מכון כרם

לחינוך הומניסטי יהודי

מכשיר אקדמאים להוראה בתחומי היהדות,
הרוח, החברה והאומנויות, ברוח ההומניזם ואהבת האדם

אשכולות

הסבת אקדמאים להוראה

סטאז'

16 אפריל 2023
19:00 - 21:00
מכון כרם, הרב אבידע 7
ירושלים,

הכר את הסטודנט: