מכון כרם
לחינוך הומניסטי יהודי

מכשיר אקדמאים להוראה בתחומי היהדות,
הרוח, החברה והאומנויות, ברוח ההומניזם ואהבת האדם

אשכולות

הסבת אקדמאים להוראה

סטאז'

אין אירועים