מכון כרם

לחינוך הומניסטי יהודי

הסבת אקדמאים להוראה בירושלים
בתחומי היהדות, הרוח, החברה והאומנויות,
ברוח ההומניזם ואהבת האדם

אשכולות

הסבת אקדמאים להוראה

15 אוקטובר 2023
כל היום

אירוע פתיחה מ 14:00-16:00

18 אוקטובר 2023
כל היום

אירוע פתיחת הסמסטר בשעה 14:00-16:00

25 אוקטובר 2023
כל היום

מעגלי שיח שלנו בכרם בשעות: 11:45 -13:00

שיחות בכרם - מדברים חינוך הומניסטי יהודי

הכר את הסטודנט: