תקנון שכר לימוד

תקנון שכר לימוד- כרם תשפ"ה

שכר לימוד ומלגות

עלות תעודת הוראה בכרם היא 80% בלבד משכר הלימוד אוניברסיטאי שנתי.

ה20% הנותרים ניתנים לתלמידי כרם כמלגה.

בכל שנה משלמים הסטודנטים 40% שכר לימוד אוניברסיטאי.

סטודנטים הלומדים סמסטר אחד בלבד באותה שנה, ישלמו 25% שכ"ל. סטודנטים שממשיכים לשנה שלישית בכרם לתעודת הוראה, וכבר שלמו 80% שכ"ל,  לא ישלמו כלל שכ"ל בשנת לימודיו השלישית.

בנוסף, זכאי/ת כל סטודנט/ית בכרם להגיש בקשה למענק כספי מקרן המלגות של ארגון כל ישראל חברים. לקראת סוף הסמסטר הראשון יישלחו מטעם מזכירות כרם טפסים להגשת בקשה למלגה. המלגות יחולקו בהתאם לצרכים ולאפשרויות באותה שנה, ע"פ החלטת ועדת המלגות.

מלגת אשכולות- סטודנט המתקבל לתכנית אשכולות ישלם שכר לימוד כרגיל המפורט לעיל. במהלך השנה תועבר המלגה בפעימה/ שתי פעימות לחשבון הבנק.

תשלומים נוספים

בעת הרישום לסיורים יש לשלם 50 ₪ במזכירות כרם עבור הוצאות הסיור. 

תשלום מקדמה לצורך הכנת מערכת השעות לשנת הלימודים תשפ"ה

על הסטודנט למלא כתב התחייבות ולשלם מקדמה, על חשבון שכר הלימוד.

1.כתב ההתחייבות יופיע בכניסה לפורטל הסטודנט.

 1. סכום המקדמה הוא 800 .₪

לאחר ועדת קבלה יש להסדיר תשלום מקדמה במשרד של כרם

החזר מקדמה ייעשה באופן הבא:

עד 15/08/24- החזר מלא

עד 15/09/24- ייגבה חצי מסכום המקדמה (400 ₪)

עד 15/10/24- אין החזר מקדמה

נוהל הפסקת /ביטול לימודים

סטודנט/ית המבקש/ת להפסיק את לימודיו/ה, יודיע על כך להנהלת כרם בהקדם האפשרי במייל kerem@kiah.org.il

ניתן להגיש בקשה להפסקת לימודים לסמסטר או לשנה. הפסקה ארוכה יותר תדרוש תהליך קבלה מחודש.

החזר שכר לימוד למפסיקים לימודיהם יינתן בהתאם למועד ההודעה, כמפורט בטבלה להלן. כל ענייני תשלום שכר הלימוד מטופלים ישירות מול מדור שכר לימוד במכללת דוד ילין.

הנהלת כרם רשאית להפסיק את לימודיו של כל סטודנט/ית בכל שלב, אם יתברר כי איננו מתאים/ה לעסוק בהוראה, או שאינו עומד/ת בדרישות המכון.

ביטול / הפסקת לימודים לרשומים לתכנית שנתית

חיוב שכר לימוד

עד 15.8.24

ללא חיוב

עד 15.9.24

400 ש"ח

עד 15.10

800 ש"ח

עד 30.11.24

2/8 של שכ"ל

עד 30.12.24

3/8 של שכ"ל

עד 30.1.25

4/8 של שכ"ל

עד 30.2.25

5/8 של שכ"ל

עד 30.3.25

6/8 של שכ"ל

עד 30.4.25

7/8 של שכ"ל

לאחר 30.04.2025 יחויב הסטודנט בשכר לימוד מלא

 

ביטול / הפסקת לימודים לרשומים לסמסטר ב'

 

חיוב שכר לימוד

עד 15.1.25

ללא חיוב

עד 15.2.25

400 ש"ח

עד 15.3.25

2/8 של שכ"ל

עד 15.4.25

4/8 של שכ"ל

עד 15.5.25

6/8 של שכ"ל

לאחר 15.5.25 יחויב הסטודנט בשכר לימוד מלא

 

שלבי תשלום שכר לימוד דרך פורטל הסטודנט:

 

כניסה לפורטל- https://info.dyellin.ac.il/Portals/Student/login

הזנת שם משתמש- תעודת זהות, הזנת סיסמא- תעודת זהות

שלב ראשון :

אישור כתב התחייבות בפורטל:

 • בכניסה לפורטל הסטודנט יוצג בפניכם כתב ההתחייבות בו אתם מאשרים שקראתם את תקנון שכר הלימוד ושאתם מתחייבים לפעול על פיו.

כל שעליכם לעשות הוא לקרוא את כתב ההתחייבות שמוצג על המסך וללחוץ על כפתור "מסכים/ה"

שלב שני:

בחירת / שינוי הסדר התשלומים (הוראת קבע, כרטיס אשראי)

 • סטודנטים ממשיכים – הסדר התשלומים על פיו שילמתם את שכר הלימוד בשנה"ל הקודמת יהיה תקף גם לשנה"ל הבאה
 • סטודנטים חדשים או סטודנטים המעוניינים לשנות את הסדר התשלומים ולבחור בהסדר אחר אנא פעלו על פי ההנחיות
 1. היכנסו לפורטל הסטודנט
 2. לחצו על לשונית "דף חשבון" ואח"כ על לשונית "הסדרים"
 3. יוצגו בפניכם ההסדרים הפעילים.
 4. הקלקה כפולה על שורת ההסדר תפתח אותו
 5. בשדה "קוד הסדר" יש לבחור את ההסדר הרצוי מתוך רשימת ההסדרים

רשימת ההסדרים לבחירה

 • הוראת קבע בבנק
 • תשלום מראש
 • הוראת קבע באשראי

בשאלות הקשורות לשכ"ל לימוד ניתן לפנות למדור שכ"ל בכתובת דוא"ל: il.ac.dyellin@dyslimud

בכל פנייה יש לציין שם+ ת.ז של הסטודנט.

לתמיכה טכנית יש לפנות למרכז התמיכה: 02-6558145 בטלפון או dysupport@dyellin.ac.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.