ב-6 במרץ, 2018 התקיימו בבתי ספר בירושלים במות למידה – מפגשים עם מורים מובילים ועם קהילות למידה שלהם אליהם הוזמנו מנהלים ואנשי צוות. בתי הספר המארחים הציגו את התהליכים הפדגוגיים ואת הפרקטיקות החדשניות שהם הובילו במסגרת "מהלך השקפה – מורים מובילים".

בלוג מלמדים ולומדים מציג בפניכם מבחר קטן מתוך במות הלמידה.

 

התיכון התורני-ניסויי הרטמן לבנים

נאוה דקל

הדסה שלם, אבידן פרידמן ודורית גלסר הם המורים השותפים בקהילת הלמידה של רבקה טנדלר, המורה מובילה בתיכון התורני-ניסויי הרטמן לבנים. כמורים למקצועות רבי מלל בכיתות ט' וי' בבית הספר הם לקחו על עצמם במסגרת הפרויקט להתמקד בצמצום הפער בין יכולת ההתבטאות בעל-פה של התלמידים לבין הכתיבה. המטרות שהם הגדירו לעצמם היו ליצור סוג של סטנדרטיזציה בדרישות הכתיבה במקצועות רבי המלל, להעלות את רמת ההישגים של התלמידים במשימות הכתיבה שיתוף פעולה בין צוותים שונים.

"הכתיבה הלכה לאיבוד", הסבירה טנדלר את החשיבות שהיא רואה בפרויקט הזה, "רצינו לעסוק בחינוך לכתיבה שדורשת יותר מעורבות מהתלמידים". לשאלה האם יש חדשנות בפרויקט הזה שלם מציינת דווקא את ההעזה שהייתה להם ללכת אחורה אל העבר ולא רק לתת מקום לחדשנות הטכנולוגית. היישום לדבריהם לא היה פשוט כי המשמעות מבחינת התלמידים הייתה שהם קבלו מטלת כתיבה בכל שיעור, אבל "למרות שזה להכריח אותם", אומר פרידמן, "בתהליך הם ראו שהם יכולים לשפר את הכתיבה שלהם".

כדי לעבוד על הנושא שבחרו, הפורום שלהם נפגש אחת לשבועיים בשעות הלימודים שהוקדשו לכך. מבחינתם העבודה המשותפת הייתה חוויה מדהימה. הם הביאו למפגשים תובנות מהשיעורים שלהם והמפגשים לדבריהם קידמו אותם מבחינה מקצועית. "הדבר המהותי הוא צורת העבודה, החשיבות של שיתוף הפעולה בינינו", אומרת גלסר.

עכשיו נותר להם לחשוב לא רק איך משמרים את החוויה החיובית הזו אלא גם איך מרחיבים אותה לכלל המורים בבית הספר. "השקעתי המון מאמצים כ'מורה מובילה' אבל אני יוצאת בתחושת סיפוק גדולה", אומרת טנדלר. את התחושה הזו הצוות שלה מחזק בבקשה "להמשיך גם בשנה הבאה".

 

בית הספר אלסהל לחינוך מיוחד 

אחמד עבדו ודימא בקרי

אחמד עבדו, מורה מדעים ורכז חברתי ודימא בקרי, מחנכת ורכזת פדגוגית בבית הספר אלסהל בואדי אלג'וז הובילו השתלמות בנושא "דיאלוג ובהירות הגדרת התפקידים והשפעתן על האקלים הבית ספרי". ההשתלמות התמקדה בעיקר בשיפור העשייה החינוכית ובהקניית מגוון של מיומנויות וכלים. מטרות הפרויקט שעבדו ובקרי הובילו היו:

בחירת נושא ההשתלמות עברה שלושה שלבים עיקריים: ישיבה עם מנהל ביה"ס, הצעת מגוון נושאים ובחירת הנושא הנחוץ ביותר לצוות ביה"ס בהסתמך על המיפוי שנעשה בתחילת שנה"ל; גיוס משתתפים, יצירת שתי קהילות, כל אחת בת עשרה אנשי צוות – מורים, מרפאים וסייעות; איסוף חומר תיאורטי, בניית סילבוס ולו"ז לעשרה מפגשים של שלוש שעות כל אחד.

בבמת הלמידה המורים המובילים הציגו את הפרויקט שלהם באמצעות סרט על בית הספר, מצגת על התכנית וסדנאות בהשתתפות אנשי החינוך שהגיעו לבמת הלמידה בנושאי דיאלוג והגדרת תפקידים. בסיכום המשתתפים הביעו את התרשמותם החיובית מהתוכנית ומהתרומה המשמעותית שיש למורים מובילים בבתי הספר, דבר התורם ליצירת אתוס בית ספרי, מעודד תחרות חיובית ולמידת עמיתים. בסיום הכנס המורים המובילים חשפו בפני כלל הצוות הבית ספרי את העקרונות והמטרות של פרויקט "מורים מובילים" ואת השאיפות, הציפיות והצעדים העתידיים שהם מתכננים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.