20160302-153946-YuvalYosef-07-N81_9600-e1638437878209-1200x372

מהו מכון כרם?

מכון כרם מכשיר אקדמאים להוראה, בתחומי הרוח והחברה, היהדות והאומנויות, ברוח הומניסטית יהודית. תעודת ההוראה ניתנת בתחום הדעת המתאים לתחום האקדמי של הסטודנט. הלימודים בכרם מתקיימים בימים ראשון ורביעי, ונמשכים שנתיים בדרך כלל. התכנית נבנית לכל סטודנט וסטודנטית בייעוץ אישי בהתאם לתואר האקדמי, לתחומי העניין ולשיקולים נוספים.

מי יכול ללמוד אצלנו?

בעלי תואר ראשון או לקראת סיומו

לאילו מקצועות הוראה מקבלים הכשרה?

כרם מעניק תעודת הוראה במגוון תחומים ביניהם היסטוריה, ספרות, מחשבת ישראל, פילוסופיה ואזרחות וזאת בהתאם לתואר האקדמי של הסטודנט/ית

שכר לימוד

הסטודנטים לתעודת הוראה בכרם זוכים במלגה מטעם משרד החינוך ומשלמים שכר לימוד מופחת. בנוסף קיימת קרן מלגות מטעם ארגון כי"ח בהתאם לצורך הכלכלי של הסטודנט

איך הלימודים כאן נראים?

הלמידה מתקיימת בקבוצות קטנות ומתאפיינת בשיח דיאלוגי, יחס אישי, והתאמה לכל סטודנט. הלימודים כוללים מגוון רחב של קורסי תוכן, שיעורי חינוך ודידקטיקה, התנסות בבתי ספר ותכני העשרה רבים נוספים. סגל ההוראה כולל מורים ומורות, אנשי אקדמיה ואומנים, כולם מצוינים בתחומם ושותפים לרוח הייחודית והפלורליסטית של המקום.

מה לומדים בכרם?

לימודי דידקטיקה

סדנאות דידקטיות והתנסות מעשית בבתי הספר. ישנן סדנאות דידקטיות כלליות וסדנאות תחומיות ויחד עם ההתנסות בבתי הספר הן מהוות את לב ההכשרה להוראה. ההתנסות בבתי הספר מתקיימת במודלים שונים הכוללים צפייה והוראה בפועל.

לימודי חינוך

קורסי חובה בחינוך, הכוללים: פסיכולוגיה, לקויות למידה, שיטות מחקר, כתיבת עבודה סמינריונית בחינוך, סיורים לימודיים ופרוייקט סיום (אסיף). לצידם מוצעים מגוון קורסי חינוך לבחירה, המאפשרים הכרות עם היבטים שונים של המעשה החינוכי.

לימודי הרחבת דעת

מתוך תפיסה רחבה ובינתחומית של תפקיד המורה, מוצעים בכרם מגוון רחב של קורסים בתחומי היהדות, ההומניסטיקה והאומנויות. בנוסף, כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו בשבעה ערבי כרם בהם מתארחים אנשי תרבות, ספרות וחברה מגוונים.

0
מקצועות
0
בוגרי כרם
0
סגל אקדמי

תהליך הקבלה

מילוי טפסי הרשמה לתכנית

לאחר שיחת ההתרשמות, ישלח אליכם לינק למילוי טפסי ההרשמה לתכנית.

וועדת קבלה לתכנית

לאחר מילוי טפסי ההרשמה ובדיקה כי אכן נמצאתם מתאימים להמשך התהליך, תתואם לכם וועדת קבלה לתכנית.

ייעוץ לבניית מערכת אישית

לאחר ההודעה על קבלתכם לתכנית, תתבקשו להירשם לייעוץ מערכת, פגישה בה תבנה לכם המערכת בהתחשב בהשכלה האקדמית הקודמת שלכם

תנאי קבלה

בוגרי תואר ראשון לפחות או סטודנטים העומדים לקראת סיום התואר הראשון, באחד או יותר מהתחומים הבאים:

מקרא // מחשבת ישראל // תלמוד // ספרות עברית // ספרות כללית והשוואתית // לשון // פילוסופיה // גיאוגרפיה // תקשורת // היסטוריה כללית // היסטוריה של עם ישראל // תולדות התיאטרון // תולדות האמנות // משפטים // מדעי המדינה // יחסים ביו לאומיים // מדעי ההתנהגות // משפטים // פסיכולוגיה // סוציולוגיה // אנתרופולגיה // אמנות פלסטית // קולנוע // תיאטרון // מוסיקולוגיה // מדעים // אנגלית

שכר לימוד

בשנת הלימודים הראשונה משלמים תלמידי כרם 40% שכ"ל. בשנה השניה ללימודיהם משלמים 40% נוספים. יתרת שכר הלימוד הינה מלגה מטעם משרד החינוך.

גובה שכר הלימוד נקבע כל שנה מחדש על ידי משרד החינוך.

בעת תהליך הרישום יגבה תשלום עבור דמי הרישום הנקבע בהתאם לחודש ההרשמה בשנה.

דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה לתכנית

לבירור התאמה והרשמה: