תקנון שכר לימוד

שעות מענה טלפוני: 

א'-ה'- 09:30-12:30

מס' טלפון: 026558111

מייל: dyslimud@dyellin.ac.il

שכר הלימוד במכון כרם הינו בסבסוד משרד החינוך, כך שהתלמיד משלם 40% שכ"ל בכל שנה. 

התשלום משתנה ע"פ הנחיות משרד החינוך

שכר הלימוד משולם למכללת דוד ילין.

למחלקת שכר הלימוד יש ללחוץ מטה: