סיום חובות והנפקת תעודת הוראה

על מנת להתחיל בתהליך הנפקת תעודת ההוראה, דבר ראשון, עליכם לבדוק בפורטל הסטודנט שכל הציונים הוזנו בקורסים. במידה ואין ציון בקורס מסויים, יש ליצור קשר ישירות עם המרצה, בכדי שיזין ציון בקורס

לאחר שישנם הערכות וציונים לכל הקורסים, אפשר להתקדם בתהליך ולשלוח במייל לדנה בקשה לתהליך הנפקת תעודת ההוראה: kerem@kiah.org.il

ללא בקשה לתהליך, לא תונפק תעודת הוראה

הזנת הציונים בכל הקורסים תיעשה על ידי המרצים עד לסוף חודש אוגוסט

אלו הם השלבים לקבלת תעודת הוראה:

1. תחילה אנחנו עובדים על גליון הציונים בכדי לוודא שכל החובות הושלמו. 

2. לבקשת הסטודנט/ית יונפק אישור זכאות לתעודת הוראה שנשלח אוטומטית למשרד החינוך.

3. התעודה עוברת לאישור משרד החינוך. תהליך ההנפקה והאישור מול משרד החינוך אורך מספר חודשים. כאשר התעודה תהיה מוכנה תקבלו על כך הודעה והתעודה תמתין לאיסוף במכון כרם.

***הנפקת האישור אינה אוטומטית***