קורס עזרה ראשונה

קורס זה הינו קורס חובה לתעודת הוראה.

הקורס  מתקיים בכרם בשני מועדים במהלך השנה. הודעה מפורטת על המועד מפורסמת ע"י המזכירות.  הרישום מתבצע מול מזכירות כרם ובאחריותו המלאה של הסטודנט.

תהליך הקורס:

-לאחר הרישום  במזכירות כרם מקבל הסטודנט  שם משתמש וסיסמא לאתר מד"א

בשלב הראשון על הסטודנט לעבור מבחן מתוקשב באתר מד"א . מבחן זה הכרחי על מנת להגיע לקורס המעשי. הגישה לאתר המבחן פתוחה במשך זמן מוגבל ונסגרת כשבוע לפני תחילת הקורס המעשי בכרם.

במהלך הזמן בו הגישה לאתר פתוחה ניתן לגשת למבחן. מומלץ להיכנס ולתרגל ולבסוף לגשת למבחנים בסוף כל יחידה. בסיום היחידות ישנו מבחן אינטרנטי ומשוב מיידי.

– בסיום החלק המתוקשב תופיע השורה בה כתוב :"סיים בהצלחה!" אישור זה הוא תנאי להשתתפות בחלק המעשי.

– הקורס המעשי יתקיים בכרם, בתחילתו יתקיים מבחן עיוני. קבלת ציון עובר במבחן העיוני (לפחות 85) מאפשרת את המשך ההשתתפות בקורס המעשי במהלך היום.

ניתן לבטל את ההשתתפות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס. לאחר מכן ביטול יהיה כרוך בקנס של 200 ש"ח.

 

האחריות לסיים את המבחנים ולדאוג לקבלת פרטי הכניסה למערכת חלה על הסטודנט.