תקנון סטודנטים תשפ''ה

תואר אקדמי

תקנון ללומדים במכון כרם לשנת הלימודים תשפ"ה

תכנית הלימודים בכרם היא הסבת אקדמאים להוראה. תעודת ההוראה בכרם תינתן בתחום הדעת האקדמי של הלומדים. מתקבלים בעלי ובעלות תואר, או מי שסיימו 80% מחובות התואר הראשון.
לא ניתן לקבל תעודת הוראה לפני סיום התואר.
יש להעביר למזכירות כרם העתק של אישור הזכאות לתואר ושל תעודת התואר ברגע שתקבלו אותה.

בנוסף, יוכלו התלמידים הלומדים בכרם לבחור במסלול כרם רגיל (תעודת הוראה להסבת אקדמאים בלבד) או במסלול כרם M.Teach, אשר יעניק להם תעודת הוראה בתחום האקדמי שלהם + תואר שני בהוראה.

כללים החלים על תלמידי כרם:
1. חובת נוכחות בשיעורים: בכרם חובת נוכחות מלאה בשיעורים. מותרת היעדרות של עד 2 פעמים בקורס סמסטריאלי ועד 5 פעמים בקורס שנתי. מכסת היעדרויות זו מיועדת עבור מילואים, מחלה, שמחה משפחתית או חלילה אבל, וכן עבור ישיבות וטיולים בבה"ס למי שכבר עובד/ת בהוראה.
2. חובת נוכחות בבי"ס במסגרת התנסות מעשית: בהתנסות מעשית בבי"ס חלים הכללים של הוראה בבית-ספר. הסטודנטים והסטודנטיות אינם רשאים להיעדר, אלא באחד המקרים המצוין לעיל (מחלה, מילואים, לידה וכו). בכל מקרה של היעדרות מהסיבות הנ"ל חובת הסטודנט/ית ליידע את המנחה בהקדם האפשרי. סטודנט/ית הנמצא/ת במסגרת אימוני הוראה הכוללים הוראה רציפה בכתה החל מספטמבר, חלים עליו/ה כללים אלה החל מ1.9.
3. נשים לאחר לידה זכאיות לחופשת לידה של ששה שבועות מהלימודים ומההתנסות המעשית. נשים החוזרות ללימודים בכרם לאחר הלידה, יכולות להביא אתן את התינוק לכתה עד גיל שלושה וחצי חודשים. לאחר גיל שלושה וחצי חודשים יש למצוא סידור לתינוק.
4. אין אפשרות להביא ילדים לכרם ולהכניסם לשיעורים. סטודנט/ית המבקש/ת להביא אורח לאחד השיעורים צריכ/ה לבקש מראש את אישור המורה.
5. בכרם אין מבחנים ואין ציונים מספריים. יש מטלות בכל קורס אותן קובע המורה, (בדרך כלל עבודה כתובה, מספר תרגילים קצרים, ו\או פרזנטציה בכתה), ועליהן מקבלים משובים והערכות מילוליות.
החובות מפורטות בסילבוס של הקורס, הנמצא באתר הקורס במערכת המודל של מכללת דוד ילין (כניסה באמצעות מספר זהות כשם משתמש וסיסמה).
6. תוכנית הלימודים של כל סטודנט נקבעת במסגרת ייעוץ אישי. כל שינוי במערכת צריך להיעשות באופן פורמלי מול מנהל הסטודנטים. באחריות הסטודנט לראות את המערכת שלו בפורטל הסטודנט ולוודא שהוא אכן לומד את כל הקורסים שהוא רשום אליהם
7.אישור לימודים ותכנית לימודים ניתן להוציא דרך פורטל הסטודנט.


8. הגשת עבודות במועד:
מטלות שניתנו בסיום קורס בסמסטר א', יש להגיש עד היום הראשון של סמסטר ב'.
מטלות סוף שנה יש להגיש תוך חודש מסיום שנת הלימודים.
בחלק מהקורסים יש לסיים את המטלות עד סוף הקורס. במקרה כזה, הדבר נאמר מראש על ידי המרצה ומופיע בסילבוס.
במקרים חריגים ניתן לבקש תוספת זמן.
במקרה של אי הגשת עבודה במועד המקורי או במועד ההארכה, הקורס לא ייחשב, ויידרש רישום ולימוד מחדש של קורס זה או קורס מקביל, או תשלום עבור הגשה מאוחרת (200 ש"ח עבור הגשת עבודה בקורס, 600 ש"ח עבור הגשת עבודה סמינריונית)
- עבודות סמינריוניות - יש להגיש את העבודה הסמינריונית עד לתאריך 30.9
ניתן לבקש אישור להגשה באיחור דרך המזכירות. אם יינתן האישור, יש להגיש את העבודה עד לתאריך 30.11
מעבר לתאריך זה יש לשלם קנס כאמור לעיל.
9. יש לכבות טלפונים לפני הכניסה לשיעורים. בזמן השיעור יש להשתמש במחשב אך ורק לצורכי השיעור. ישנם שיעורים בהם אין צורך בשימוש במחשב, ויש לכבד את בקשת המורה שלא להשתמש בו.
10. תורנות שטיפת כלים וניקיון המטבח תיערך בסבב על-ידי הסטודנטים מיד אחרי הפסקת הצהרים, ובסיום יום הלימודים. כמו כן, יש תורנות חלב בה ישתתפו מי שמשתמשים בחלב. אנא שבצו את עצמכם בלוח התורנויות שעל לוח המודעות.
11. כשרות: המטבח פתוח לכולם. יש מיקרוגל המיועד לשומרי כשרות עם מכסה חלבי ומכסה בשרי, ומיקרוגל לשימוש כללי. המשתמשים במטבח מתבקשים להשאיר אחריהם מטבח נקי.
12.עישון: אין מעשנים בבניין. ניתן לעשן בחצר, תוך כדי תשומת לב לכך שלא מפריעים לאחרים המבלים בחצר. אין לעשן על הדשא (הסינטטי). אין להשאיר בדלי סגריות בחצר.
13. הספרייה פתוחה בימי ראשון ורביעי משעה 08:00 עד השעה 16:00.
תלמידי כרם זכאים להשתמש גם בספריית מכללת דוד ילין בבית הכרם, ולהנות מכל השירותים של ספריה זו, כולל מאגרי מידע מרחוק. כניסה באמצעות מס' זהות.
14. מחשבים, מדפסת ומכונת צילום: עומדים לרשות הסטודנטים/ות בספרייה. התשלום עבור כל עמוד מודפס או מצולם 0.30 אגורות. סטודנטים/ות שמכינים חומר להעברת שיעור במסגרת שיעור בכרם יכולים לצלם ללא תשלום.
15. קבלת מידע ועדכונים ממזכירות כרם: המזכירות מיידעת את הסטודנטים/ות באמצעות המייל וכן דרך קבוצת ווטסאפ (להודעות בלבד). באחריות הסטודנטים לוודא שהם מקבלים את המידע בערוצים אלה.

מבנה תכנית הלימודים ומפתח מושגים:

היקף הלימודים: הלימודים לתעודת הוראה בכרם הם בהיקף של 36 ש"ש , בהתאם לתחומי התמחות ולימודים קודמים.
תכנית הלימודים:
12 שעות חינוך ודידקטיקה, בהן: דידקטיקה בתחומי הדעת השונים, חינוך הומניסטי ודיאלוגי ,שיטות מחקר בחינוך, פסיכולוגיה של גיל הנעורים, הפרעות למידה ועוד.
סיור לימודי: סיור בן יום המתקיים פעמיים בשנה ובו אנו מבקרים במוסדות חינוך מגוונים, ופוגשים מנהלים, מורים ותלמידים. על הסטודנטים להשתתף בשני ימי סיור לפחות במהלך הלימודים, המזכים ב1 ש"ש. בעת ההרשמה לסיור יש לשלם סך של 50 ₪ עבור הסיור והוצאות נלוות.
אסיף : פרוייקט סיום מונחה המזכה ב1 ש"ש. הגשת נייר עמדה כתוב ופרזנטציה לקהל, שמציג/ה כל סטודנט/ית בסיום הלימודים בכרם, אודות סוגיה חינוכית שהעסיקה אותו/ה בהתנסות שלו בהוראה. הנחיות מפורטות ניתנות למסיימים לקראת הסמסטר השני בשנה האחרונה ללימודיהם.
עבודה סמינריונית: כל סטודנט/ית מגיש/ה עבודה סמינריונית אחת בחינוך במהלך הלימודים בהיקף של 2 ש"ש. זהות המורה המנחה תקבע במהלך ייעוץ המערכת בתחילת השנה. בכל שינוי של המורה המנחה צריך לעדכן את המזכירות.
התנסות מעשית (או אימוני הוראה): חלק מרכזי מלימודי ההוראה הוא ההתנסות המעשית בבתי הספר.
להתנסות המעשית בכרם 2 מודלים עיקריים. הראשון – צפייה והשתתפות בכתה של מורה מאמן, והשני – הוראה עצמאית ורציפה בכתה. כל התנסות מלווה במנחה פדגוגית אשר תנחה את הסטודנט/ית לגבי הדרישות בכל תחום.
ערבי כרם - מפגשים המתקיימים אחת למספר שבועות בימי ראשון או רביעי, בשעות הערב, חלקם ערבי ספרות ותרבות וחלקם עיסוק בסוגיות חינוכיות שעל הפרק.
יש להשתתף ב-7 ערבים לפחות במהלך הלימודים, המעניקים קרדיט של 1 ש"ש.
פטורים: במסגרת הייעוץ האקדמי, ניתן לקבל פטור מקורסים מסויימים על סמך גליונות ציונים מלימודים קודמים (לימודי חינוך, לימודים עודפים, או קורסים מקבילים לקורסי החובה). היקף הפטורים לא יעלה על 8 ש"ש, ולא יותר מ6 ש"ש בחינוך.

חובות נוספות:
1. קורס מד"א, עזרה ראשונה: קורס מד"א הינו קורס חובה לתעודת הוראה. על כל סטודנט לעבור את הקורס במהלך לימודיו בכרם. הקורס מתקיים פעמיים עד שלוש פעמים בשנה בחופשת סמסטר א' ובחופשת סמסטר ב' במתכונת של למידה מקוונת ולאחריה יום לימוד מלא. רישום לקורס ופרטים מדויקים אודותיו יישלחו במהלך השנה. באחריות הסטודנט/ית לעקוב אחר הודעות המזכירות ולהירשם לקורס.

2. קורס זהירות בדרכים ובטחון ובטיחות: מתקיים בסמסטר ב' כל שנה כקורס מתוקשב א- סינכרוני מטעם מכללת דוד ילין. על הסטודנט/ית להירשם לקורס זה בשיחת ייעוץ מערכת, לוודא שהוא מופיע במודל ולעקוב אחר ההנחיות בקורס.

תכנית כרם M.Tech

החל מתשפ"ד יוכלו תלמידי כרם לבחור במסלול כרם M.Tech אשר יעניק להם תעודת הוראה בתחום האקדמי+תואר שני בחינוך והוראה.
היקף הלימודים במסלול זה הוא 40 ש"ש, בחלוקה הבאה:
בכרם ילמדו 31 ש"ש הכוללות התנסות, חינוך והרחבת דעת. לפחות 9 שעות מתוכן ברמה של תואר שני.
במכללת דוד ילין ילמדו 9 ש"ש בימי שלישי אחה"צ/קורסים מקוונים כולל עבודה סמינריונית נוספת.

סטאז' = התמחות:

עם סיום לימודי תעודת הוראה, או עם סיום שנת לימודים ראשונה וקבלת זכאות לאישור לפתיחת תיק במשרד החינוך ניתן להתחיל התמחות בהוראה = סטאז'. במסגרת הסטאז' יש ללמד לפחות שליש משרה (8 שעות) בשכר מלא של עובדי הוראה, במוסד חינוכי מוכר ובהתאמה לתחום הדעת הרשום בתעודת ההוראה. המתמחים מקבלים ליווי של מורה חונך מביה"ס, ומשתתפים בסדנת מתמחים בכרם (או בכל מוסד אקדמי אחר המכשיר מורים). לאחר סיום שנת הסטאז' בהצלחה מקבלים רישיון הוראה ממשרד החינוך.

אישור דרגת שכר לפתיחת תיק במשרד החינוך: אישור הניתן למי שסיים ובידו תעודת זכאות לתואר ראשון, סיים בהצלחה שנת לימודים ראשונה לתעודת הוראה (שני סמסטרים), סיים את חובות ההתנסות המעשית (לפחות 6 ש"ש) , 2 ש"ש פדגוגיה, קורס מד"א וקורס בטחון ובטיחות. אישור זה מאפשר לסטודנטים שטרם סיימו את כלל חובותיהם לתעודת ההוראה לפתוח תיק במשרד החינוך ולהתחיל סטאז'.