תקנון סטודנטים תשפ''ד

תואר אקדמי

תוכנית הלימודים בכרם היא הסבת אקדמאים להוראה. מתקבלים בעלי ובעלות תואר, או מי שסיימו 80% מחובות התואר הראשון. לא ניתן לקבל תעודת הוראה לפני סיום התואר.

יש להעביר למזכירות כרם העתק של אישור הזכאות לתואר, ושל תעודת התואר ברגע שתקבלו אותה.

כללים החלים על תלמידי כרם:

1. חובת נוכחות בשיעורים:
בכרם חובת נוכחות מלאה בשיעורים. מותרת היעדרות של עד 2 פעמים בקורס סמסטריאלי ועד 5 פעמים בקורס שנתי. מכסת היעדרויות זו מיועדת  עבור מילואים, מחלה, שמחה משפחתית או חלילה אבל, וכן עבור ישיבות וטיולים בבה"ס למי שכבר עובד/ת בהוראה
.

2. חובת נוכחות בבי"ס במסגרת התנסות
מעשית
: בהתנסות מעשית בבי"ס חלים הכללים של הוראה בבית-ספר. הסטודנטים והסטודנטיות אינם רשאים להיעדר, אלא באחד המקרים המצוין לעיל (מחלה, מילואים, לידה וכו). בכל מקרה של היעדרות מהסיבות הנ"ל חובת הסטודנט/ית ליידע את המנחה בהקדם האפשרי. סטודנט/ית הנמצא/ת במסגרת אימוני הוראה הכוללים הוראה רציפה בכתה החל מספטמבר, חלים עליו/ה כללים אלה החל מ1.9.

3. נשים לאחר לידה זכאיות לחופשת לידה של ששה שבועות מהלימודים ומההתנסות המעשית. נשים החוזרות ללימודים בכרם
לאחר הלידה, יכולות להביא אתן את התינוק לכתה עד גיל שלושה וחצי חודשים. יש לצאת מהכתה אם התינוק אינו שקט.  לאחר גיל שלושה וחצי חודשים יש למצוא סידור לתינוק.

4. אין אפשרות להביא ילדים לכרם ולהכניסם לשיעורים. סטודנט/ית המבקש/ת להביא אורח לאחד השיעורים צריכ/ה לבקש מראש את אישור המורה.

5.  בכרם אין מבחנים ואין ציונים מספריים. יש מטלות בכל קורס אותן קובע המורה, (בדרך כלל עבודה כתובה, מספר תרגילים
קצרים, ו\או פרזנטציה בכתה),  ועליהן מקבלים משובים והערכות מילוליות. בחלק מהשיעורים יש חובת קריאה משיעור לשיעור או ביצוע מחקר. החובות מפורטות בסילבוס של הקורס, הנמצא באתר הקורס במערכת המודל של מכללת דוד ילין (כניסה באמצעות מספר זהות כשם משתמש וסיסמה) .

6. תוכנית הלימודים של כל סטודנט נקבעת במסגרת ייעוץ אישי. כל שינוי במערכת צריך להיעשות באופן פורמלי ולאחר אישור.  באחריות הסטודנט לראות את המערכת שלו בפורטל הסטודנט של דוד ילין ולוודא שהוא אכן לומד את כל הקורסים שהוא רשום אליהם.

7.אישור לימודים ותכנית לימודים ניתן להוציא דרך פורטל הסטודנט.

8. הגשת עבודות במועד:מטלות שניתנו בסיום קורס בסמסטר א', יש להגיש עד היום הראשון של סמסטר ב'. מטלות סוף שנה יש להגיש תוך חודש מסיום שנת הלימודים. בחלק מהקורסים יש לסיים את המטלות עד סוף הקורס. במקרה כזה, הדבר נאמר מראש על ידי המרצה ומופיע בסילבוס. במקרים חריגים ניתן לבקש תוספת זמן, באמצעות מילוי טופס בקשה במזכירות כרם. ניתן למצוא את הטופס באתר כרם. את הבקשה יש להגיש לפני מועד ההגשה המקוריבמקרה של אי הגשת עבודה במועד המקורי או במועד ההארכה, הקורס לא ייחשב, ויידרש רישום ולימוד מחדש של קורס זה או קורס מקביל, או תשלום עבור הגשה מאוחרת על פי נהלי מכללת דוד ילין.

עבודות סמינריוניותיש להגיש את העבודה הסמינריונית עד לתאריך 30.9  ניתן לבקש אישור להגשה באיחור דרך המזכירות. 

 אם יינתן האישור, יש להגיש את העבודה עד לתאריך 30.11 מעבר לתאריך זה יש לשלם קנס על הגשה מאוחרת בסך 600 ש"ח

9. יש לכבות טלפונים לפני הכניסה לשיעורים. בזמן השיעור יש להשתמש במחשב אך ורק לצורכי השיעור. ישנם שיעורים בהם אין צורך בשימוש במחשב, ויש לכבד את בקשת המורה שלא להשתמש בו.

9 .א. במקרים בהם הלמידה מתקיימת מרחוק (באמצעות הזום), יש להדליק מצלמה, לפנות את זמן השיעור ולא לעסוק בדברים אחרים.

10. יציאה משיעור: במהלך השיעור הסטודנטים מתבקשים להימנע מיציאה וכניסה.

11. מזון: אין לאכול בשעת השיעור, אלא באישור המורה. שתייה מותרת בשיעור. מי ששתה – יחזיר את הכוס למטבח וישטוף אותה. בחלק מהשיעורים, באישור המורה, אפשר לאכול במהלך השיעור. במקרה זה  יש להקפיד להשאיר את הכתה נקיה ומסודרת.

12. תורנות שטיפת כלים וניקיון הרצפה במטבח תיערך בסבב על-ידי הסטודנטים מיד אחרי הפסקת הצהרים, ובסיום יום הלימודים. כמו כן, יש תורנות חלב בה ישתתפו מי שמשתמשים בחלב. אנא שבצו את עצמכם בלוח התורנויות שעל  לוח המודעות.  

13. כשרות: המטבח פתוח לכולם. יש מיקרוגל המיועד לשומרי כשרות עם מכסה חלבי ומכסה בשרי, ומיקרוגל לשימוש כללי. המשתמשים במטבח מתבקשים להשאיר אחריהם מטבח נקי.

14.עישון: אין מעשנים בבניין. ניתן לעשן בחצר, תוך כדי תשומת לב לכך שלא מפריעים לאחרים המבלים בחצר. אין לעשן על הדשא (הסינטטי). אין להשאיר בדלי סיגריות בחצר.

15. הספרייה פתוחה בימי ראשון ורביעי משעה 10:00  עד השעה 16:00.

תלמידי כרם זכאים להשתמש גם בספריית מכללת דוד ילין בבית הכרם, ולהנות מכל השירותים של ספריה זו, כולל מאגרי מידע
מרחוק. כניסה באמצעות מס' זהות.

16. מחשבים, מדפסת ומכונת צילום: עומדים לרשות הסטודנטים/ות בספרייה. התשלום עבור כל עמוד מודפס או מצולם 0.40 אגורות. סטודנטים/ות שמכינים חומר להעברת שיעור במסגרת שיעור בכרם יכולים לצלם ללא תשלום.

17. קבלת מידע ועדכונים ממזכירות כרם: המזכירות מיידעת את הסטודנטים/ות באמצעות המייל וכן דרך קבוצת ווטסאפ (להודעות בלבד). באחריות הסטודנטים לוודא שהם מקבלים את המידע בערוצים אלה.

מבנה תוכנית הלימודים ומפתח מושגים:

היקף הלימודים: הלימודים לתעודת הוראה בכרם הם בהיקף של 30-40 ש"ש , בהתאם לתחומי התמחות ולימודים קודמים.

(1 ש"ש= שעה שנתית= קורס סמסטריאלי של 90 דקות.  = 2 נקודות זכות) קורס שנתי של 90 דקות נחשב ל 2 ש"ש.  =4 נקודות זכות)

תוכנית הלימודים:

18 שעות חינוך ודידקטיקה, מתוכן חובה: שיטות מחקר (2 ש"ש), פסיכולוגיה (2 ש"ש), ליקויי למידה (1 ש"ש), סיור לימודי (1 ש"ש), אסיף (1 ש"ש), עבודה סמינריונית בחינוך ( 2 ש"ש). בנוסף יש ללמוד קורס דידקטי בתחום הדעת ולהשלים שעות מתוך קורסי בחירה בחינוך.

סיור לימודי = סיור בן יום המתקיים פעמיים בשנה ובו אנו מבקרים במוסדות חינוך מגוונים, ופוגשים מנהלים, מורים ותלמידים. על הסטודנטים להשתתף בשני ימי סיור לפחות במהלך הלימודים. בעת ההרשמה לסיור יש לשלם סך של 50 ₪ עבור כל סיור והוצאות נלוות.

אסיף = פרוייקט סיום מונחה. הגשת  נייר עמדה כתוב ופרזנטציה לקהל, שמציג/ה כל סטודנט/ית בסיום הלימודים בכרם, אודות סוגיה חינוכית שהעסיקה אותו/ה בהתנסות שלו בהוראה. הנחיות מפורטות ניתנות למסיימים לקראת הסמסטר השני בשנה האחרונה ללימודיהם.

עבודה סמינריונית: כל סטודנט/ית מגיש/ה עבודה סמינריונית אחת בחינוך במהלך הלימודים, במסגרת אחד מהקורסים בהם ניתן לכתוב סמנריון. זהות המורה המנחה תקבע במהלך ייעוץ המערכת בתחילת השנה. בכל שינוי של המורה המנחה צריך
לעדכן את המזכירות.

סדנאות דידקטיות:

סדנא דידקטית בתחום הדעת = קורס בו נלמדות  דרכי ההוראה של תחום הדעת (למשל: סדנא דידקטית בהיסטוריה, ספרות או אזרחות).

סדנא דידקטית כללית: קורס העוסק בדרכי הוראה ובמגוון נושאים חינוכיים הקשורים לעבודת המורה.

6 ש"ש התנסות מעשית (או אימוני הוראה): כל סטודנט מתנסה בהיקף של לפחות 6 ש"ש במהלך לימודיו בכרם. (לקבלת תעודת הוראה בשני תחומי דעת נדרשות 9 שעות התנסות). להתנסות המעשית בכרם 2 מודלים עיקריים. הראשון- התנסות בכתה של מורה מאמן, והשני – הוראה רציפה בכתה. כל התנסות מלווה במנחה פדגוגית אשר תנחה את הסטודנט/ית לגבי הדרישות בכל תחום.

קורסי הרחבת דעת: שיעורי בחירה ביהדות, הומניסטיקה ואומנויות, והשתתפות בערבי כרם – מפגשים המתקיימים אחת למספר שבועות בימי ראשון או רביעי, בשעות הערב,  וכוללים אירועי תרבות (הצגות, מופעים מוזיקליים, פגישות עם סופרים ועוד). יש להשתתף ב-7 ערבים לפחות במהלך הלימודים, המעניקים הכרה של 1 ש"ש.

פטורים: במסגרת הייעוץ האקדמי, ניתן לקבל פטור מקורסים מסויימים על סמך גליונות ציונים מלימודים קודמים (לימודי חינוך, לימודים עודפים, או קורסים מקבילים לקורסי החובה). היקף הפטורים לא יעלה על 8 ש"ש, ולא יותר מ6 ש"ש בחינוך.

 חובות נוספים:

  1. קורס מד"א, עזרה ראשונה: קורס מד"א הינו קורס חובה לתעודת הוראה. על כל סטודנט לעבור את הקורס במהלך
    לימודיו בכרם. הקורס  מתקיים פעמיים עד שלוש פעמים בשנה  בחופשת סמסטר א' ובחופשת סמסטר ב' במתכונת של למידה מקוונת ולאחריה יום לימוד מלא. רישום לקורס ופרטים מדויקים אודותיו יישלחו במהלך השנה.
  2. קורס זהירות בדרכים ובטחון ובטיחות: מתקיים בסמסטר ב' כל שנה כקורס מתוקשב א- סינכרוני מטעם מכללת דוד ילין. על הסטודנט/ית להירשם לקורס זה בשיחת ייעוץ מערכת, לוודא שהוא מופיע במודל ולעקוב אחר ההנחיות בקורס.

באחריות הסטודנט/ית להירשם ולמלא את
חובות הקורסים האלה לפני סיום הלימודים בכרם. (חובות אלה אינן חלק מחישוב שעות
הלימוד בכרם, אך הן תנאי לתעודת הוראה).

סטאז' = התמחות:

עם סיום לימודי תעודת הוראה, או עם סיום שנת לימודים ראשונה וקבלת זכאות לאישור לפתיחת תיק במשרד החינוך (להלן), ניתן להתחיל התמחות בהוראה = סטאז'. במסגרת הסטאז' יש ללמד לפחות שליש משרה (8 שעות) בשכר מלא של עובדי הוראה, במוסד חינוכי מוכר ובהתאמה לתחום הדעת הרשום בתעודת ההוראה.  המתמחים מקבלים ליווי של מורה חונך מביה"ס, ומשתתפים בסדנת מתמחים בכרם (או בכל מוסד אקדמי אחר המכשיר מורים). לאחר סיום שנת הסטאז' בהצלחה מקבלים רשיון הוראה ממשרד החינוך.

אישור זכאות לפתיחת תיק במשרד החינוך: אישור הניתן למי שסיים בהצלחה שנת לימודים ראשונה לתעודת הוראה (שני סמסטרים), סיים את חובות ההתנסות המעשית (לפחות 6 ש"ש) , 2 ש"ש פדגוגיה, קורס מד"א וקורס בטחון ובטיחות. אישור זה
מאפשר לסטודנטים שטרם סיימו את כלל חובותיהם לתעודת ההוראה לפתוח תיק במשרד החינוך ולהתחיל סטאז'.

שכר לימוד ומלגות

תלמידי כרם משלמים למכללת דוד ילין בשנה הראשונה ללימודיהם 40% שכ"ל, ובשנה השנייה 40% שכ"ל. ה20% הנותרים
ניתנים לתלמידי כרם כמלגה.
סטודנטים הלומדים סמסטר אחד בלבד באותה שנה, ישלמו 25% שכ"ל. סטודנטים הממשיכים לשנה שלישית בכרם לתעודת הוראה, וכבר שלמו 80% שכ"ל,  לא ישלמו כלל שכ"ל בשנת לימודיו השלישית. בנוסף, זכאי/ת כל תלמיד/ה בכרם להגיש בקשה למענק כספי מקרן המלגות של ארגון כל ישראל חברים. לקראת סוף הסמסטר הראשון יהיו במזכירות כרם טפסים להגשת בקשה למלגה. המלגות יחולקו בהתאם לצרכים ולאפשרויות באותה שנה, ע"פ החלטת ועדת המלגות.

תשלומים נוספים

עלות השתתפות בכל סיור לימודי הינה 50 ש"ח עבור הוצאות הסיור. התשלום יתבצע במזכירות כרם.

הפסקת לימודים

סטודנט/ית המבקש/ת להפסיק את לימודיו/ה, יודיע על כך לרכזת מינהל הסטודנטים בהקדם האפשרי. ניתן להגיש בקשה להפסקת לימודים לסמסטר או לשנה. הפסקה ארוכה יותר תדרוש תהליך קבלה מחודש. הנהלת כרם רשאית להפסיק את לימודיו של כל סטודנט/ית בכל שלב, אם יתברר כי איננו מתאים/ה לעסוק בהוראה, או שאינו עומד/ת בדרישות המכון. ההחלטה תתקבל על ידי ועדה פדגוגית של המכון.