תכנית חדשה בכרם!
מסלול כרם M.teach

M.TEACH בכרם

החל מתשפ"ד יוכלו התלמידים הלומדים בכרם לבחור במסלול כרם רגיל (תעודת הוראה להסבת אקדמאים בלבד) או במסלול כרם M.Teach, אשר יעניק להם  תעודת הוראה בתחום האקדמי שלהם  + תואר שני בהוראה.

תכנית הלימודים

תלמידי המסלול ילמדו את רוב השעות בכרם

(31 ש"ש, הכוללות לימודי חינוך, הרחבת דעת, דידקטיקה והתנסות).

בנוסף ילמדו עוד 9 ש"ש במכללת דוד ילין . הכוללות: סמינריון מתקדם, קורס מחקר כמותי, וקורסי חינוך מעמיקים. שעות אלה תתקיימנה שעות אלה יילמדו באופן מרוכז בימי שלישי אחר הצהרים במכללה, וחלקן מקוונות.

משך התכנית

תכנית כרם- M.Teach נמשכת שנתיים. את הלימודים המשלימים במכללה ניתן לרכז בשנה אחת.

קבלה ורישום

המסלול מתאים רק למועמדים שיש להם כבר תואר ראשון ועברו ועדת קבלה לכרם, כמקובל.  

שכר לימוד

תלמידי המסלול יזכו בהנחה של 30% על תשלום שכר הלימוד לתכנית M.Teach רגילה