תכנית עמיתי אשכולות

להובלת הכשרות המורים במקצועות היהדות
להובלת הכשרות המורים
במקצועות היהדות

הנחת היסוד של התוכנית

מכון כרם־כי"ח בשיתוף משרד החינוך ובתמיכת קרן פוזן פותח תוכנית עמיתים לעוסקים בהכשרה להוראת מקצועות היהדות והרוח בחינוך הממלכתי.

הנחת היסוד של התוכנית היא שהוראת מקצועות היהדות בחינוך הממלכתי דורשת רגישות ונתינת מקום לעושר הנכסים התרבותיים של כלל תלמידי הכיתה. ולכן תתמקד התוכנית בשיח דיאלוגי מחבר ומכבד המנכיח את מגוון הזהויות והמסורות בחברה היהודית והישראלית.

מעיין - תכנית אשכולות

מה בתוכנית?

מפגש

פורה ולמידת עמיתים של דרכי ההכשרה להוראת יהדות בחינוך הממלכתי. מסע זהותי, אישי וקבוצתי בהשראת ארון הספרים היהודי־ישראלי.

התנסות

בפדגוגיה דיאלוגית המנכיחה את מגוון המסורות והזהויות של הלומדים ומשמשת מודל להכשרת מורים.

למידה

בית מדרשית ובין־תחומית המשמשות פדגוגיות מרכזיות בהוראת תרבות יהודית־ישראלית.

מפגש

פורה ולמידת עמיתים של דרכי ההכשרה להוראת יהדות בחינוך הממלכתי. מסע זהותי, אישי וקבוצתי בהשראת ארון הספרים היהודי־ישראלי.

התנסות

בפדגוגיה דיאלוגית המנכיחה את מגוון המסורות והזהויות של הלומדים ומשמשת מודל להכשרת מורים.

למידה

בית מדרשית ובין־תחומית המשמשות פדגוגיות מרכזיות בהוראת תרבות יהודית־ישראלית.

היכרות

עם תפיסתם הרוחנית של חכמי הספרדים בדורות האחרונים. היכרות עם הזהות המסורתית ותרומתה האפשרית לשיח הציבורי בישראל.

סיורים

בארץ ובחו"ל שבהם נפגוש מגוון מודלים פדגוגיים בתחום התרבות היהודית והישראלית.

היכרות

עם תפיסתם הרוחנית של חכמי הספרדים בדורות האחרונים. היכרות עם הזהות המסורתית ותרומתה האפשרית לשיח הציבורי בישראל.

סיורים

בארץ ובחו"ל שבהם נפגוש מגוון מודלים פדגוגיים בתחום התרבות היהודית והישראלית.

תשובות לכל השאלות:

<<  5 מפגשים מרוכזים בין השעות 09:00-16:00 (המפגשים יתקיימו במכון כרם בירושלים ובמקווה ישראל בחולון). >> סמינר דו- יומי הכולל לינה >> סיור לימודי בפריז – 5 ימים

תאריך

שעות

יום ד', 28.6

09:00-16:00

ימים ג'-ד', 4-5.7

סמינר דו יומי. פירוט ישלח בהמשך

ימים ד', 19.7

09:00-16:00

יום ג, 25.7

09:00-16:00

יום ג', 1.8

09:00-16:00

ימים א'-ה', 8-12.10

סמינר לימודי בפריז

יום ד', 6.9

09:00-16:00

יום ג', 24.10

15:30-20:30

>>   מחויבות לנוכחות מלאה בכל המפגשים וקריאה לקראת כל מפגש.

>>  מוכנות ללמידה משותפת המבוססת על שיח קבוצתי בנושאים ערכיים, פדגוגיים וזהותיים.

>>   מוכנות ורצון לפתח או להקים תכנית הכשרה למורים במקצועות היהדות והרוח במוסד הלימודים בו אתם מלמדים, לצד אישור ותמיכה של ראש המוסד האקדמי בהקמת תוכנית ההכשרה.

>>    משימת הסיום של הקורס- בניית הצעה לתכנית יישומית ברוח התכנים הנלמדים, שתפעל במכללות ובאוניברסיטאות בהן מלמדים המשתתפים

*בתום התכנית יינתנו למתאימים ליווי ותמיכה בהשמת התכנית המוצעת.

* תאריך אחרון להגשת המועמדות: 30.5

התוכנית בניהול שירה פרץ ובהובלת ד"ר ענבר גלילי-שכטר וסמדר פייל.

לפרטים נוספים ומידע על הגשת מועמדות לתכנית:

צוות התוכנית:

מכון כרם

מכון כרם להסבת אקדמאים להוראה לחינוך הומניסטי-יהודי, בשיתוף כי"ח ומכללת דוד ילין,  הוקם ב1974 כאלטרנטיבה להכשרות המורים במכללות ובאוניברסיטאות.  המכון שואף להכשיר מורים מצויינים מתחומי הרוח, החברה והיהדות, בעלי השכלה הומניסטית ויהודית רחבה ומחויבות עמוקה לחברה הישראלית. הלמידה בכרם היא למידה דיאלוגית, בקבוצות קטנות, תוך ליווי אישי וחיבור לשטח. 

מכון כרם

מכון כרם להסבת אקדמאים להוראה לחינוך הומניסטי-יהודי, בשיתוף כי"ח ומכללת דוד ילין,  הוקם ב1974 כאלטרנטיבה להכשרות המורים במכללות ובאוניברסיטאות.  המכון שואף להכשיר מורים מצויינים מתחומי הרוח, החברה והיהדות, בעלי השכלה הומניסטית ויהודית רחבה ומחויבות עמוקה לחברה הישראלית. הלמידה בכרם היא למידה דיאלוגית, בקבוצות קטנות, תוך ליווי אישי וחיבור לשטח. 

אשכולות

תוכנית אשכולות במכון כרם- כל ישראל חברים, נועדה להכשיר מורים מצטיינים להוראת תרבות יהודית ישראלית בחינוך הממלכתי. התוכנית מפתחת מודל הכשרה ייחודי, תוך דגש על הקניית אוריינות טקסטואלית יהודית והוראה בינתחומית, ניהול שיח זהותי ורגישות רב-תרבותית.

צוות התוכנית:

סמדר פייל

סמדר פייל

מורה ומחנכת בתיכון, מרצה ומדריכה פדגוגית להוראת תרבות יהודית ישראלית בתכנית אשכולות בכרם, משוררת וחוקרת ספרות, הוציאה שני ספרי שירה.

ענבר גלילי

ענבר גלילי

מרצה במכון כרם ובמכללת דוד ילין, עוסקת בחקר הוראת מקצועות היהדות בחינוך הממלכתי, ותפיסות מורים לגבי תפקידם בהתפתחות הזהות של תלמידיהם. בשנים תשעג-תשפב ניהלה את מכון כרם, והקימה את תוכנית אשכולות.