הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית- מכון כרם

במסגרת הלימודים לתעודת ההוראה על כל סטודנט/ית לכתוב עבודה סמינריונית העוסקת בתחום החינוך. עבודה סמינריונית היא מחקר עצמאי שבמוקדו מונחת שאלת מחקר שהעבודה מנסה להשיב עליה, או תופעה שהעבודה בודקת, מאפיינת ומנתחת באמצעות ניתוח ודיון במקורות ראשוניים ומשניים הנוגעים לבחינת שאלות אלה. המחקר יכול להיות מחקר שדה איכותני או מחקר עיוני- תיאורטי.

ניתן לקבל פטור מכתיבת העבודה על בסיס עבודה סמינריונית בתחום החינוך שנכתבה במסגרת הלימודים באוניברסיטה.

במסגרת הלימודים במכון כרם ניתן לכתוב את העבודה באחת מהמסגרות הבאות:

1.      עבודה מחקרית במסגרת קורס שיטות מחקר ובהנחיית מורה/ת הקורס.

2.      עבודה מחקרית/עיונית בעקבות קורס אחר ובהנחיית מורה/ת הקורס.

3.      עבודה מחקרית/עיונית שאינה במסגרת קורס ספציפי בהנחיית מורה מהמכון.

בשנת הלימודים תשפ"א, המורים אצלם ניתן לכתוב עבודה סמנריונית הם: מיקי הוניג, אורית פרנקו, נאוה דקל, גילת כץ, חוה שוורץ, גיא פז, סיימון קוטנר.

ניתן להגיש בקשה לכתיבת עבודה אצל מורה אחר. את הבקשה יש לשלוח למזכירות כרם, ולציין את שם המורה אצלו אתם מבקשים לכתוב, ואת הנושא עליו אתם רוצים לכתוב.

 

מאפיינים כלליים של העבודה:

·         העבודה יכולה להיות עיונית/תיאורטית או להתבסס על מחקר שדה.

·         היקף העבודה – כ – 6000 מלים/ כעשרים עמודים (אות בגודל 12, רווח שורה וחצי).

·         העבודה תתבסס על עשרה מקורות ביבליוגראפיים לפחות.

 

מבנה העבודה במחקר איכותני:

·         עמוד השער.

·         תוכן עניינים.

·         תקציר – תיאור תמציתי של נושא העבודה, שאלת המחקר, שיטת המחקר והמסקנות המרכזיות.

·         מבוא – רקע, סיבות לבחירת הנושא, השאלות המרכזיות שהעבודה מעלה. 

·         סקירת ספרות – הצגת מקורות הידע – ספרים, מאמרים, מחקרים – שנכתבו בנושא.

·         שאלות המחקר.

·         מתודולוגיה – שיטת המחקר.

·         ממצאים – הצגת התוצרים של המחקר.

·         דיון – ניתוח הממצאים ותרומתם. רפלקציה של הכותב/ת, מסקנות והמלצות.

·         ביבליוגרפיה – בהתאם לכללים של כתיבת עבודה אקדמית.

מבנה העבודה במחקר עיוני:

·         עמוד שער

·         תוכן עניינים

·         תקציר- תיאור תמציתי של שאלת המחקר, נושא העבודה ומסקנותיה.

·         מבוא- רקע לעבודה, הסיבות לבחירת הנושא, השאלות המרכזיות שידונו בעבודה.

·         גוף העבודה- מענה שיטתי על שאלת המחקר ועל שאלות המשנה הנגזרות ממנה, על בסיס סינתזה מנומקת בין המקורות עליהם מתבססת העבודה.

·         דיון וסיכום- חזרה אל שאלת המחקר, ויצירת אינטגרציה בין חלקי העבודה השונים לכדי מענה עליה.

·         ביבליוגרפיה – בהתאם לכללים של כתיבת עבודה אקדמית.

 

שלבים בתהליך העבודה:

1. שיחה עם המנחה – בחירת נושא כללי, תכנון קריאה, קביעת תאריכים לשלבי התהליך.

2. הגשת נושא למנחה – כותרת, שאלות מרכזיות, פיסקה המסבירה את תכנון העבודה, ורשימה ביבליוגראפית.

3. הגשת הצעת מחקר למנחה- ראשי פרקים, ורשימה ביבליוגראפית מעודכנת וסופית.

אם העבודה נעשית במסגרת קורס שנלמד בכרם, יש להגיש את ההצעה עד חודש לאחר סיום הקורס. הגשת הצעת המחקר תחליף את מטלת סיום הקורס.

4. הגשת פרק לבדיקה ואישורו על ידי המנחה.  5. הגשה סופית למנחה.

 

גישה לביבליוגרפיה מתאימה:

מעבר לכישורים שבוודאי רכשתם במהלך שנות הלימודים שלכם, מצורפים קישורים לשקופיות הדרכה של ספריית דוד ילין. הקישורים יסייעו לכם להיכנס למאגרי המידע של הספרייה, ולהשיג גישה מרחוק לספרים ומאמרים שעשויים להיות רלוונטיים לעבודתכם:

·         חיפוש בקטלוג דרך "קלדע": https://www.dyellin.ac.il/sites/default/files/library/files/catalog-kalda.pdf

·         חיפוש בספריות אחרות והשאלה בין ספרייתית: https://www.dyellin.ac.il/sites/default/files/library/files/ULI-ILL.pdf

·         חיפוש מאמרים בעברית דרך "קלדע": https://www.dyellin.ac.il/sites/default/files/library/files/articles-kalda.pdf

·         הדגמת חיפוש מאמרים באנגלית: https://www.dyellin.ac.il/sites/default/files/library/files/Ebsco.pdf

 

שימו לב!

יש להגיש את העבודה הסמינריונית עד לתאריך 30.9  בשנה שלאחר סיום הקורס ובמקרה של הנחיה שלא במסגרת קורס, לכל המאוחר עד ה30.9 שלאחר סיום לימודיכם בכרם.

סטודנט המבקש אישור לדחיית מועד הגשת העבודה בחודשיים ימסור בקשה זו במזכירות לפני המועד הרשמי להגשת העבודה.

אם יינתן האישור, יש להגיש את העבודה עד לתאריך 30.11

איחור בהגשה:

הגשה החל מה30.11 תחויב בתשלום של 600 ₪.