מערכת שעות

יום ראשון

שעות

כיתה 1

כיתה 2

כיתה 3

אולם

מחוץ לכרם

09:30-11:00

סמסטר ב'

עבודה עם נוער בסיכון

איריס ברקן

09:00-10:30

סדנה דידקטית בהיסטוריה

מיקי הוניג

אשכולות שנה א'

סמסטר א'

חכמי המזרח

עדיאל כהן

סמסטר א'

ליקויי למידה

דינה לויאן

סמסטר ב'

העם הנבחר: עיון ביקורי בגלגולי הרעיון

דרור בונדי

התנסות בהוראת היסטוריה

מיקי הוניג

11:30-13:00

סמסטר א'

מגדר וחינוך

נאוה דקל

(סמינר)

סמסטר ב'

ילדות, נעורים והמעשה החינוכי

נאוה דקל

סמסטר ב'

נוצרים בארץ- טקסט, מסורת וקהילה

חנה בנדיקובסקי

אשכולות שנה א'

סמסטר א'

רגישות תרבותית לזהויות בתהליכים חינוכיים

זהורית אסולין

אשכולות שנה ב'

סמסטר א'

בית מדרש

עדיאל כהן

סמסטר ב'

בית מדרש

דרור בונדי

סמסטר ב'

אשכולות שנה א'

התנסות בתרבות יהודית ישראלית

סמדר פייל

13:00-14:00

הפסקה

14:00-15:30

אשכולות שנה א'

סדנה דידקטית בהוראת תרבות יהודית ישראלית

סמדר פייל

למה שיהיה עבר כשיש הווה? אתגרים בהוראת היסטוריה

(סמינר)

מיקי הוניג

פסיכולוגיה של גיל הנעורים

אלחנן אדלר

16:00-17:30

סמסטר א'

סדנה דידקטית להוראת מחשבת ישראל

אריאל אביב

סמסטר ב'

אמנות זהות וחינוך יהודי

(סמינר)

חוה שוורץ

מבוא למקרא

דוד כהן צמח

יחסי הורים ובית ספר:

שיטות מחקר וסמינר

גילת כץ

16:00-18:30

חינוך לזכויות אדם באמצעות קולנוע

(סמינר)

טלי זילברשטיין

סדנת סטאז'

גילת כץ

יום רביעי

שעה

כיתה 1

כיתה 2

כיתה 3

אולם

מחוץ לכרם

08:30-10:00

מעשה ההוראה:

סדנא דידקטית כללית

עטר פלג

סמסטר א'

הגישה הנרטיבית

בכיתה

מיכל שמחון

דפדוף באלבום:

על קשרי משפחה

בספרות

בלהה בן אליהו

סמסטר ב'

ליקויי למידה

מיקי כהן

09:15-13:00

התנסות מעשית וסדנה דידקטית

בהוראת אזרחות

ביה"ס הניסויי

שלומית דמסקי כהן

10:30-13:00

סמסטר א'

ארון הספרים היהודי: דמות המחנך

(סמינר)

סמסטר ב'

גמרא למתחילים.ות

דרור בונדי

סדנה דידקטית בהוראת אזרחות

שלומית דמסקי כהן

הוראה דיאלוגית ושיתופית

(סמינר)

אורית פרנקו 

לקרוא סיפור:

עגנון וחברים

בלהה בן-אליהו

13:00-14:00

הפסקה

14:00-15:30

מקצועיות, זהות ומשמעות- מחקר איכותני של מורים והוראה (שיטות מחקר וסמינר)

ענבר גלילי שכטר

סמסטר א'

הזדמנויות ואתגרים בהוראת אזרחות (סמינר)

שלומית דמסקי כהן

סמסטר ב'

חינוך הומניסטי

יפתח גולדמן

13:30-15:54

סדנת יצירה

אתי אברג'יל

16:00-17:30

16:00-18:30

סדנה דידקטית להוראת ספרות

תמר קריגר ערמוני

סמסטר א'

רוח ומשמעות בלימודי יהדות בחינוך הממלכתי

עמית אלון

סמסטר ב'

סדנה דידקטית להוראת מחשבת ישראל

אריאל אביב

סמסטר ב'

"פתאום קם אדם?" הלאומיות כתופעה היסטורית

מיקי הוניג

סמסטר א'

ייצוגים מוזיקליים של רב תרבותיות ישראלית

מירי בלושטיין

סמסטר ב'

סדנא דידקטית באומנות מעשית

אתי אברג'יל

17:30-19:00

סדנת סטאז'

חוה שוורץ

מרחב פוליטי חינוכי

מיקי הוניג

(14 מפגשים לאורך השנה)