מערכת שעות תשפ"ד

יום ראשון

מחוץ לכרם אולם כיתה 3 כיתה 2 כיתה 1
בוקר התנסות

בהיסטוריה
+
סדנא דידקטית
בהיסטוריה
חנה אורבך
בוקר התנסות כללית
"מעשה ההוראה"
+
סדנא דידקטית
כללית
(קשת)
עטר פלג

סמסטר א'
ארון הספרים היהודי

סמסטר ב'

מעגל השנה
דרור בונדי
סמסטר ב'
הוראת מקרא
רחל וולפיש


9:30-11:00


אמנות מעשית והוראתה
אילת אבקביץ
סמסטר א'
הגישה הנרטיבית בכיתה
מיכל שמחון
סמסטר ב'
נוצרים בארץ
חנה בנדיקובסקי
סמסטר ב'
מבוא למקרא:
התורה,
התהוותה
וערכיה
דוד כהן צמח

11:30-13:00
הפסקה
פסיכולוגיה של גיל הנעורים (בגלריה)
אלחנן אדלר
אמנות מודרנית וישראלית והוראתן
חנה שוורץ
קלאסיקה עכשיו: קריאה ביצירות מופת מספרות העולם
אורן פרי הר

14:00-15:30
סמסטר א'+סמסטר ב'
אומנות הדיוקן:
סדנת עבודה
נאוה ברזי
יחסי הורים ובית ספר: שיטות מחקר וסמינר.
גילת כץ
סמסטר ב':

"מה יש פה להבין"
הוראה להבנה במדעי הרוח
חנה אורבך


16:00-17:30/18:30
סדנת סטאז'
גילת כץ
סוגיות בחינוך במבט פסיכואנליטי,
ספרותי ופילוסופי.
נחמה נפתלי

17:45-19:15

יום רביעי

התנסויות בבתי ספר אולם כיתה 3 כיתה 2 כיתה 1
10:10-11:45
בוקר התנסות
בהוראת אזרחות
ניסויי
+
12:10-13:30
סדנא דידקטית
שלומית דמסקי כהן
סמסטר ב'

התנסות
אשכולות א'
התנסות 4 ש"ש +
קורס תפר ליווי
התנסות 1
סמסטר א'
פלדנקרייז ולמידה
אורית שוורץ פרנקו

שנתי
אבידות ומציאות: קריאה בספרות
העברית
בלהה בן-אליהו


סמסטר ב':
חינוך וניהול כיתה
רחל וולפיש
8:30-10:00
סמסטר ב'
גלגולי רעיון "העם הנבחר"
בהגות היהודית:
בית מדרש
דרור בונדי
ש"י עגנון וחברים:

לקרוא סיפור בכיתה
בלהה בן-אליהו
דידקטיקה בהוראת
אזרחות
שלומית דמסקי כהן
12:10-13:30
אשכולות א'
סמסטר א'
סדנא דידקטית
בתרבות יהודית ישראלית
סמדר פייל
10:30-13:00
הפסקת צהרים
סמסטר א'
חכמי המזרח
הרב יצחק שוראקי
סמסטר ב'
אשכולות א'
זהויות ונכסים
תרבותיים בכיתה
אשרה נמימי-הלוי
סמסטר א'
שירה והוראתה
סמדר פייל
סמסטר ב'
אשכולות ב'
"בציר טוב"
סמדר פייל
סמסטר א'
אתגרים והזדמנויות
בהוראת אזרחות
שלומית דמסקי-כהן
סמסטר ב'
חינוך הומניסטי
יפתח גולדמן

14:00-15:30
סמסטר ב'
'אל תהיה צודק, היה חכם' קריאה והוראה בפרקי אבות ובספרות חז"ל
אריאל אביב
16:00-17:30
סמסטר א'
למידה דיאלוגית ושיתופית
סמסטר ב'
דמות המורה
כמוחלל שינוי
אורית שוורץ- פרנקו
ספרות והוראתה
תמר קריגר ערמוני
סמסטר ב'
16:00-17:30מרחב פוליטי חינוכי
חנה שוורץ

16:00-17:30/18:30
סטאז'
חנה אורבך

17:45-19:15

 

– 30.6 | קורס מד"א

– 10.7 |סיור לימודי

 

קורסים מתוקשבים א-סינכרוניים:

– חינוך ופוסט-מודרניזם | אורית שוורץ-פרנקו, 2 ש"ש

– הכלה ושילוב | גילת כץ, 1 ש"ש

-הגותו של השל | דרור בונדי, 1 ש"ש

 

קורסי קיץ יולי 2024:

ימי ראשון 7.7-28.7 |

9:00-13:30 'מחנכים לשינוי' עטר פלג, 1 ש"ש

14:30-19:00 'בכתב עמים: סוגות ספרותיות במקרא ובמזרח הקדום' אמיתי ברוכי-אונא , 1 ש"ש

ימי רביעי 3.7-31.7 |

9:00-13:30 'שינוי והתחדשות בחייהם ובהגותם של הוגים יהודיים מודרניים' דרור בונדי, 1.5 ש"ש

14:30-19:00 'פדגוגיה מקום ותרבות' שלומית דמסקי , 1 ש"ש