מלמדים ולומדים- מרכז לפיתוח מקצועי של מורים

"הפתרון אינו שוכן במעמקי הים ולא בשמי מרומים אלא עמוק בתוך עצמנו, בתוך התודעה העצמית" (מסיני לאתיופיה, הרב ד"ר שרון שלום)

מורות ומורים מעצבים לאורך חייהם המקצועיים את זהותם המקצועית, משייפים תוך כדי התנסותם את העשייה והחשיבה שלהם ומגבשים את השקפתם המקצועית. כדי שתהליך ההתנסות הטבעי אכן ייתמוך בהתפתחות היכולות המקצועיות של המורה, חשוב לבסס את הלמידה של המורים בתוך השדה החינוכי על שלושה עקרונות מרכזיים:
  • התבוננות שוטפת, חקרנית וביקורתית בעשייה החינוכית
  • שותפות בקהילת מורים מקצועית
  • הובלה אוטונומית של תהליך הלמידה בהתאם לצרכים ולאתגרים

מרכז מלמדים ולומדים בכרם הוקם במטרה לייצר ביחד עם צוותי הוראה מענה לצרכי ואתגרי הלמידה השונים העולים בשדה, ומתוך תפיסה שההוראה והלמידה קשורות זו בזו. העשייה השוטפת בבתי הספר מייצרת ידע מעשי רחב שניתן לזהות ולחלץ אותו כדי שיוכל להזין את הלמידה המקצועית של מורים. אנו מציעים לצוותים בבתי הספר להצטרף לאחת התוכניות הקיימות או לבנות ביחד עם צוות המרכז את המתווה המתאים להם.

מורים מובילים קהילות למידה

מכון כרם מוביל בעיר ירושלים את המהלך "מורים מובילים קהילות למידה" בשיתוף מחוז מנח"י והרשות. מטרת המהלך לחולל שינוי בתרבות הפיתוח המקצועי של המורים וכן לשים במוקד את הלמידה בקהילות מקצועיות בתוך בתי הספר. התוכנית פועלת להקמתן ולהפעלתן של קהילות למידה מקצועיות, בהן לומדים ופועלים מורות ומורים לקידום איכותה של העשייה החינוכית.

המורים המובילים מייצגים את כלל המגזרים של מערכת החינוך בירושלים ומהווים רשת מקצועית מובילה ומשפיעה בבתי הספר ובמחוז; רשת המשתפת בידע ויוצרת מעגלים רחבים של השפעה.

מטרות התוכנית:

  • טיוב תהליכי ההוראה והלמידה בכיתות
  • גיבוש מנהיגות פדגוגית של מורים מובילים שתשפיע על זירות בית ספריות וזירות מחוזיות
  • הפעלת קהילות למידה חוצות מגזרים

למי מתאימה התוכנית?
מורות ומורים מצוינים, יצירתיים, בעלי תפיסה חינוכית מגובשת ועניין בהוראה ובפדגוגיה המעוניינים להוביל תהליכים של למידת עמיתים בתוך בתיה"ס, או בקהילות החוצות בתי ספר. הלמידה תתמקד בניתוח ובחקר של העשייה החינוכית, בתכנון ושיפור תהליכי הוראה ולמידה וביישומם.

איך מתקבלים?

באמצעות קול קורא מחוזי שמתפרסם מדי שנה במהלך חודש מרץ. הגשת מועמדות נעשית תוך תיאום עם מנהל/ת בית הספר ובהמלצתו/ה.

לפרטים:kerem@kerem.org.il