שיעורי חינוך

קורסי חינוך- חובה

לקויי למידה | דינה לויאן

יום א' 09:30-11:00 סמסטר א'

במסגרת הקורס נפתח צוהר לעולמם של אנשים עם ליקויי למידה בגילאים שונים, כוחותיהם וקשייהם. נכיר סוגים שונים של ליקויי למידה ונלמד מושגים מרכזיים הקשורים לליקויי למידה והפרעות קשב. נכיר מה השלכותיהם של הקשיים על התלמידים הלקויים והחברה כולה.
נדון בתפקיד המורה בכיתה ההטרוגנית בהוראה מותאמת ובשילוב תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות החינוך. הקורס דורש השתתפות פעילה, משימות קצרות ועבודה מסכמת בסוף.

פסיכולוגיה של גיל הנעורים | ד"ר אלחנן אדלר

יום א' 14:00-15:30, קורס שנתי

נושאי הקורס:

 1. מבוא: הגדרות ומאפיינים של גיל ההתבגרות.
 2. תיאוריות פסיכואנליטיות על גיל ההתבגרות: פרויד, ויניקוט, אריקסון ובלוס.
 3. תיאוריות למידה: התניה קלאסית ואופרנטית וענישה יעילה.
 4. השפעת החברה על המתבגר: קונפורמיות, חרמות, ודיסוננס קוגניטיבי.
 5. קשיים נפשיים בגיל ההתבגרות: דיכאון, חרדות, הפרעות אישיות והפרעות אכילה.
 6. הקשבה וניהול שיחה עם מתבגר: הקשבה פעילה, אמפתיה, שיקוף והכלה.
 7. השפעה ביוכימית על עולמו הנפשי של המתבגר.

מטרות הקורס:

 1. היכרות עם תהליכים רגשיים וקוגניטיביים המאפיינים התפתחות בריאה בגיל ההתבגרות.
 2. זיהוי והבנה של תהליכים פתולוגיים המופיעים בגיל ההתבגרות.
 3. יצירת עמדה אמפאתית כלפי מתבגרים.
 4. רכישת כלים להכלה ולהתמודדות עם האתגרים המאפיינים את עבודת המורה עם מתבגרים.

שיטות מחקר וסמינריון- יחסי הורים ובית ספר| ד"ר גילת כץ

יום א' 16:00-17:30, קורס שנתי

במהלך הקורס נלמד את העקרונות של הפרדיגמה האיכותנית, ונעמיק בהבחנות בינן לבין מחקר כמותי מצד אחד, לבין עבודה ספרותית או עיתונאית מצד שני. נכיר מסורות איכותניות באמצעות עיון במחקרים שנערכו בגישה זו ונרכוש כלים לקריאה ביקורתית של מחקרים איכותניים. נדון באחריות אתית במחקר, ובתרומת המחקר האיכותני לפעולות החינוכיות בבית הספר. הסטודנטים יתנסו באופן אישי בביצוע משימה מחקרית, וידרשו לאיסוף ממצאים וניתוח ראשוני, של נתונים הקשורים ביחסי הורים ובית הספר. לסטודנטים המעוניינים-ניתן להרחיב את המחקר לכתיבת עבודה סמינריונית.

ליקויי למידה | ד"ר מיקי כהן

יום ד' 8:30-10:00, סמסטר ב'

במסגרת הקורס נערוך היכרות עם אוכלוסיית ליקויי הלמידה, ההגדרות, המאפיינים ודרכי התמודדות עם תלמיד לקוי למידה בכיתה הטרוגנית ובהוראה פרטנית. נסקור את אופן השפעתה של לקות הלמידה על תפקודו הלימודי, הרגשי והחברתי של התלמיד ונלמד עקרונות ושיטות עבודה לקידום תלמידים עם לקות למידה על מנת להביא למיצוי היכולות הטמונות בכל לומד.

מקצועיות, זהות ומשמעות – מחקר איכותני של מורים והוראה | ד"ר ענבר גלילי שכטר

יום ד' 14:00-15:30, קורס שנתי

מה יודע המורה המיומן בבואו ללמד? האם הוראה היא מקצוע נרכש או כשרון מולד? כיצד לומדים מורים להיות מורים? כיצד זהותם המקצועית של המורים קשורה בזהותם האישית? ומהם המתחים בין זהותם כמורים לזהויות אחרות שלהם? מה המשמעות שמייחסים מורים לפעולות שהם עושים כמורים ולעצם היותם מורים? כיצד רואים מורים את תלמידיהם ואת תפקידם ביחס אליהם? מה  המקום של תחום הדעת בעבודתם של המורים? – אלה הן מקצת השאלות בהן נעסוק בקורס. נחקור שאלות אלה באמצעות מחקר איכותני. במסגרת הקורס נתרגל ראיונות עם  מורים, צפייה בשיעורים, ניתוח ממצאים והמשגתם, וכתיבה של דו"ח מחקר אקדמי.

קורסי חינוך- בחירה

מגדר וחינוך- תיאוריה ומעשה | ד"ר נאוה דקל

יום א' 11:30-13:00 סמסטר א'

היא-סטוריה או הוא-סטוריה? איך מחנכים לשוויון בין בני ובנות אדם?  מכנסים קצרים גם לבנים וגם לבנות? מדעים לבנות וספרות לבנים? מורות ומורים מתמודדים עם שאלות בוערות הנוגעות למגדר, בשלל הקשרים: פדגוגיים, חברתיים ואישיים. בקורס ננתח את הסוגיות הניצבות בפני נשות ואנשי חינוך מהזווית התיאורטית והמעשית. הקורס יתמקד בהקשרן החינוכי של תיאוריות מגדריות ובהשפעתן של תיאוריות אלו על תפיסות חברתיות, תרבותיות וחינוכיות. נדון בו בהתפתחותן של תיאוריות מגדריות לאורך ההיסטוריה ובהשפעתן על המחשבה הפדגוגית ועל העשייה חינוכית. נעמוד על תרומתו של חקר המגדר למחקרים במדעי הרוח והחברה בכלל ולהגות הפדגוגית בפרט. מתוך הדיון התיאורטי נתחבר לעולם העשייה החינוכית ולמקומם של נשות ואנשי חינוך בפיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית בשאלות של מגדר ושוויון בין המינים.

פוטותרפיה ככלי חינוכי | לי אורלב

יום א' 11:30-13:00, סמסטר ב'

בסדנה נתנסה באופן חווייתי בפוטותרפיה ובצילום כמאפשר תקשורת בינאישית בינינו לבין התלמידים, וכפתח להיכרות ומחשבה מעמיקות יותר איתם.
יינתנו תרגילי צילום בכיתה ובבית. נחשוב יחד כיצד ניתן להיעזר בצילום להעמקת ההבנה והקשר עם תחום הידע אותו נלמד.

רגישות תרבותית לזהות אתנית אמונית בחינוך: הזהות המסורתית כמקרה מבחן | ד"ר זהורית אסולין

יום א' 11:30-13:00, סמסטר א'

*הקורס מיועד לתלמידי אשכולות שנה א

בקורס  נעמיק את ההכרות עם סוגיות מרכזיות של שונות תרבותית וחינוך  רגיש תרבות בחברה בישראל. נבחן יחד באמצעות טקסטים שונים את ההצטלבויות  בין זיקה לדת ולאמונה לבין אתניות בזהות התלמיד. נברר כיצד הצטלבות זהותית זו, משפיעה על תהליכי למידה של התלמיד, מפרספקטיבת המורה ופרספקטיבת התלמיד. אציע מאפיינים של חשיבה מסורתית שיכולים לשמש כמצפן במענה לדילמות המתעוררות בתהליך החינוכי בנוגע להצטלבות זהותית זו.

אמנות, זהות וחינוך יהודי (סמינר) | חוה שוורץ

יום א', 14:00-15:30 , סמסטר ב'

המונח "והגדת לבנך" משקף תפיסה חינוכית יהודית הנשענת בעיקר על המילולי. אך לצד המלים של "עם הספר", חינוך יהודי בעבר ובהווה התרחש ומתרחש גם דרך מרחבים ודימויים חזותיים. בקורס הזה נבחן את המקום של האמנות ותרבות חזותית בשיקוף בעיצוב זהות וזיכרון יהודיים בעבר ובהווה. הקורס ייפתח בשאלות הסוד על היחס בין אמנות לחינוך ובין אמנות ליהדות, וימשיך בחקר סדרת נושאים כפי שהם באים לידי ביטוי תרבות חזותית יהודית מן העת העתיקה ועד היום, ומתוך מגוון רחב של מדיה וזירות: ציור ופיסול, אמנות בתי כנסת, עיצובם החזותי של מוזיאונים ואתרי מורשת, אמנות וידאו ואמנות מסחרית.

רוח ומשמעות בשיעורי היהדות בחינוך הממלכתי | ד"ר עמית אלון

יום א', 16:00-17:30, סמסטר א'

הקורס יעסוק בממד הרוחני של שיעורי היהדות. נבחן ממד מופשט זה מנקודות מבט שונות: נתבונן בחוויה הרוחנית עצמה ובנלווה אליה, בהקשריה החברתיים והפוליטיים, בתגובות רגשיות של תלמידים ממגזרים שונים, בעמדתו של המורה כלפי ביטוים רוחניים ובביטויים שונים של רוח ומשמעות בתוכניות הלימודים בחינוך הממלכתי.

חינוך לזכויות אדם באמצעות קולנוע | ד"ר טלי זילברשטיין (שיעור חינוך וסמינר)

יום א' 16:00-18:30, קורס שנתי

הקורס מיועד למעוניינים ומעוניינות לרכוש מיומנויות כמחנכים ומחנכות לזכויות אדם. לקורס שתי "רגליים": זכויות אדם וקולנוע. במהלכו נכיר את העקרונות הבסיסיים של כל אחת מהרגליים הללו, ונציע כיצד לשלב ביניהן. נקרא, נלמד, נצפה, נדון ונתרגל. לא נדרש ידע קודם. הקורס נחשב הן קורס בחינוך והן סדנה דידקטית. כמו כן ניתן לכתוב סמינר על בסיסו בהנחייתה של טלי.

הגישה הנרטיבית בכיתה | ד"ר מיכל שמחון

יום ד' 8:30-10:00, סמסטר א'

הקורס יתאר את שיטת הטיפול הנרטיבית והשלכותיה האפשריות על תפיסת העולם של המורה.  כחלק מהמגמה של ה"פדגוגיה הטיפולית" שיוצרת חיבור בין עולם הטיפול לעולם החינוך, נתוודע בקורס למיומנויות שמאפשרות למורה להקשיב לסיפורן  של התלמיד באופן אמפטי וסקרני, ולאפשר לו לעזור לתלמיד להרחיב את סיפורו לקראת צמיחה והתפתחות. הקורס יאפשר למורה לראות את הבעיה של התלמיד כבעיה בלבד, ולראות את התלמיד על מכלול יכולותיו ואישיותו. כמו כן יילמדו דרכים שיעזרו למורה להתמודד עם טראומה, אובדן ומשברים נוספים שהם חלק ממעגל חיינו. נידון בהשלכות התאוריה הנרטיבית  לחיים בכלל ולעולם בית הספר בפרט.  הקורס ייתן גם כלים לשיחות אישיות של המורה עם תלמידיו, עם הורי תלמידיו, עם הצוות  ועם הכיתה  כקבוצה. הקורס ישלב למוד חוויתי ותאורטי

למידה דיאלוגית ושיתופית | ד"ר אורית שורץ פרנקו

יום ד' 10:30-13:00, קורס שנתי

כולם מדברים על למידה דיאלוגית. בקורס נשאל את עצמנו: למה דיאלוג? נבחן את היסודות התיאורטיים של הגישה הדיאלוגית ללמידה ונכיר את ההצדקות לבחירה בפדגוגיה דיאלוגית ושיתופית מכמה היבטים: ההיבט הקוגניטיבי, ההיבט הפדגוגי, ההיבט הרגשי, ההיבט המוסרי וההיבט הפוליטי. בהמשך לכך, ננסה לברר דרכים ליישום הגישה הדיאלוגית בהוראת תחומי הדעת השונים. הקורס מבוסס על קריאה מודרכת במקורות פילוסופיים, על דיון קבוצתי, ועל התנסות במתודות שונות של  הגישה הדיאלוגית והשיתופית ורפלקציה עליהן. (חברותא, מצגת שיתופית, כלים טכנולוגיים בעזרת הדיאלוג ועוד.)

הזדמנויות ואתגרים בהוראת אזרחות |  שלומית דמסקי כהן

יום ד' 14:00-15:30, סמסטר א'

בקורס נעסוק בייחודה של הדיסציפלינה, בשינויים ובמגמות שחלו במקצוע האזרחות לאורך השנים, נבחן מהו חינוך פוליטי ומה הקשר שלו להוראת האזרחות, נכיר שיטות שונות להוראת המקצוע ונבין מהן ההשלכות בבחירת שיטת ההוראה, נבדוק כיצד מרחיבים את הוראת האזרחות אל מחוץ לכתלי הכיתה ומנכיחים את המקצוע בבית הספר ובאקלים הבית ספרי, נלמד על בניית סיורים ייחודיים המתמקדים בסוגיות אזרחיות ועל האופן שבו הם יכולים לשמש ככלי ישים ללמידה פעילה. נדון בתופעת הגזענות בכיתה ונלמד דרכים שונות להתמודד איתה. נדגיש את חשיבות המעורבות האזרחית של התלמידים והדרכים לגרום לה להתרחש בפועל.

חינוך הומניסטי | ד"ר יפתח גולדמן

יום ד' 14:00-15:30 סמסטר ב'

שורשיו של החינוך ההומניסטי ברנסאנס האיטלקי במאה ה-15. מאז עבר החינוך ההומניסטי תקופות של פריחה ושל דעיכה (אולי גם שכחה) וכן זכה להגדרות רבות, שונות ולפעמים אפילו סותרות.
בקורס "חינוך הומניסטי" אנסה להציג כמה מן הגישות בזרם חינוכי זה, וגם לפרוס את גישתי שלי, שהיא ניסיון לחזרה מעודכנת אל השורשים הרנסאנסיים.
אני מבין חינוך הומניסטי כחינוך שמטרתו היא עילוי האדם ופיתוח אישיותו האוטונומית של התלמיד. הכלי העיקרי של החינוך ההומניסטי (על פי גישה זו) הוא הפגשה של החניכים עם יצירות טובות (עתיקות וחדשות): הפגשה דיאלוגית, יוצרת, מתפתחת ומפתחת.
בקורס נברר את הסוגיות הללו ונשאל כיצד לקיים חינוך הומניסטי בימינו.

חינוך בפוסטמודרניות: משבר והזדמנות | ד"ר אורית שורץ פרנקו

מתוקשב 2 ש"ש, קורס שנתי

בקורס נעסוק במשבר החינוך בעידן הפוסטמודרני ובהתמודדות עם משבר זה, כהזדמנות לחדשנות חינוכית. הקורס יכלול 3 חלקים: מהו פוסטמודרניזם, תכני המשבר ודרכי ההתמודדות. הלמידה בקורס מהווה התנסות אישית באחת מדרכי ההתמודדות: שימוש בטכנולוגיה בשירות הלמידה. הקורס וירטואלי – נלמד בלמידה מרחוק, ללא מפגשים פרונטליים (למעט מפגש היכרות קצר בתחילת השנה). הקורס מנוהל בעזרת אתר ה"מודל" והלמידה בו מתבצעת דרך מגוון פעילויות של לימוד עצמי (קריאת מאמרים, צפייה בסרטים, כתיבת דוחות ותרגילים) ובדרך של לימוד שיתופי (השתתפות בפורומים, לוח פאדלט).