יום רביעי, 07.09.2022, י"א באלול תשפ"ב- תחילת התנסות מעשית באזרחות

יום ראשון, 23.10.2022, כ"ח בתשרי תשפ"ג- פתיחת השנה בכרם

יום ראשון, 26.10.2022, א' בחשון תשפ"ג- פתיחת השנה בכרם- על רוח המקום והזמן

יום ראשון, 06.11.2022, י"ב בחשון תשפ"ג- יום הזיכרון לרצח רבין (הלימודים מתקיימים כרגיל, עם השתתפות בטקס)

יום רביעי, 16.11.2022, כ"ב בחשון תשפ"ג- ערב כרם

יום ראשון, 04.12.2022, י' בכסלו תשפ"ג- ערב כרם

יום ראשון, 18.12.2022, כ"ד בכסלו תשפ"ג- הדלקת נר ראשון בכרם

שני- שני, 19-26.12.2022, כ"ה בכסלו- ב' בטבת תשפ"ג- חופשת חנוכה, לא יתקיימו לימודים בכרם

יום רביעי, 04.01.2023, י"א בטבת תשפ"ג- ערב כרם

יום שלישי, 10.01.2023, י"ח בטבת תשפ"ג- כנס מורים מובילים ואשכולות ( מיועד לתלמידי אשכולות בלבד)

יום רביעי, 18.01.2023, כ"ו בטבת תשפ"ג- סיור לימודי סמסטר א' (לא יתקיימו לימודים ביום זה)

יום רביעי, 25.01.2023, ג' בשבט תשפ"ג- ערב כרם: ערב ספרות

26.01-24.02.2023- חופשת סמסטר, לא יתקיימו לימודים

יום ראשון, 05.02.2023, י"ד בשבט תשפ"ג- יום מסיימים, יום למידה ומידע לקראת סיום כרם וכניסה להוראה

יום ראשון, 26.02.2023, ה' באדר תשפ"ג- פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, 05.03.2023, י"ב באדר תשפ"ג- ערב כרם

יום רביעי, 22.03.2023, כ"ט באדר תשפ"ג- ערב כרם

30.03-12.04.2023, ח' בניסן-כ"א בניסן תשפ"ג- חופשת פסח

יום ראשון, 16.04.2023, כ"ה בניסן תשפ"ג- ערב כרם לציון הימים הלאומיים

יום רביעי, 26.04.2023, ה' באייר תשפ"ג- יום העצמאות, (לא יתקיימו לימודים ביום זה)

יום רביעי, 03.05.2023, י"ב באייר תשפ"ג- ערב כרם

יום ראשון, 14.05.2023, כ"ג באייר תשפ"ג- סיור לימודי סמסטר ב' (לא יתקיימו לימודים ביום זה)

ימים ראשון ורביעי, 28,31.05.2023, ח', י"א בסיוון תשפ"ג- ימי אסיף

יום ראשון, 11.06.2023, כ"ב בסיוון תשפ"ג- ערב כרם: ערב ספרות

יום רביעי, 21.06.2023, ב' בתמוז תשפ"ג- יום אחרון לשנת הלימודים ומסיבת סיום

יום ראשון, 02.07.2023, י"ג בתמוז תשפ"ג- יום מתחילים: יום הכנה לקראת הכניסה להוראה