אישור זה מאפשר לסטודנטים שטרם סיימו את כלל חובותיהם לתעודת ההוראה, לפתוח תיק במשרד החינוך ולהתחיל את שנת ההתמחות בהוראה (https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/klitatovh.aspx)

אישור זה ניתן למי ש:

1. סיימ/ה שנת לימודים שלמה (שני סמסטרים)

2. סיימ/ה את חובות ההתנסות המעשית (לפחות 6 ש"ש)

3. סיימ/ה 2 ש"ש דידקטיקה

4. בעל/ת אישור זכאות על סיום התואר הראשון לפחות.

לצורך הנפקת האישור יש לוודא קבלת ציונים בקורסים הנ"ל טרם הגשת הבקשה לרכזת מינהל הסטודנטים במייל: kerem@kiah.org.il 

***יש לוודא שבכל הקורסים הנ"ל מוזן ציון