אישור דרגת שכר לפתיחת תיק הוראה

אישור זה מאפשר לסטודנטים שטרם סיימו את כלל חובותיהם לתעודת ההוראה, לפתוח תיק במשרד החינוך ולהתחיל את שנת ההתמחות בהוראה.

נא לחצו על הלינק לפתיחת תיק עובד: 

 

אישור זה מאפשר לסטודנטים שטרם סיימו את כלל חובותיהם לתעודת ההוראה, לפתוח תיק במשרד החינוך ולהתחיל את שנת ההתמחות בהוראה, אישור זה ניתן לסטודנטים שסיימו את החובות הבאות

סיימ/ה שנת לימודים שלמה (שני סמסטרים)

סיימ/ה את חובות ההתנסות המעשית (לפחות 6 ש"ש)

סיימ/ה 2 ש"ש דידקטיקה

בעל/ת אישור זכאות על סיום התואר הראשון לפחות

לצורך הנפקת האישור יש לוודא קבלת ציונים בקורסים הנ"ל טרם הגשת הבקשה לרכזת מינהל הסטודנטים במייל: kerem@kiah.org.il 

***יש לוודא שבכל הקורסים הנ"ל מוזן ציון