מלמדים ולומדים 2017-06-11T08:29:33+00:00

מלמדים ולומדים- מרכז לפיתוח מקצועי של מורים

מורות ומורים מעצבים לאורך חייהם המקצועיים את זהותם המקצועית, משייפים במהלך ההתנסות את העשייה והחשיבה שלהם ומגבשים את השקפתם המקצועית.

כדי שתהליך ההתנסות הטבעי אכן יתרום להתפתחות, לצמיחה ולשכלול היכולות המקצועיות של המורה, עליו להתבסס על שלושה עקרונות מרכזיים:

  • התבוננות שוטפת חקרנית וביקורתית בעשייה החינוכית
  • שותפות בקהילת מורים מקצועית
  • הובלה אוטונומית של תהליך הלמידה בהתאם לצרכים ולאתגרים

מרכז מלמדים ולומדים בכרם הוקם במטרה לייצר יחד עם צוותי הוראה מענה לצרכים  ולאתגרי הלמידה השונים בשדה מתוך תפיסה שההוראה והלמידה קשורות זו לזו; ידע מעשי רב מצוי בעשייה השוטפת בבתי הספר ועלינו לחלץ אותו כך שיוכל להזין את הלמידה המקצועית שלנו.
אנו מציעים לכם להצטרף לאחת התכניות הקיימות או להבנות יחד עם צוות המרכז את המתווה המתאים לכם.

.

מורים מובילים קהילות למידה

תכנית שפותחה במכון כרם למען ובשיתוף מחוז מנח"י  כמענה לקול קורא ארצי של משרד החינוך. מטרת המהלך ליצור שינוי בתרבות הלמידה המקצועית של מורים ולהעביר את מוקד ההתפתחות המקצועית של מורים ללמידה בקהילות המובלות על ידי מורים עמיתים בבתי הספר.
המהלך מאפשר למורות ולמורים לבחור באופן עצמאי את המיקוד הפדגוגי, לקבל ליווי מקצועי ושותפות של המנהל בקידום הלמידה המקצועית, לחלץ ולהמשיג ידע מעשי ולשפר את ההוראה והלמידה בכתות.
התכנית מיועדת להקים ולהפעיל קהילות למידה מקצועיות של מורות ומורים שיפעלו לטיוב העשיה החינוכית. מורות ומורים אלה ייצגו את כלל המגזרים של מערכת החינוך בירושלים ויהוו רשת מקצועית מובילה ומשפיעה בבתיה"ס ובמחוז; רשת המשתפת בידע ויוצרת אדוות מתרחבות של השפעה.

מטרות התכנית הן:
לקיים למידה של מורים בקהילות שתתמוך בטיוב תהליכי ההוראה והלמידה בכיתות

לגבש מנהיגות פדגוגית של מורים מובילים שתשפיע בזירות בית ספריות ומחוזיות
להפעיל קהילות למידה משותפות של מורים מובילים ממזרח ומערב העיר.

למי מתאימה התכנית?
במסגרת התכנית נכשיר מורות ומורים מצויינים, יצירתיים, בעלי תפיסה חינוכית מגובשת ועניין בהוראה ובפדגוגיה להוביל תהליכי למידת עמיתים של קהילות בתוך בתיה"ס או של קהילות חוצות בתי"ס. הלמידה תתמקד בניתוח הפרקטיקה החינוכית, בחקירה שלה, בתכנון שיפור וטיוב תהליכי הוראה ולמידה וביישומם.

מורות ומורים, מנהלות ומנהלים מתעניינים מוזמנים לפנות אל מזכירות כרם: kerem@kerem.org.il, 02-6240450