לימודי הוראה – סדנאות דידקטיות והתנסות מעשית2018-07-23T08:28:40+00:00

לימודי הוראה – סדנאות דידקטיות והתנסות מעשית

סדנא דידקטית להוראת אמנות

מנחה : אתי אברגיל

הסדנה תעסוק במכלול המשימות והאתגרים בהוראת אמנות לתלמידי תיכון, ביניהם: מניעים ליצירה, מיפוי מטרות להוראת אמנות, נקודות מוצא להתייחסות לאמנות במאה העשרים ואחת, עקרונות בכתיבת יחידת לימוד, השיעור באמנות, טכניקות וחומרים בהוראת אמנות, קריטריונים לביקורת אמנות, הנחיה מול הוראה, תכנית הלימודים וההכנה לבגרות, הוראה בעידן העכשווי, נסיוניות וחדשנות בהוראה.

הכשרה מעשית בהוראת אמנות

מנחה:  לי אורלב

ההתנסות המעשית באמנות מלווה את הסדנא הדידקטית באמנות שמונחית על ידי אתי אברג'ל.
מטרת ההתנסות היא לחשוף את הסטודנט לעבודה מעשית בשטח. הסטודנט משתלב בתכנית הלימודים של המורה המאמן ובהמשך מעביר בכיתה יחידת לימוד אותה הוא בונה יחד עם המורה המאמן. על הסטודנט להשתתף באופן קבוע כמורה נוסף בשיעור אמנות באחד מבתי הספר התיכוניים בעיר החל מהאחד בספטמבר ועד לסוף השנה, ולהשתתף בוועדות הפדגוגיות הבית-ספריות. עליו להשתתף בשלושה מפגשים קבוצתיים בכרם – בתחילה, באמצע ובסוף השנה, למלא טבלת מעקב בשיעורים ולהגיש דוחו"ת – באמצע ובסוף השנה, עליו להעביר 2-4 שיעורים בכיתת ההתנסות לאורך השנה.

 

סדנה דידקטית להוראת היסטוריה

מנחה: מיקי הוניג

הסדנה תעסוק במיומנויות היסוד של בניית שיעור בהיסטוריה ובהתמודדות עם אתגרים והתלבטויות שכרוכים בהוראת המקצוע. לימוד התמות הדידקטיות יתבצע על בסיס עיון בנושאים מתוך תכנית הלימודים בהיסטוריה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים. בין הנושאים הדידקטיים בהם תעסוק הסדנא: פיתוח שאלות מוקד לעיסוק בנושא היסטורי, הוראה מבוססת מקורות היסטוריים, ניסוח ויישום של ביצועי הבנה, בניית שלד שיעור ובניית מערך שיעור, דיון בקשר שבין זיכרון להיסטוריה, שאלת מעמדה של הדמות בשיעורי היסטוריה, דרכים לעיסוק בנושאים שנויים במחלוקת ומקומם של נושאים פוליטיים כחלק מחינוך היסטורי.

הכשרה מעשית בהוראת היסטוריה

מנחה: מיקי הוניג

ההתנסות המעשית תלווה את הסדנא הדידקטית בהיסטוריה, דרך הוראת היסטוריה בכיתות ז' בבית הספר לאמנויות בירושלים.

ההתנסות תלווה בהדרכה צמודה להכנת השיעורים, ובתהליכי תצפית, רפלקציה ומשוב לכל אחד מהסטודנטים בקורס.

 

סדנה דידקטית להוראת תרבות יהודית ישראלית

מנחה: נגה בינג

המקצוע תרבות יהודית -ישראלית מבקש לחשוף את התלמידים  לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמת התכנים  לרלוונטיות של חיי התלמידים בתוך ההקשר הישראלי הרחב וכחלק מפיתוח

הקורס יתבסס על תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך בגילאי חטיבת הביניים (ז-ט)

נכיר את ארון הספרים היהודי תוך עיסוק ביחיד (כבוד האדם והחיים כערך עליון), במשפחה (טיפוח היחס לתא המשפחתי וחשיבות הקשר שבין הילד להוריו), בקהילה (המהווה תשתית לטיפוח של ערכים, בהם דאגה לכלל, נתינה וערבות הדדית), במדינת ישראל (הכרה בכבודן ובזכותן של קהילות אחרות ושונות), בעם היהודי בתפוצות (שימור הקשר עם יהודי העולם וחיזוק המודעות לתרבות היהדות לאורך ההיסטוריה) ובאנושות כולה (רעיונות סוציאל-דמוקרטיים ביחס הראוי שיש להעניק לגר ולשונה). נתייחס ללוח השנה העברי, הכרות עם מועדי ישראל, נעסוק בגיל ההתבגרות, ונכיר ביוגרפיות ודמויות מופת של החברה היהודית-ישראלית.

בשיעורים ניחשף למגוון דרכי למידה: למידה בית מדרשית, למידה רב תחומית ולמידה חוויתית  אשר תעמיק את היכולת לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות אשר קיימות בחברה הישראלית.

נלמד כיצד לבנות שיעור מותאם, נבחן גישות שונות להוראת תרבות יהודית ישראלית בכיתות ונדון במורכבות ובאתגרים שיש בהוראת המקצוע.

הקורס יכלול: הוראת  עמיתים, למידה בחברותא, הובלת דיון בקבוצה. הכנת מערכי שיעור , סיור לימודי והשתתפות פעילה.

חובות הקורס: משתתפי הקורס יתבקשו לקרוא חומרי למידה לקראת השיעורים , לבצע  מטלת אמצע סמסטר  וסיום שנה.

סדנא דידקטית להוראת ספרות

מנחה: תמר קריגר- ערמוני

הסדנה הדידקטית להוראת ספרות עוסקת במה מלמדים במסגרת שיעורי הספרות ובאיך מלמדים יצירות באופן מעורר עניין, מעמיק ומתאים לתלמידים במאה העשרים ואחת.

הסדנה עוסקת בז'אנרים שונים : סיפורת, שירה, רומנים והוראת מחזה ומדגימה תוך התנסות ושיתוף התלמידים, דרכים מגוונות ויצירתיות להוראת כל ז'אנר.

בנוסף עוסקת הסדנה בבניית שיעור מודולארי, בנושא שאילת שאלות מרמות ואזורים שונים, בבניית שיעור מרמת הפתיחה ועד לרמת סדרת שיעורים בנושא אחד, בבניית בחינות ,בדיקתן ומתן משוב. כמו כן עוסקת הסדנה בהיכרות עם דפוסי הוראת ספרות שונים, היערכות מושכלת לישיבות מורים ואסיפות הורים, היערכות להוראת ספרות עבור תלמידים מסוגים שונים, שימוש ושילוב נבונים בין ידע קיים ונגיש בספרים וברשת והתאמתם לכיתה.

סדנאות דידקטיות והכשרות מעשיות כלליות

 

סדנה דידקטית כללית: אמנות כדרך תקשורת עם נוער בסיכון

מנחה: לי אורלב

מטרת הקורס היא היכרות ובחינת האיכויות ליצירת קשר מגדל ומיטיב בעבודה עם נוער בסיכון באמצעות אמנויות ויצירה (פלסטית, מוסיקה, תנועה, תיאטרון).

הקורס בחלקו עיוני ובחלקו מעשי – סדנאי, ונותן רקע פסיכולוגי וחברתי בסיסי על המאפיינים השונים של פרופיל ה"נער/ה בסיכון" ; הקורס בוחן גישות עבודה שונות ונלמדות בו דרכי עבודה באמצעות האמנויות השונות – ציור, פיסול, מוסיקה, תיאטרון, צילום, תנועה, כתיבה. בקורס מתארחים מרצים אורחים מהתחומים השונים.

 

סדנא דידקטית כללית במדעי הרוח והחברה

מנחה: רחל וולפיש

הסדנה מיועדת להיות שער כניסה ראשון לעולם המורים וההוראה. היא מיועדת לסטודנטים מתחומי דעת שונים.

נלמד: מהו שיעור, מטרות בשיעור, כתיבת מערך שיעור. שימוש בלוח. גיוון דרכי הוראה והערכה, מבחנים, תעודות, כלים ראשוניים לניהול שיעור.

נתנסה בהוראת עמיתים, נבקר ב2-3 בתי ספר בעיר כדי להכיר מקרוב את העשייה החינוכית המגוונת.

את הסדנה תלווה הכשרה מעשית. כל סטודנט יצפה במורה מאמן המלמד את תחום הדעת שלו, ויתנסה מעט בהוראה בכתה, בהוראה פרטנית, בעבודה בקבוצות וכדומה.

סדנה דידקטית כללית: הנחיית עבודות גמר

מנחה: טלי זילברשטיין

סדנה דידקטית כללית+הכשרה מעשית המלווה סטודנטים בהנחיית עבודות גמר של תלמידי תיכון, במשך שנתיים (במקביל לכתות י"א-י"ב שבמהלכן נכתבות העבודות). רלוונטית גם למנחי עבודות חקר במקצועות מורחבים שונים. במסגרת ההכשרה מצוותים הסטודנטים לתלמידי תיכון מבתי ספר שונים בעיר הכותבים עבודות גמר, ומנחים אותם באופן פרטני בתהליך הכתיבה. הסדנה מתקיימת בכרם אחת לחודש במשך 3 שעות, נלמדים בה תכנים הקשורים לשיטות מחקר, הנחייה פרטנית של תלמידים, כתיבה אקדמית, מרכיבי עבודות הגמר ושלבי העבודה, ומתקיים דיון משותף על תהליך העבודה עם התלמידים הספציפיים. התגמול על ההנחיה הוא סכום כספי חד-פעמי (קטן) המשולם על ידי משרד החינוך לאחר הגשת העבודה, ו-5ש"ש (סה"כ) מתוך כלל השעות להן מחוייבים הסטודנטים בכרם.

 

סדנה דידקטית כללית: השפה הקולנועית ושימושיה בהוראה

מנחה: טלי זילברשטיין

סדנה דידקטית כללית ללא הכשרה המיועדת למורים במקצועות השונים (אינה רלוונטית להוראת קולנוע כמקצוע בית-ספרי, אך כמובן אפשרית כסדנה נוספת גם למי שעושה תעודת הוראה בקולנוע).

הקורס מתמקד בלימוד שיטה לשימוש בסרטים ככלי הוראה. הוא מתחלק לשלושה: 1) היכרות עם המבע הקולנועי, 2) לימוד מודל דידקטי המאפשר לחבר בין טקסט קולנועי – סרט מלא או קטע סרט – לבין שיעור בכיתה, 3) פיתוח מערכי שיעור על סמך המודל ותרגולם. המהלך הנ"ל יאפשר הסתכלות דומה על טקסטים מסוגים נוספים המשמשים אותנו כמורים, ואף תהיה לכך התייחסות ישירה במסגרת הקורס. כמו כן יושם דגש על תכנון דיון והנחייתו. בסיום הקורס ייפתחו הסטודנטים מערך שיעור המבוסס על סרט, על פי בחירתם ועל פי צרכיהם כמורים בהווה/עתיד.