לימודי הוראה – סדנאות דידקטיות והתנסות מעשית

סדנא דידקטית בהיסטוריה – מיקי הוניג
שנתי 3 ש"ש

בסדנא להוראת היסטוריה נעסוק בהקניית כלים וידע רלוונטיים ליצירת שיעור היסטוריה בבית הספר העל-יסודי. בתוך כך, יתבצע תרגול של כלים מרכזיים בבניית ובהעברת שיעורי היסטוריה. הדיון הקבוצתי יעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של הוראת תחום הדעת של היסטוריה בבית הספר.

המפגשים יתבססו על עיון במגוון חומרים העוסקים בהיסטוריה הן כדיסציפלינה מחקרית והן כתחום לימוד בית ספרי. כמו כן נעסוק במהלך המפגשים בסוגיות רלוונטיות, שיעלו מתוך הצפייה בשיעורי היסטוריה והעברת שיעורי היסטוריה על ידי משתתפי הסדנא במסגרת עבודתם המעשית. הסדנא תדרוש תרגול מעשי של עיבוד חומרים מתוך תכנית הלימודים לכדי מערך שיעור והתנסות בהתמודדות עם אתגרי הוראת המקצוע, כפי שיעלו מהשדה ומספרות המחקר.

סדנא דידקטית: מעשה ההוראה- רחל וולפיש
שנתי 3 ש"ש

הסדנא מיועדת לסטודנטים להוראה בראשית דרכם. בסדנא נעסוק בעיקר בהבנת מעשה ההוראה בבית הספר: מהו שיעור? מהו "שיעור טוב"? כיצד ניתן להכין שיעור שיעודד סקרנות, מעורבות בלמידה ופיתוח מיומנויות אצל התלמידים? נתרגל הכנה של מערכי שיעור שמותאמים לגיל ולתוכנית הלימודים ונעסוק בפערים ובמעברים שבין התכנון המדויק לבין אמנות הביצוע בפועל בכיתה. נעסוק גם בהיבטים נוספים של חיי המורה בכיתה, כגון גבולות וניהול כיתה, דרכי הערכה מגוונות ועוד.
הסדנא כוללת קריאת מאמרים, דיון פתוח, הוראת עמיתים, והיא  מלווה בהתנסות מעשית אצל מורים מאמנים בתחומי הדעת השונים.

סדנה דידקטית בתולדות האמנות – ד"ר חוה שורץ
שנתי 2 ש"ש

בסדנה הדידקטית נעסוק במגוון העולמות שניתן לפתוח בפני תלמידים דרך הוראת תולדות האמנות ובאתגריים הייחודיים למקצוע זה. נדון בשאלות העקרוניות הנוגעות לתולדות האמנות כדיסציפלינה וכמקצוע לימוד בבית הספר, נבחן גישות דידקטיות שונות להוראת תולדות האמנות ולניתוח יצירות אמנות וננתח את תכניות הלימודים הקיימות כיום.
על בסיס השאלות העיוניות והדידקטיות הללו, תקנה הסדנה כלים לכתיבת תכניות שנתיות, מערכי שיעור ומטלות לימודיות. כמו כן, נעסוק באופנים שבהם ניתן לשלב את תולדות האמנות בהוראת האמנות המעשית בבתי הספר. תלווה את העבודה המעשית בבתי הספר, תוך התמודדות עם הסוגיות העולות במהלך התנסותם של הסטודנטים בהוראת תולדות האמנות בכיתתה/ו של מורה מאמנ/ת.

סדנא דידקטית בהוראת תרבות יהודית ישראלית
שנתי 2 ש"ש

מערכת החינוך הישראלית עסוקה בשנים האחרונות בשאלת הזהות היהודית ישראלית. סוגיות כגון: 'ההדתה', מהו מאזן הכוחות בין תרבות יהודית -לישראלית? אלו ועוד  מושגי יסוד בזהותו של התלמיד נמצאים בלב השיח החינוכי כיום.
עיקרו של הקורס בהעלאת סוגיות "בוערות" ,אקטואליות הנוגעות לזהות היהדות ישראלית ולאתגרי החינוך הקשורים בביה"ס הממלכתיים במדינת ישראל.
הקורס יעסוק במבטים חדשים על הציר הספירלי של התלמיד. זהות היחיד, המשפחה, קהילה וחברה.
בשיעורים ניחשף למגוון דרכי למידה: למידה בית מדרשית, למידה רב תחומית ולמידה חווייתית  אשר תעמיק את היכולת לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות אשר קיימות בחברה הישראלית.
הקורס יכלול: הוראת  עמיתים, למידה בחברותא, הובלת דיון בקבוצה. הכנת מערכי שיעור, סיור לימודי והשתתפות פעילה.
חובות הקורס: משתתפי הקורס יתבקשו לקרוא חומרי למידה לקראת השיעורים, לבצע  מטלת אמצע סמסטר וסיום שנה.

סדנא דידקטית: השפה הקולנועית ושימושיה בהוראה – ד"ר טלי זילברשטיין
שנתי 2 ש"ש

סדנא דידקטית כללית המיועדת למורים במקצועות השונים (אינה רלוונטית להוראת קולנוע כמקצוע בית-ספרי, אך כמובן אפשרית כסדנא נוספת גם למי שעושה תעודת הוראה בקולנוע).
בקורס נתמקד בשימוש בסרטים ככלי להוראה. נכיר את המבע הקולנועי, נחשף למודל דידקטי המאפשר חיבור בין טקסט קולנועי (סרט מלא או קטע מתוך סרט) לבין שיעור בכיתה, ונפתח  מערכי שיעור על סמך המודל ונתרגל אותם. המהלך הנ"ל יאפשר הסתכלות דומה על טקסטים מסוגים נוספים המשמשים אותנו כמורים, תוך שנתייחס אליהם באופן ישיר במסגרת הקורס. כמו כן יושם דגש על תכנון דיון והנחייתו. בסיום הקורס יפתחו הסטודנטים מערך שיעור המבוסס על סרט, על פי בחירתם ועל פי צרכיהם כמורים בהווה או בעתיד.

סדנא דידקטית: הנחיית עבודות גמר – ד"ר טלי זילברשטיין
שנתי. סדנא דידקטית 2 ש"ש הכשרה מעשית 3 ש"ש (הסדנא מתפרשת על פני שנתיים)

סדנה דידקטית כללית+ הכשרה מעשית המלווה סטודנטים בהנחיית עבודות גמר של תלמידי תיכון, במשך שנתיים (במקביל לכתות י"א-י"ב שבמהלכן נכתבות העבודות). רלוונטית גם למנחי עבודות חקר במקצועות מורחבים שונים. במסגרת ההכשרה מצוותים הסטודנטים לתלמידי תיכון מבתי ספר שונים בעיר הכותבים עבודות גמר, ומנחים אותם באופן פרטני בתהליך הכתיבה הסדנה מתקיימת בכרם אחת לחודש במשך 3 שעות, נלמדים בה תכנים הקשורים לשיטות מחקר, הנחייה פרטנית של תלמידים, כתיבה אקדמית, מרכיבי עבודות הגמר ושלבי העבודה, ומתקיים דיון משותף על תהליך העבודה עם התלמידים הספציפיים. התגמול על ההנחיה הוא סכום כספי חד-פעמי (קטן) המשולם על ידי משרד החינוך לאחר הגשת העבודה, ו-5ש"ש (סה"כ) מתוך כלל השעות להן מחויבים הסטודנטים בכרם.

סדנא דידקטית והתנסות באזרחות- שלומית דמסקי כהן
שנתי. סדנא דידקטית 3 ש"ש הכשרה מעשית 6 ש"ש

בסדנה הדידקטית בהוראת אזרחות נכיר את תכנית לימודים באזרחות, נכיר ונתנסה בשיטות פדגוגיות להוראת המקצוע, נדון במגוון דילמות הניצבות בפני המורה לאזרחות, נשמע הרצאות מפי קובעי המדיניות, נקיים הוראת עמיתים ופרזנטציות, נכין ימי שיא וסיורים אזרחיים ובמקביל נקיים התנסות מעשית בתוך כיתה.

סדנא דידקטית בפילוסופיה- ד"ר אורית שוורץ-פרנקו
שנתי 3 ש"ש

הסדנא מיועדת להכשרת הסטודנטים להוראת פילוסופיה בבתי ספר תיכוניים.
במפגשי הסדנא  נעסוק ב: מטרות הוראת פילוסופיה בתיכון, הכרות עם תכנית הלימודים במגמות הפילוסופיה, לימוד טקסטים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים תוך תרגול מתודות הוראה: ניהול דיון, הכנת טקסט להוראה, שימוש בלוח, קריאת טקסט עם כיתה ועוד. כמו כן נעסוק בסוגיות הקשורות בעבודה בבית הספר: עבודת עם צוות, הכנת מבחנים, בדיקת מבחנים, ניהול כיתה, יחסים בינאישיים עם תלמידים, סמכות, יחסים עם הורים , ועוד.
הסדנא מהווה גם מסגרת מלווה להתנסות בהוראת פילוסופיה – מבחינת הכנת תכנים ומערכי שיעור להתנסות, ומבחינת תהליכי רפלקציה ותמיכה למשתתפים בהתנסות. עם זאת, גם סטודנטים שאינם משתתפים בהתנסות יוכלו לקחת חלק בסדנא ולהפיק ממנה ידע ותועלת

הכשרה מעשית בפילוסופיה- ד"ר אורית שוורץ-פרנקו
שנתי 6 ש"ש

במסגרת ההתנסות יחוו הסטודנטים הוראת פילוסופיה בפועל בכיתות י' בתיכון דקל וילנאי במעלה אדומים.
קבוצת הסטודנטים תגיע לבית הספר ביום ובשעה קבועים, וכל סטודנט/ית ת/ילמד שיעור באורך שעתיים אקדמיות לקבוצת תלמידים  קבועה, ללא לווי של מורה, לאורך שנת לימודים שלמה. הסטודנטים יתנסו בהכנת מערכי שיעור, העברת השיעורים, התמודדות עם אתגרים של ניהול כיתה ומשמעת, קיום בחינת ובדיקתן, מסירת הערכות וציונים למערכת המשוב של בית הספר, השתתפות בישיבות מורים ועוד. פעילות ההתנסות תלווה בדיוני רפלקציה מונחים.

סדנא דידקטית: עבודה עם נוער בסיכון באמצעות אמנויות – לי אורלב
סמסטר א' 1 ש"ש

אחד המאפיינים של נוער בסיכון הוא תחושת הנטישה, השוליים והבדידות. מאפיין אחר הוא הצורך בקבוצת שייכות ובדמות הזדהות של מבוגר מיטיב. כאשר אין בנמצא דמויות להזדהות חיוביות או דמויות 'בטוחות' ייפנו בני הנוער לחפש אותן בקצוות החברה. בני הנוער המאוכזבים והפגועים ישתדלו להימנע מקשר עם "העולם המתוקן" והנורמטיבי שדחה אותם והכשיל אותם.
היצירה האמנותית (חזותית, מוסיקלית, שפתית, תיאטרלית) מאפשרת התמקדות במדיה ולא בנער עצמו ובכך מאפשרת לנער לבטא את עצמו באופן אחר. עשייה משותפת או שיחה על העבודה תאפשר יצירת קשר ראשוני ובהמשך אף בניית אמון וקשר מתמשך, שהם בסיס הכרחי להחזרתו של נוער פגוע לתפקוד חיובי.
בקורס אנחנו מציצים לעולמם של מתבגרים, דנים בסוגיות הקשורות במצבי החיים שלהם ומתנסים בסדנאות מהתחומים השונים, כדי להבין באופן לא-מילולי את חוויית העבודה היצירתית והאפשרויות שהיא פותחת.
הקורס יהיה בחלקו עיוני ובחלקו מעשי – סדנאי.

סדנא דידקטית בספרות – תמר קריגר-ערמוני
שנתי 3 ש"ש

בסדנא הדידקטית להוראת ספרות נעסוק ב"מה" מלמדים במסגרת שיעורי הספרות וב"איך" מלמדים יצירות באופן שמעורר עניין, שמעמיק ואשר מתאים לתלמידים במאה העשרים ואחת.
הסדנא עוסקת בז'אנרים שונים: סיפורת, שירה, רומנים והוראת מחזה ומדגימה תוך התנסות ושיתוף התלמידים, דרכים מגוונות ויצירתיות להוראת כל ז'אנר.
בנוסף עוסקת הסדנא בבניית שיעור מודולארי, בנושא שאילת שאלות מרמות ואזורים שונים, בבניית שיעור – מרמת הפתיחה ועד לרמת סדרת שיעורים בנושא אחד, בבניית בחינות, בדיקתן ומתן משוב. כמו כן עוסקת הסדנא בהיכרות עם דפוסי הוראת ספרות שונים, היערכות מושכלת לישיבות מורים ואסיפות הורים, היערכות להוראת ספרות עבור תלמידים מסוגים שונים, שימוש ושילוב נבון בין ידע קיים ונגיש בספרים וברשת והתאמתם לכיתה.