הרחבת דעת

אלוהים מאמין באדם: יסודות הגותו של אברהם יהושע השל– ד"ר דרור בונדי
סמסטר א' 1 ש"ש

בקורס זה נעסוק בהגותו של אברהם יהושע השל (1972-1907), הוגה דעות יהודי-אמריקני ופעיל חברתי נודע. נעמוד על אבני הפינה הביוגרפיות של הגותו, על יסודותיה הפילוסופיים ועל יישומיה החברתיים, החינוכיים, הפלורליסטיים והציוניים. נתרכז בשני ספריו: אלוהים מבקש את האדם, ואלוהים מאמין באדם.

חמש מגילות א'+ב': מקרא, פרשנות והגות- ד"ר דרור בונדי
סמסטר א'  1.5 ש"ש, סמסטר ב' 1.5 ש"ש

לחמש מגילות התנ"ך – קהלת, אסתר, שיר השירים, רות ואיכה – נשמר מקום משל עצמן בתוכו, ויוחדו זמני קריאה במועדי ישראל. עם זאת, הן כתובות בסגנונות שונים ומייצגות יחדיו גיוון תנכי.  בקורס נעיין במגילות אלו כדי להעניק למורים שליטה טובה יותר בטקסטים המכוננים של התודעה היהודית. מבחינה מתודית, יושם דגש בקורס על מתודות ספרותיות ופנומנולוגיות, בהתאם לאופייה של כל מגילה ומגילה. בקורס יושם דגש על טקסטים המופיעים בתכנית הלימודים, ויוקדש זמן ללימוד בית מדרשי בחברותות. הקורס יכלול גם למידת עמיתים.

דמויות בספרות חז"ל– ד"ר דרור בונדי
סמסטר א' 1 ש"ש

האם יהודים התחילו לחשוב רק בימי הביניים? וודאי שלא. אף שספרות חז"ל אינה כתובה כהגות מסודרת, היא רוויה במחשבה עמוקה. בקורס זה ננסה לעמוד על יסודותיה של מחשבת חז"ל באמצעות מעקב אחר גיבוריה, החכמים עצמם העומדים במרכז סיפוריהם. כל שיעור יוקדש לחכם אחד מחכמי חז"ל ולמגוון סיפורים אודותיו. בקורס יושם דגש על טקסטים המופיעים בתכנית הלימודים, ויוקדש זמן ללימוד בית מדרשי בחברותות.

דמויות בעולם החסידות- דרור בונדי
סמסטר ב' 1 ש"ש

החסידות לא היתה רק מהפיכה רוחנית וחברותית אלא גם מהפיכה ספרותית. היא השיבה לארון הספרים היהודי את ז'אנר כתיבת הסיפורים הקצרים, שהוזנח בימי הביניים. כמובן, ספרות זו שימשה מבע להגות עמוקה, אך המדיום הספרותי לא היה אמצעי בלבד; הוא היה המסר עצמו. בקורס זה ננסה לעמוד על יסודותיה של החסידות באמצעות מעקב אחר גיבוריה, הצדיקים עצמם העומדים במרכז סיפוריהם. כל שיעור יוקדש לצדיק אחד מצדיקיה של החסידות ולמגוון סיפורים אודותיו. בקורס יוקדש זמן ללימוד בית מדרשי בחברותות ויושם בו דגש על מתודות ספרותיות.

ללכת על המים – צעדים ראשונים בסבך הקהילות הנוצריות בארץ ישראל חנה בנדקובסקי
שנתי 2 ש"ש

בקורס נעסוק בהיבטים היסטוריים ואקטואליים של הנוצרים והנצרות בארץ ישראל, ביחסיהם עם היהודים והמוסלמים  לאורך ההיסטוריה, במסורות ובמנהגים, באמנות, בעולם הנזירות, בחגים ובמוסדות ובשאלות של דמוגרפיה וזהות. כמו כן   נתייחס לעולם המוסלמי הצומח לצד העולם הנוצרי, למקורותיו, לכתבי הקודש, לעולם הדתי והתרבותי המתפתח במזרח התיכון וליחסי הגומלין שלו עם הדתות האברהמיות האחרות.

במהלך  הקורס יוצגו מושגי היסוד בנצרות, מערך האמונות, כתבי הקודש ותהליך התגבשותם ומקומם בעולם הדתי. בהמשך נלמד על ההיסטוריה של הנוצרים בארץ, בתקופות שבהן חיו תחת השלטון הנוצרי ובתקופות שבהן היו למיעוט. נבחן את מעמדם על רקע עליית האיסלםם,   נעסוק בסוגיות אקטואליות והשוואתיות, כגון: מעמד הנוצרים במדינת ישראל, יחסי יהודים ונוצרים בעבר ובהווה ועוד. כמו כן נדון בשאלות חינוכיות ופדגוגיות לגבי הוראת דתות בכלל ונצרות ואיסלאם בפרט, באתגרים שבעיסוק בנצרות בבתי ספר, ובמסגרות שבהן הנושא עולה במערכת החינוך. הקורס מתקיים בשיתוף עם "מרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג". במהלך הקורס יתקיימו שני סיורי רשות בעיר העתיקה, בימי שישי בבוקר.

פואטיקה וגסות אצל שייקספיר- אורן פרי הר
סמסטר א' 1 ש"ש

לצד העושר הלשוני ודקות האבחנה ביצירה השייקספירית, קיים ביצירותיו גם רובד בוטה, שנתפש לרוב כחלק מהיסוד הקומי ביצירתו, או אף כירידה לטעם הקהל. עם זאת, בוטות, רמיזות מיניות והקשרים גסים יכולים לשמש גם אמצעי ללכידת תשומת לבו של הקהל, לפרוץ את מוסכמותיו ולעורר אותו למחשבה מחודשת. באמצעות קריאה בשתי קומדיות שייקספיריות, "מהומה רבה על לא דבר" ו"מידה כנגד מידה", והצצה לסצנות ממחזות נוספים, נבחן את הרטוריקה הבוטה של וויליאם שייקספיר, ואת הדרך שבה הוא משתמש בה כדי לעורר את הקהל לבחינה מחודשת של הטבע האנושי, לרעיונות פילוסופיים חדשים וכן, אפילו כדי לחדד את רגישותו

מחלום למלאכה: סדנת כתיבה- אורן פרי הר
סמסטר ב' 1.5 ש"ש

אין כמעט אוהב ספרות אמתי שלא השתעשע מעולם ברצון לכתוב בעצמו יצירות ספרות. מטרת הסדנה היא התייחסות רצינית לחלום זה. במהלכה, נבחן את תוכנו של החלום, המשתנה מאדם לאדם, נכיר גישות שונות לכתיבה של סופרים והוגים שונים, נשתעשע מעט בצורות ההבעה השונות של הכתיבה הספרותית, ונלמד לזהות יחד את עולמו הספרותי הנסתר של כל אחד מכם, באמצעות קריאה זהירה ואוהדת. במהלך השיעורים יוקדש זמן באופן קבוע לכתיבה וכן ישולבו משימות קצרות לכתיבה בבית.

שנה שלמה עם "כה אמר זרתוסטרה" מאת פרידריך ניטשה- אורן פרי הר
שנתי 2 ש"ש

פרידריך ניטשה מכריז על יצירת המופת שלו, "כה אמר זרתוסטרה" כעל "ספר לכל אחד ולאף אחד." לאורך שנה שלמה, נקרא יחד את היצירה (בתרגום אילנה המרמן), המצויה בתווך בין הספרות לפילוסופיה, וננסה לדלות מתוכה את הרעיונות המרכזיים, את הדילמות החשובות ואת המשלים היפים שבה, על טבע האדם על סף המודרנה. נבחן את המבט האסתטי של ניטשה על העולם, שנועד להחליף את ההסתכלות המדעית עליו, ננסה לתהות על דמות האדם, כפי שהיא מופיעה ביצירה, נבחן מושגי יסוד ניטשיאניים הקשורים ביצירה, כמו תפישת ה "על אדם" ורעיון הזמן המעגלי שלו, וננסה לברר מהי השפעתה המכרעת ולעתים רצופת הסתירות של היצירה על המחשבה המערבית מהמאה העשרים ועד היום

אמנות עכשווית- גבולות פרומים ומסעות אישיים- ציפי ויצמן
סמסטר ב' 1 ש"ש

במהלך הקורס ננסה למפות בזהירות מגמות בולטות וסגנונות אישיים הבאים לידי ביטוי בתערוכות בינלאומיות ומקומיות, במרכזי אמנות ותרבות ובחללים ציבוריים ממוסדים ואלטרנטיביים. צירו המרכזי יגע בשאלות זהות ומקום בעבודות של אמנים/ות בולטים/ות על רקע הגלובליזציה , המציאות הפוליטית העוברת טלטלות דרמתיות מזה והתעשרות המדיה והאפשרויות הטכנולוגיות מזה. מעגלי הדיון יורחבו להקשרים היסטוריים ומקורות תרבותיים מהעבר הקרוב והרחוק וילוו בביקור בתערוכות במוזיאון ובאחד החללים הרלוונטיים בעיר.

הצד השני של המצלמה: סדנא חווייתית בפוטותרפיה לי אורלב
שנתי 3 ש"ש

הסדנא מזמינה להתבוננות דו-כיוונית בצילומים אותם אנו שומרים באלבום, באלה המאוחסנים בקופסאות נעליים ישנות ובאלה שנצלם במהלך השנה. במהלך הקורס נכיר את הבחירות הצילומיות של כל אחד ואחת מאיתנו, נבחן מושגים כמו "פריים", "זווית" "זום-אין" ועוד, במובנם הרחב, היוצא מגבולות הצילום הדו-מימדי אל מרחבי החשיבה והנפש. "הצד השני של המצלמה" הינה סדנא חווייתית המזמינה למידה של שפת הדימוי, דרך השתתפות פעילה ועבודה מונחית. התבוננות אישית אל המרחב הסובב אותנו ואל המרחב הפנימי, המכוונים את הבחירות שלנו. אין צורך בידע מוקדם בצילום, אך יש להצטייד במצלמה דיגיטלית פשוטה.

הספרות העברית קוראת בתנ"ך בלהה בן אליהו
שנתי 2 ש"ש

נקרא ביצירות מן הספרות העברית המקיימות זיקה גלויה או סמויה לתנ"ך. נעקוב אחר הדיאלוג הער, הפורה, המתוח לעתים, המתקיים בין היצירה המודרנית לבין דמויות ומוטיבים תנ"כיים המשמשים לה כמקור השראה. נפגוש את רחל ולאה, מיכל בת שאול, רות, אשת לוט, יוסף, שמשון, דוד ואחרים, כפי שהם מוארים בידי כותבים בני זמננו בשירה ובסיפורת. לא נפסח גם על ההתייחסות למקומו של התנ"ך בשירה העברית המולחנת. מבעד למראה זו יתגלו לנו חיינו כאן היום. נפגוש באהבה ובתשוקה, בקשרי משפחה, בידידות בזיכרון האנושי ובנושאים נוספים.

 קריאה אישית במקרא – ד"ר מיכל שמחון
שנתי 2 ש"ש

בקורס נאפשר פגישה  מחודשת עם הטקסט המקראי, דרך תהליכי קריאה וכתיבה שמאפשרים לקיים דיאלוג אישי בין הקורא לטקסט המקראי. נתייחס אל הטקסט כאל ישות חיה ודינמית וכך נוכל לגלות את הנעלם שבטקסט ואת הנעלם שבתוכנו, הקוראים. נפגוש את סיפורי המקרא מחדש, נציע דרכי התערבות מגוונים בפרק, דרך תהליכי כתיבה, כדי לגלות את  הדהודיו המגוונים של  הסיפור בחיי הקוראים ובערכים שמלווים את חייהם.
באופן זה המשתתפים יוכלו להעשיר את דרכי הוראתם בכיתה, בכלי נוסף בהתאם לתיאוריה הספרותית  שמתעניינת בתגובות הקוראים  ("The reader response criticism"), במיוחד נוכח המקרא שמתאפיין בסגנונו הקצר והעמום. כך נוכל לצוד את עושר המשמעויות שמצויות בטקסט המקראי ולהתוודע מקרוב למלאותו ולכוח השפעתו על הפן האישי, הלאומי והאוניברסלי כאחד. הפרקים שיילמדו בקורס ייבחרו במיוחד מתוך תוכנית הלימודים, תוך דגש על ספרי בראשית ושמות, סיפורי דוד בספרי שמואל וסיפורי אליהו ואלישע בספרי מלכים.

"דפדוף באלבום": על משפחה וזהות בספרות – בלהה בן-אליהו
שנתי 2 ש"ש

"אני מאמין ששום אדם אינו הוא עצמו בלבד, שהוא כל אבותיו וכל הרקע שלו וכל הלב האנושי כולו, כשהם מכונסים בראש של סיכה".  ויליאם פוקנר
"מתוך מעמקים שלא ידעתי בתוכי – עלה קול והקול אומר: אני, אני, אני, אני… ואף שדמה לקולו של אבי, לא היה זה קולו" יהושע קנז
על מסע חייו של האדם מילדות ונעורים ועד לבגרות וזקנה, על הדרמה המרתקת של גיבוש הזהות האישית, על הדיאלוג המתמשך, הסמוי והגלוי, שמקיים האדם עם ההקשר המשפחתי שלו במהלך חייו – על כל אלה נקרא בשירים, בסיפורים וברומנים של לאה גולדברג, זלדה, יהודה עמיחי, דליה רביקוביץ', חיים נחמן ביאליק, ש"י עגנון, נורית זרחי, עמוס עוז, חיים באר, מאיר שלו, רונית מטלון, אגי משעול, פרנץ קפקא ואחרים.
במהלך חייו – על כל אלה נקרא בשירים, בסיפורים וברומנים של לאה גולדברג, זלדה, יהודה עמיחי, דליה רביקוביץ', חיים נחמן ביאליק, ש"י עגנון, נורית זרחי, עמוס עוז, חיים באר, מאיר שלו, רונית מטלון, אגי משעול, פרנץ קפקא ואחרים.

לקרוא סיפור: עגנון וחברים – בלהה בן-אליהו
שנתי 3 ש"ש

נקרא ביצירותיו של ש"י עגנון – ענק ספרותי שרבים מגיבוריו והקורות אותם מותירים בקוראיו חותם ש"לא במהרה ישכח". קריאה זו היא בבת אחת דרישת שלום מן "העולם של אתמול" והזדמנות למפגש עם חיינו כאן היום.
עגנון וחברים: במרכז הקורס יעמוד עיון ביצירתו של עגנון, אולם נזמן לעיוננו גם "חברים" – הקריאה ביצירותיו של עגנון תלווה מדי פעם בהשוואה ליצירתם של כותבים אחרים מן הספרות העברית והכללית  כמו: רבי נחמן מברסלב, פרנץ קפקא ואחרים. גם חברי הקבוצה יוזמנו

מבוא למקרא – ד"ר דוד כהן צמח
שנתי 2 ש"ש

מטרת הקורס היא להעניק ללומדים היכרות בסיסית ומקיפה עם ספרות המקרא, מיומנויות אורייניות מרכזיות וכלי למידה ביקורתיים, היסטוריים, לשוניים ופילוסופיים.  בקורס נעסוק בנושא התהוות ספרות המקרא על חטיבותיה (תורה, נביאים, כתובים) וחלקיה (ספרים, מגילות, קבצים וכיו"ב) ונתמקד בסוגיית חיבור, חיתום והתקדשות ספרי המקרא. יוקדש זמן לעיון בשאלת הסוגים הספרותיים שבמקרא ואפיונם הספרותי והסגנוני: סיפור, חוק, היסטוריוגרפיה, נבואה, שירה וחכמה. מתוך כל אלה, נעמוד בקורס על יסודות ביקורת המקרא; נציב מתחים ופערים בין הגישה הביקורתית לפרשנות המסורתית ונציע פתרונות לגישור על הפערים. בקורס יושם דגש מיוחד על פרקים מתוך תוכנית הלימודים בכל אחת מן הסוגות השונות

אומנות עכשווית- אתי אברג'יל
סמסטר א' 1 ש"ש – מיפוי זירות אמנות עכשוויות במרחב הגלובלי

הקורס יבנה כמסע גיאוגרפי ורעיוני בשדה האמנות הגלובלי העכשווי, נעסוק במיפוי זירות אמנות דומיננטיות וזירות אמנות חדשות הצומחות במאה ה21. ננתח את המאפיינים הסגנוניים, ההשפעות תרבותיות, הכלכליות, הפוליטיות  על התגבשות צורות ביטוי והבעה חדשות ועכשוויות. נבנה פרופילים של יוצרים במרחב העולמי ונאפיין את הקול העכשווי הדובר מבעד ליצירות מכוננות .
בין הנושאים שנעלה; היבטים של פוסט גלובליזציה, קולות אחרים, פמיניזם וג'נדר תת תרבויות. זירות חוץ מערביות המגיבות לגרעין המרכזי של השיח, אמנות אפרו אמריקאית עכשווית, אמנות אפריקאית שחורה עכשווית, אמנות צפון אפריקאית עכשווית, אירופה החדשה, אמנות ברוסיה לאחר נפילת הקומוניזם, אמנות בזירות חוץ מערביות כגון סין, יפן, הודו, אמנות  עכשווית בעולם  הערבי, אמנות ואקטיביזם, אמנות ומהלכים קפיטליסטיים. אמנות וג'נדר, אמנות ופמיניזם, הסובייקטיביות החדשה.  נדגיש את שפות האמנות החדשות המתהוות, מדיה חדשה ,פרפורמנס , וידיאו ארט, אנימציה, מייצבים  ועבודות חלל.
בין האמנים שנעסוק בהם : איי ויי ויי, אדל אבדסמד, אל אנטסויי דוסאסא , פסקל מרטין טאיו, מאריציו קאטאלן, רוברט גוב , ריקריט טירווניחה,  וונגהאצי מוטו,  ינקה שוניבארי, ארנסטו נטו, דמיאן הירסט, שרה לוקאס ,ועוד. הקורס ילווה בתרגילים קצרים, שמטרתם ביטוי עצמי ותגובה יצירתית לחומרים הנלמדים בשיעור. (אין צורך בניסיון קודם ביצירה).

סמסטר ב' 1 ש"ש- בין פסטורליה לאפוקליפסה  קיימות והרס

הקורס יעסוק בהיבטים של הטבע  כדימוי רומנטי וכמושא השלכה, בין פסטורליה לאפוקליפסה קיימות והתכלות. כדימוי אורגני ומלאכותי, נעסוק בדיאלוג ובנתק בין טבע לתרבות, בהשפעת תנאי אקלים על שינויים תרבותיים, ומהלכים אמנותיים. נעסוק בגישות של קיימות, מחזור וניצול משאבים למול שימוש באובייקטים וחומרים עודפים, שאריות  כביטוי ביקורתי להתנהלות פוסט גלובלית, קפיטליסטית אקולוגיה ואיכות חיים. נעסוק במושג הטבע כרעיון רומנטי נשגב וכדימוי אוטופי על זמני מול בתהליכי קריסה גלובליים. מרחבים אורבניים ותרבויות שורדות, נוף  וזהות של אחרים, סובייקטיביות ואופני ביטוי בצל המתח שבין בדיה, פוסט-אמת וחוויה אמנותית. הקורס ילווה בתרגילים קצרים, מקרא תמונה, כתיבה, רישום מהיר, קולאז', וסיורים בתערוכות.

סדנת יצירה באמנות-לימוד והתנסות בחוויה הפלסטית – אתי אברג'יל
שנתי 4 ש"ש

הקורס בנוי כמסע אישי בו הסטודנטים נחשפים למקורות העוטפים את תהליך היצירה, לומדים ומפתחים מיומנות ברישום , צבע, עבודה עם חומרים וטכניקות שונות ומגוונות . במקביל נעסוק בלימוד היסטורי ועכשווי של רעיונות ויצירות של אמנים מכוננים במרחב העכשווי הקורס יעודד פיתוח שפה אישית והגדרת מרחב אישי ונרטיב אישי תוך מיקוד ברבדים אוטוביוגרפיים וסובייקטיביים, פיתוח מנעד נושאים אישיים שההתעמקות בהם מובילה לתערוכת גמר.
הנושאים בהם אנו עוסקים סובבים את שאלת הזהות והשייכות, מקום, סביבה, תרבות, משאלות וחלומות, ביקורת ותיקון עולם, שאלות רב תרבותיות, פוסט גלובליות, כלכליות וחברתיות, שאלות של מגדר וזהות אישית, זאת לאחר ביסוס מיומנות טכנית ורגישות ביצוע וקריאה ויזואלית. בנוסף לתהליך הלימוד בכתה, יתקיים תהליך אישי עצמאי של עבודת בית, הגשות כיתתיות אחת לשלושה שבועות, עבודה על נושאים משותפים ועבודה על תהליכים אישיים וסובייקטיביים. כל המהלכים הללו נאספים בתערוכת הגמר לכדי יצירה מורכבת הנשענת על רגעים מכוננים בתהליך העבודה של הסטודנט במהלך השנה.

על שקר ואמת בנבואה המקראית– אריאל סרי-לוי
סמסטר א' 1 ש"ש

הנבואה העניקה לשומעיה ודאות בדבר רצון האל, ורק כשפסקה הנבואה החל עידן הספק – כך אולי היינו רוצים לדמיין, אולם המקרא מתאר תמונה אחרת. מתברר שהמחלוקות והמאבקים בשאלה מה אלוהים באמת רוצה היו חלק בלתי נפרד מעולמם של הנביאים, שכן תמיד אפשר היה לטעון שהם נביאי שקר ושאלוהים אינו מדבר מגרונם. אילו מבחנים מוצעים במקרא לזיהוי נביאי שקר? האם מבחנים אלו אכן מאפשרים הכרעה במצבי ספק? האם נביא שקר הוא בהכרח מתחזה, והאם נביא אמת עלול לטעות? ובכלל, מה היחס בין משמעות המילים "שקר" ו"אמת" במקרא לבין משמעותן בלשוננו? בקורס נדון בשאלות אלו מתוך עיון ביקורתי בכתובים מקראיים מסוגות שונות – החוק, הסיפורת והנבואה – המתמודדים עם הבעיה הסבוכה של ההבחנה בין שקר ואמת בנבואה. נתמקד במיוחד בדמותו של ירמיהו, שלהבחנה זו הייתה משמעות הרת גורל עבורו. הקורס יציע ללומדות וללומדים התנסות בלימוד מקרא בשיטה הפילולוגית-היסטורית כבסיס לעיון ברעיונות המקראיים ולדיון במשמעותם.

על אלוהים ואדם בתורה: עיון בעשרת הדיברות– אריאל סרי-לוי
סמסטר ב' 1 ש"ש

הקטע המפורסם המופיע בתורה בשתי גרסאות, שחכמים כינו אותו "עשרת הדיברות", נחשב כבר בעת העתיקה לניסוח התמציתי והמכונן של עיקרי הדת המקראית. הקורס יוקדש לעיון בעשרת הדיברות, שישמשו עבורנו מעין מבוא לחוק המקראי, ויתרה מזו, מפתח להבנת היחסים בין אלוהים ואדם בתורה. בכל אחד מהשיעורים נדון באחד מהדיברות בהקשרו המקראי והחוץ-מקראי. למשל, הציווי "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" יעורר דיון בשאלה האם הדת המקראית הייתה מונותיאיסטית, או שמא ציווי זה דווקא מבטא הכרה בקיומם של אלים אחרים. כדי לפרש את ההיגד "כי אנוכי ה' אלוהיך אל קנא" נעיין במושג הקנאה במקרא, ובכלל ברגשותיו של האל; ואילו ברגשותיו של האדם נעסוק במסגרת העיון באיסור "לא תחמוד". כמו כן נשאל מדוע איסור הרצח אינו מנומק, ומהם הנימוקים התיאולוגיים והמוסריים השונים המוצעים לו בכתובים אחרים בתורה, ועוד.הקורס יציע ללומדות וללומדים התנסות בלימוד מקרא בשיטה הפילולוגית-היסטורית כבסיס לעיון ברעיונות המקראיים ולדיון במשמעותם.

ישראל במצרים-  ד"ר דוד כהן צמח

סיפור יוסף מהווה קרש קפיצה לירידת ישראל למצרים ולתהליך השתעבדותם שם. כנגד זאת אישיותו של משה מהווה יסוד חשוב בתוכנית יציאת ישראל ממצרים ובתהליך שחרורם והפיכתם לעם עצמאי. שני אישים אלו חיו רוב ימיהם במצרים. יוסף הורד בעל כורחו למצרים ובעקבותיו ירדה כל משפחתו הענפה ומשה עלה ממצרים והוביל אחריו את כל העם. במהלך הקורס נעסוק באירועים המתוארים בסוף ספר בראשית ואשר יוסף ניצב במרכזם. לאחר מכן נעבור לאירועים הנמשכים ברצף אל ספר שמות, אירועים הסובבים סביב דמותו המרשימה של משה. ננסה לעמוד על הפן ההיסטורי של האירועים לצד הפן הספרותי וכן הפן הרעיוני-תיאולוגי.

סמסטר א' 1 ש"ש- עלילות יוסף

במחצית הראשונה נעסוק בעלילות יוסף ובתהליך ירידת בני משפחתו למצרים. נברר את מעמדו של יוסף בקרב אחיו ואת מאבקי הכוח בתוך המשפחה. ננסה להבין מהו התהליך שעובר יוסף מילד מפונק ודחוי למנהיג -על אשר על פיו יישק דבר וכיצד דמותו ויחסיו עם משפחתו קובעים את גורל העם בשנים בהם שהו במצרים.

סמסטר ב' 1 ש"ש-  מנהיגות משה

במחצית השנייה נדון בהשתקעות בני ישראל במצרים, בשעבודם שם, במאבק לגאולה וביציאת מצרים. נעמוד על דמותו הייחודית של משה, על יחסיו עם זרים ועם בני עמו ועל עולמו הדתי. נבחן את פעולותיו במצרים כמנהיג אשר נאבק לחירות עמו ואשר מנסה להנחיל ערכי יסוד לעם של עבדים.

תולדות האמנות -חוה שורץ
סמסטר א' 1 ש"ש

יופי, פולחן ואמונה, ביטוי לרחשי הלב ולנשגב; תעמולה, מחאה ומהפיכה, חיקוי המציאות, שינוי המציאות, עיצוב התודעה, מדע… האמנות במגוון צורותיה נגעה בכל אלה. בקורס נפסע בצעדים קטנים אל פרטי יצירות האמנות ובצעדים גדולים יותר על פני הזמן והמרחב של תולדות האמנות תוך היכרות עם מגוון תחומי יצירה פלסטית. כל שיעור יוקדש לתקריב על  מספר יצירות אמנות מיוחדות וכן למבט רחב יותר על ההקשרים התרבותיים, האישיים, החברתיים, והרעיוניים שבתוכו הן נוצרו. הקורס יכלול התבוננות ביצירות אמנות בכיתה ובסיור במוזיאון, וילווה בקריאת טקסטים