הרחבת דעת2018-06-18T08:07:51+00:00

הרחבת דעת

הגות יהודית מודרנית והגות ציונית
מרצה: ד"ר דרור בונדי

ארון הספרים היהודי
מרצה: ד"ר דרור בונדי

ישראל והזמנים: חגי ישראל על ציר הזמן
מרצה: ד"ר דרור בונדי

תרבות יהודית באמנות הישראלית
מרצה: ד"ר חוה שוורץ

על יחסים ורגשות: סיפורי מעשה בהגות היהודית
מרצה: ד"ר חוה שוורץ

קולנוע וזכויות אדם
מרצה: ד"ר טלי זילברשטיין

ללכת על המים – צעדים ראשונים בסבך הקהילות הנוצריות בארץ ישראל

רכזת הקורס: חנה בנדקובסקי

בין המרצים: ד"ר אמנון רמון, ד"ר אורית רמון, האב ד"ר דוד נויהאוז, משה יגור, נטע בידנר, עו"ד דארין דניאל, חנה בנדקובסקי.

את סמטאות ירושלים ממלאים התיירים, בכנסיות הרובע הנוצרי כורעים ברך צליינים וצלילי הפעמונים ממגדליהם נשמעים בעיר העתיקה ובסביבותיה. כשמגיעים התיירים לארץ, הם נפגשים לא רק עם סיפורי הברית החדשה ומסורותיה, אלא גם עם קהילות נוצריות, נוצרים מקומיים, דוברי ערבית, יוונית, ארמנית ואף ארמית, המשמרים מסורות ארוכות שנים של נוכחות נוצרית במרחב בו עשתה הקהילה הנוצרית את צעדיה הראשונים. הקורס יעסוק בהיבטים היסטוריים ואקטואליים של הנוצרים והנצרות בארץ, ביחסיהם עם יהודים ונוצרים לאורך ההיסטוריה, במסורות ובמנהגים, אומנות, נזירות, חגים ומוסדות, ובשאלות של דמוגרפיה וזהות. בחלקו הראשון של הקורס יוצגו ההיסטוריה ויסודות האמונה של העדות הנוצריות בארץ, ובחלקו השני ידונו נושאים שונים הקשורים בחיים הנוצריים במדינת ישראל.

לקרוא סיפור: עגנון וחברים

מרצה: בלהה בן-אליהו

בשנת היובל לקבלת פרס נובל נקרא ביצירותיו של סופר שרבים מגיבוריו והקורות אותם הותירו בקוראים חותם ש"לא במהרה ישכח". נקרא בסיפורים קצרים, נובלות ורומנים שהם בעת ובעונה אחת דרישת שלום מן "העולם של אתמול" והארה חכמת לב של חיינו כאן ועכשיו.

עגנון וחברים: במרכז הקורס יעמוד עיון ביצירתו של עגנון, אולם נזמן לעיוננו גם "חברים": את הקריאה ביצירותיו של עגנון נלווה מדי פעם בהשוואה ליצירתם של כותבים אחרים מן הספרות העברית והכללית (רבי נחמן מברסלב, פרנץ קפקא ואחרים). גם חברי הקבוצה יוזמנו לתרום לדיון באמצעות הארות וקישורים בין תחומי המומחיות שלהם לבין יצירתו של עגנון.

דפדוף באלבום
מרצה: בלהה בן-אליהו

חיי אדם: הרהורים על החיים, משמעותם ואתגריהם בספרי הכתובים.
חלק א'- מגילת ותהילים
חלק ב'- איוב וקהלת
מרצה: ד"ר דוד כהן-צמח

 סדנת יצירה באמנות
מנחה: אתי אברג'ל

על יחסים ורגשות: סיפורי מעשה בהגות היהודית
מרצה: ד"ר חוה שוורץ

דילוג אישי עם המקרא
מרצה: ד"ר מיכל שמחון

הפטרת השבוע
מרצה: ד"ר דרור בונדי

מבוא למקרא
מרצה: ד"ר דוד כהן צמח

על הדבש ועל העוקץ-מוזיקה ישראלית והשפעות זרות
מרצה: ד"ר מירי בלושטיין

ספרות עולמית: מובי דיק
מרצה: אורן פרי הר