לוח שנה אקדמי תש"פ, 2019-2020

פתיחת שנת הלימודים: ראשון, כ"ח בתשרי, 27.10.2019

חופשת חנוכה: שלישי – שני, כ"ו בכסלו – ב' בטבת, 24-30.12.19 לא יתקיימו לימודים

סיום סמסטר א': שישי, ה' בשבט, 31.1.20

פתיחת סמסטר ב': שלישי, ז' באדר, 3.3.20

פורים ושושן פורים: שלישי-רביעי, י"ד-ט"ו באדר, 10-11.3.20 לא יתקיימו לימודים

חופשת פסח: חמישי-רביעי, ח'-כ"א בניסן, 2-15.4.20 לא יתקיימו לימודים

ערב יום הזיכרון: שני, ג' באייר, 27.4.20 הלימודים מסתיימים בשעה 16:00

יום הזיכרון ויום העצמאות: שלישי-רביעי, ד'-ה' באייר, 28-29.4.20 לא יתקיימו לימודים

יום ירושלים: יום הסטודנט: חמישי, כ"ז באייר, 21.5.20 לא יתקיימו לימודים

חופשת שבועות: חמישי-שישי, ה'-ו' בסיון 28-29.5.20  לא יתקיימו לימודים

סיום סמסטר ב': שישי, ד' בתמוז, 26.6.20