מכון כרם

לחינוך הומניסטי יהודי

מכשיר אקדמאים להוראה בתחומי היהדות,
הרוח, החברה והאומנויות, ברוח ההומניזם ואהבת האדם

אשכולות

הסבת אקדמאים להוראה

סטאז'

18 יוני 2023
כל היום
21 יוני 2023

הכר את הסטודנט: