מכון כרם מכשיר אקדמאים להוראה, ותעודת ההוראה ניתנת בתחום הדעת המתאים לתחום האקדמי של הסטודנט. הלימודים בכרם מתקיימים בעיקר בימים ראשון ורביעי, ונמשכים שנתיים. התכנית הינה אישית ונבנית לכל סטודנט בייעוץ אישי בהתאם לתואר האקדמי שלו, לתחומי העניין ואילוצים נוספים.

תכנית הלימודים כוללת שלושה תחומים עיקריים:

לימודי הוראה

סדנאות דידקטיות והתנסות מעשית בבתי הספר.
ישנן סדנאות דידקטיות כלליות וסדנאות תחומיות ויחד עם ההתנסות בבתי הספר הן מהוות את לב ההכשרה להוראה.
ההתנסות בבתי הספר מתקיימת במודלים שונים הכוללים צפייה והוראה בפועל.

לפירוט הקורסים

לימודי חינוך

קורסי חובה בחינוך, הכוללים:
פסיכולוגיה, לקויות למידה, שיטות מחקר, כתיבת עבודה סמינריונית בחינוך, סיורים לימודיים ופרויקט סיום (אסיף).
לצידם מוצעים מגוון קורסי חינוך לבחירה, המאפשרים הכרות עם היבטים שונים של המעשה החינוכי.

לפירוט הקורסים

לימודי הרחבת דעת

מתוך תפיסה רחבה ובינתחומית של תפקיד המורה, מוצעים בכרם מגוון רחב של קורסים בתחומי היהדות, ההומניסטיקה והאומנויות. בנוסף, כל סטודנט משתתף במהלך לימודי בשבעה ערבי כרם בהם מתארחים אנשי תרבות, ספרות וחברה מגוונים.

.

לפירוט הקורסים

תנאי קבלה

מתקבלים בוגרי תואר ראשון לפחות או סטודנטים העומדים לקראת סיום התואר הראשון, באחד או יותר מהתחומים הבאים:
– מקרא / מחשבת ישראל / תלמוד /מדעי הדתות
– ספרות עברית / ספרות כללית והשוואתית
– לשון / פילוסופיה
– גיאוגרפיה / תקשורת
– היסטוריה כללית / היסטוריה של עם ישראל
– תולדות התיאטרון / תולדות האמנות
– משפטים / מדע המדינה / יחסים בין לאומיים
– מדעי ההתנהגות / פסיכולוגיה / סוציולוגיה / אנתרופולוגיה
– אמנות פלסטית / קולנוע/ תיאטרון / מוסיקולוגיה / מוסיקה
– מדעים: מתמטיקה / פיסיקה / ביולוגיה /כימיה
– אנגלית

לתעודת הוראה באזרחות יש צורך בתואר מאחד החוגים הבאים: החוג למדע המדינה, משפטים, יחסים בין לאומיים וסוציולוגיה.

מועמדים העומדים בתנאים אלו יוזמנו לוועדת קבלה.

**דמי הרשמה אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה**

להורדת טופס הרשמה

שכר לימוד

בשנת הלימודים הראשונה משלמים תלמידי כרם 40% שכ"ל. בשנה השניה משלמים 40% נוספים. יתרת שכר הלימוד הינה מלגה.
גובה שכר הלימוד נקבע כל שנה מחדש על ידי משרד החינוך.
קרן המלגות של 'כל ישראל חברים' מעניקה סיוע נוסף לסטודנטים על פי קריטריונים סוציו אקונומיים.

התמחות (סטאז') 

שנת ההוראה הראשונה בבית הספר נקראת "שנת התמחות", או סטאז'. בסיומה מקבלים המורים רישיון הוראה והופכים למורים מן המניין במערכת. את שנת ההתמחות יכול להתחיל מי שסיים לפחות 80% מלימודי תעודת ההוראה,

כולל לימודי חובה בחינוך וסיום ההתנסות המעשית. לפני הכניסה לשנת ההתמחות חובה לעבור גם קורס מד"א וזהירות בדרכים

שנת ההתמחות כוללת שלושה רכיבים:
1. עבודת הוראה בביה"ס בשכר, בהיקף של שליש משרה לפחות, ולמשך 6 חודשים לפחות.
2. ליווי של מורה חונך ועמידה בתהליך הערכה.
3. השתתפות בסדנת מתמחים לאורך שנת הלימודים.

בכרם מתקיימות שתי סדנאות מתמחים. הסדנא מהווה מקום בטוח לשיתוף בקשיים ובהצלחות, למידה זה מזה ועיצוב הזהות המקצועית.

הסדנה פתוחה גם למי שאינו בוגר כרם, מלמד בחינוך העל יסודי ונמצא מתאים לסדנה.

עוד על שנת ההתמחות ניתן לקרוא באתר של אגף התמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj

וכן באתר סטאז'קל של מכללת תלפיות https://stagkal.co.il/

בשנת תשפ"ב מתקיימות שתי סדנאות מתמחים:

יום א' 17:45-19:15 עם גילת כץ

יום ד' 16:00-17:30 עם חוה שוורץ

מערכת שעות