מכון כרם - כל ישראל חברים - תכנית לימודים לשנת תש"פ 2019-2020

חג/אירוע ימים תאריכים הערות פתיחת שנת הלימודים יום ראשון 27.10.19 | כ"ח בתשרי חופשת חנוכה יום שלישי - יום שני כ"ו בכסלו- ב' בטבת 24.12.19-30.12.19 לא יתקיימו לימודים סיום סמסטר א יום שישי 7.2.20 | י"ב בשבט פתיחת סמסטר ב יום שלישי 3.3.20 | ז' באדר חופשת פורים יום שלישי - יום רביעי יד'-ט"ו באדר 10.3.20-11.3.20 לא יתקיימו לימודים חופשת פסח יום חמישי - יום רביעי ח'-כ"א בניסן 2.4.20-15.4.20 לא יתקיימו לימודים ערב יום הזיכרון יום שני 27.4.20 | ג' באייר הלימודים יסתיימו 16:00 בשעה יום הזיכרון יום העצמאות יום שלישי - יום רביעי ד'-ה' באייר 28.4.20-29.4.20 לא יתקיימו לימודים חופשת שבועות יום חמישי - יום שישי ה'-ו' בסיון 28.5.20-29.5.20 לא יתקיימו לימודים ביום זה סיום סמסטר ב יום שישי 26.6.20 ד' בתמוז 2019-2020 | לוח לשנת תש"פ סדרי הרשמה ונהלים 02-6243247 בפקס ׀ kerem@kerem.org.il בדואר אלקטרוני ׀ 02-6240450 בטלפון (בעבור קורסים שנתיים וקורסים בסמסטר א), 2019 שכר הלימוד ייגבה בחודש אוקטובר אופן התשלום: (בעבור קורסים שייפתחו בסמסטר ב). 2020 ובפברואר ניתן לשלם בכרטיס אשראי, בהמחאה או במזומן. תשלומים לקורס שנתי. 8- תשלומים לקורס סמסטריאלי וב 4- ניתן לשלם ב .2019 ביולי 31 הנחה יינתנו לנרשמים ברישום מוקדם, עד 5% הנחות: הנחה על הקורס השלישי ועל כל קורס נוסף (הזול מבניהם). 10% הנחה יינתנו על הקורס השני ו 5% פתיחת לפני בקשה לאישור גמול השתלמות יש להגיש בטופס "מסלול אישי" גמול השתלמות למורים: הקורס. ניתן לקבל טפסים אלו במשרדי כרם. הקורסים מוכרים לגמול השתלמות למורים ב"עוז לתמורה". .2041 הקורסים של כרם מוכרים כ"קורסי חובה" למורים בשבתון. קוד המוסד הוא קרנות השתלמות: לא יינתן החזר כספי בשל אי-הגעה לשיעורים. אי-הגעה לשיעור: במקרה של ביטול ההשתתפות לפני פתיחת שנת הלימודים, יוחזר ביטול השתתפות והחזר שכר לימוד: שכר הלימוד במלואו. לאחר השיעור הראשון, יוחזר שכר הלימוד בניכוי עלות יחסית של שיעור אחד. לאחר השיעור השני, יוחזר שכר הלימוד בניכוי עלות יחסית של שני שיעורים. לאחר מכן לא יינתן כל החזר. * במקרה שקורס לא ייפתח עקב מספר משתתפים נמוך, שכר הלימוד יוחזר במלואו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=