הרחבת הסמכה בתרבות יהודית ישראלית והרחבת הסמכה במקרא למורים בפועל

בעקבות "קול קורא" של אגף מורשת במשרד החינוך, ומתוך הכרה בחשיבות לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתית,

נבנו במכון כרם תכניות להרחבת הסמכה בתרבות יהודית ישראלית או במקרא לחינוך העל יסודי.

התכנית מתאפיינת בגישה דיאלוגית, רוחב אופקים, פתיחות מחשבתית ומחויבות תרבותית. בתכנית יינתן דגש על לימוד טקסטואלי מעמיק,

לצד כלים פדגוגיים ודידקטיים עכשוויים, המותאמים לתחום הדעת ולתכנית הלימודים. לימודים בתכנית יאפשרו לכם להוסיף לעצמכם הכשרה במקצוע נדרש,

ערכי ומשמעותי להוראה.

היקף התכנית: 12 ש"ש.  בניית המערכת תעשה בייעוץ אישי ובהתאמה לנתוני הלומד.

משך התכנית: יום לימוד אחד במשך שנתיים.  במקרים מסוימים ובכפוף לייעוץ אישי ניתן לסיים את התוכנית בשנה אחת אם לומדים יום וחצי בשבוע.

התכניות מאושרות ע"י אגף מורשת במשרד החינוך.

  • הלימודים מוכרים לגמול, כולל 7-9 באופק חדש.
  • מורים העומדים בקריטריונים הנדרשים זכאים להחזר שכר לימוד מטעם משרד החינוך.

שכר לימוד:

עלות שעה שנתית הוא 726 ₪. לאחר בניית המערכת שלכם לשנת הלימודים וחישוב מספר השעות ניתן יהיה לחשב את לצורך תשלום שכר לימוד.

עלות תכנית מלאה 8,712 ₪

שכר הלימוד לבוגרי כרם שסיימו את לימודיהם ב-3 השנים האחרונות:  6000  ש"ח (500 ש"ח לש"ש).

להרשמה:

מזכירות מכון כרם

טל' 02-6240450   kerem@kerem.org.il

ניתן לפנות גם לרחל וולפיש, רכזת הרחבת הסמכה במקצועות היהדות rtwalfish@gmail.com

מצפים לראותך!

הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית – תשע"ט-תש"פ – פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים

ום ראשון- תרבות יהודית ישראלית יום שני- מקרא יום שלישי- מקרא+ תרבות יהודית ישראלית יום רביעי- תרבות יהודית ישראלית

9:30-11:00

סמסטר א'

אלוהים מאמין באדם: יסודות הגותו של אברהם יהושע השל.

ד"ר דרור בונדי

11:15-12:45

סמסטר א'

ישראל במצריים: עלילות יוסף

סמסטר ב'

ישראל במצריים: מנהיגות משה

ד"ר דוד כהן צמח

9:00-10:30

הספרות העברית קוראת בתנ"ך (שנתי)

בלהה בן אליהו

10:30-13:00

סמסטר א'

חמש מגילות: מקרא, פרשנות והגות, א'

סמסטר ב'

חמש מגילות: מקרא, פרשנות והגות, ב'

ד"ר דרור בונדי

11:30-13:00

סמסטר א'

דמויות בספרות חז"ל

סמסטר ב'

דמויות בעולם החסידות

ד"ר דרור בונדי

11:00-12:30

קריאה אישית במקרא(שנתי)

ד"ר מיכל שמחון

14:00-15:30

מבוא למקרא (שנתי)

ד"ר דוד כהן צמח

14:00-15:30

התלמיד, הטקסט ומי שביניהם:

הוראת טקסטים במחשבת ישראל (שנתי)

ד"ר ענבר גלילי- שכטר

רחל וולפיש

16:00-17:30

סמסטר א'

על שקר ואמת בנבואה המקראית

סמסטר ב'

על אלוהים ואדם בתורה: עיון בעשרת הדברות

אריאל סרי- לוי

16:00-17:30

הוראת תרבות יהודית ישראלית בחינוך הממלכתי (שנתי)

ד"ר נגה בינג

** קורס מתוקשב במקרא: "היבטים פדגוגיים בהוראת הטקסט המקראי", ד"ר גילת כץ