הרחבת הסמכה בתרבות יהודית ישראלית והרחבת הסמכה במקרא2018-07-17T11:59:03+00:00

הרחבת הסמכה בתרבות יהודית ישראלית והרחבת הסמכה במקרא מכון כרם לחינוך הומניסטי יהודי, כל ישראל חברים
מכללת דוד ילין תשע"ט

מכון כרם מציע תכניות להרחבת הסמכה להוראת תרבות יהודית ישראלית ולהוראת מקרא בבית הספר הממלכתי העל- יסודי.

התוכנית מתאפיינת בגישה דיאלוגית, רוחב אופקים, פתיחות מחשבתית ומחויבות תרבותית. בתכנית יינתן דגש על לימוד טקסטואלי מעמיק, לצד כלים פדגוגיים ודידקטיים עכשוויים, המותאמים לתחום הדעת ולתכנית הלימודים.

היקף התוכנית: 12 ש"ש.  בניית המערכת תעשה בייעוץ אישי ובהתאמה לנתוני הלומד.

משך התכנית : יום לימוד אחד במשך שנתיים.  ניתן לסיים את התכנית בשנה אחת אם לומדים יום וחצי בשבוע.

התכניות מאושרות ע"י אגף מורשת במשרד החינוך.

שכר הלימוד:

שכר הלימוד 8,400 ₪ לכל התוכנית, (700 ש"ח לש"ש). התשלום לכל אחת משתי שנות הלימוד יהיה על פי מספר הקורסים שיילמדו באותה שנה.

שכר הלימוד לבוגרי כרם שסיימו את לימודיהם ב-3 השנים האחרונות:  6000  ש"ח (500 ש"ח לש"ש).

מורים בחינוך הממלכתי יהיו זכאים לקבלת מלגה מאגף מורשת.

מורים בפועל יכולים לקבל החזר שכר לימוד ממשרד החינוך וגם מלגה בגובה 6000 ₪ (בשתי פעימות 4000+ 2000).

מלבד הרחבת הסמכה, המשתתפים זכאים גם לגמול השתלמות, כולל 7-9 באופק חדש.

הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית – תשע"ט-תש"פ – פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים

להרשמה :

מזכירות מכון כרם

טל' 02-6240450

פקס 02-6243247

kerem@kerem.org.il

המייל של רחל וולפיש, רכזת הרחבת הסמכה: rtwalfish@gmail.com

הקורסים המוצעים בתשע"ט:

יום ראשון

תרבות יהודית ישראלית

יום שני

מקרא

יום רביעי

מקרא

9:30-11:00

סמסטר א'

שיעור מולדת: חינוך יהודי ישראלי במדינת ישראל

רותי להבי

סמסטר ב'

הגות יהודית מודרנית והגות ציונית

דרור בונדי

9:00-10:30

הספרות העברית קוראת בתנ"ך

בלהה בן אליהו

(ניתן לקחת כקורס נוסף בתרבות יהודית-ישראלית)

8:30-10:00

דיאלוג אישי עם המקרא

מיכל שמחון

11:30-13:00

סמסטר א'

ארון הספרים היהודי

סמסטר ב'

ישראל והזמנים: חגי ישראל על ציר הזמן

דרור בונדי

11:00-12:30

חיי אדם: הרהורים על החיים בספרי הכתובים.

דוד כהן צמח

10:30-13:00

הפטרת השבוע

 דרור בונדי

(ניתן לקחת כקורס נוסף בתרבות יהודית-ישראלית)

14:00-15:30

 סמסטר א':

תרבות יהודית באמנות הישראלית

 חוה שוורץ

סמסטר ב':

על יחסים ורגשות: סיפורי מעשה בהגות היהודית

 גילת כץ

14:00-15:30

מבוא למקרא

 דוד כהן צמח

חובה בתשע"ט

16:00-18:30

סדנא דידקטית בתרבות יהודית ישראלית

 נגה בינג

קורס חובה בתשע"ט

16:00-17:30

סדנא דידקטית במקרא

רחל וולפיש

קורס חובה בתשע"ט

**** קורס מתוקשב במקרא: "היבטים פדגוגיים בהוראת הטקסט המקראי", גילת כץ

*** 2  ימים מרוכזים, בחופשת חנוכה ופסח

*** כתיבת עבודת גמר בכל שנה

פירוט תוכן הקורסים:

ארון הספרים היהודי : ד"ר דרור בונדי

סמסטר א' (1 ש"ש) יום א' 11:30-13:00

מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם ארון הספרים היהודי. נטעם מספרי היסוד של היהדות, וננסה לקבל תחושת התמצאות כללית, בשילוב עם נגיעות עומק. כמחצית מהשיעורים יוקדשו למדפי הספרות ההלכתית וכמחצית – למדפי ספרות המחשבה. הספרים השונים יוצגו על פי סדר כרונולוגי, בשילוב עם צירים תימתיים. בכל שיעור נקדיש זמן ללימוד בחברותות של טקסטים מתוך תכנית הלימודים בתרבות ישראל בהתאם לספרות הנלמדת .

ישראל והזמנים: חגי ישראל על ציר הזמן : ד"ר דרור בונדי

סמסטר ב' (1 ש"ש) יום א' 11:30-13:00

"היהדות היא דת הזמן" – כך ניסח בחדות אברהם יהושע השל בספרו השבת. ואכן, מערש הולדתה הקדישה היהדות תשומת לב מיוחדת למאורעות הזמן וללוח השנה. בניגוד לחברה החקלאית האלילית שהקדישה את מועדי השנה לאלי עונות הטבע, הדגישה היהדות את משמעותם ההיסטורית של החגים. הדגשה זו הוסיפה ציר לינארי למשמעות החגים, בצדו של מעגל השנה. ציר זה אפשר התפתחות מתמדת במשמעות החגים, כמו גם מאבק מתמיד על פרשנותם. בקורס נפגוש את חגי ישראל ונבחן את מגוון המשמעויות שניתנו להם מאז הולדת היהדות ועד ימינו אלו. בקורס יושם דגש על הרלבנטיות של החגים השונים לעיצוב הזהות היהודית בישראל, והוא ישלב קריאה צמודה בטקסטים ומתודות למידה בית מדרשיות.

הגות יהודית במאה העשרים : ד"ר דרור בונדי

סמסטר ב' (1 ש"ש) יום א' 9:30-11:00

העידן המודרני הציב אתגר פילוסופי עמוק בפני הוגי היהדות, אתגר שהגיע למימדי משבר במאה העשרים. במאה זו הגיעה המודרנה לשיאה וחוללה שינויים דרמטיים מעבר לגבולות הפילוסופיה. עבור הוגים יהודיים בפרט, ניצבו עתה לא רק אתגרים רעיוניים אלא גם תהפוכות ואסונות קיצוניים. בקורס נערוך הכרות עם מגוון רחב של הוגים יהודים במאה העשרים, בהם: א.ד. גורדון, אחד העם, הרב קוק, רוזנצוויג, בובר והרב סולוביצ'יק, ובאמצעות סיפור חייהם ולימוד יסודות הגותם, נבין את מענה היהדות לאתגר המודרנה. בקורס ישולבו מרצים אורחים שיציגו את ההתמודדות של רבני יהדות המזרח עם המודרנה.

סדנה דידקטית בתרבות יהודית ישראלית : ד"ר נגה בינג

שנתי, (3  ש"ש)  יום ראשון 16:00-18:30  

המקצוע תרבות יהודית -ישראלית מבקש לחשוף את התלמידים  לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמת התכנים  לרלוונטיות של חיי התלמידים בתוך ההקשר הישראלי הרחב. הקורס יתבסס על תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך בגילאי חטיבת הביניים (ז-ט): נכיר את ארון הספרים היהודי תוך עיסוק ביחיד, במשפחה, בקהילה, במדינת ישראל ובעם היהודי בתפוצות ובאנושות כולה. נתייחס ללוח השנה העברי  ומועדי ישראל, נעסוק בגיל ההתבגרות, ונכיר ביוגרפיות ודמויות מופת של החברה היהודית-ישראלית.

בשיעור ניחשף למגוון דרכי למידה: למידה בית מדרשית, למידה רב תחומית ולמידה חוויתית  אשר תעמיק את היכולת לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות אשר קיימות בחברה הישראלית. נלמד כיצד לבנות שיעור מותאם, נבחן גישות שונות להוראת תרבות יהודית ישראלית בכיתות ונדון במורכבות ובאתגרים שיש בהוראת המקצוע.

שיעור מולדת: חינוך יהודי-ישראלי במדינת ישראל:  ד"ר רותי להבי

סמסטר  א' (1 ש"ש)  יום א' 9:30-11:00

השאלה כיצד לבנות ולגבש את הזהות היהודית-ישראלית בבתי הספר בישראל, העסיקה כבר את ראשי הישוב היהודי המתחדש בארץ, כמו גם את קברניטי המדינה בימינו. במהלך הקורס נברר את סוגיית החינוך לזהות, להלכה ובמעשה, דרך נקודות מבט שונות: קריאה בהגותם של מחנכים ושל אנשי רוח שעסקו בנושאי חינוך לזהות (אחד העם, בן ציון דינור, הרב קוק, ס. יזהר, צבי לם ועוד), מפגש עם אנשי חינוך המייצגים זהויות שונות, מעקב אחר התפתחות החקיקה בנושאי חינוך והכרות עם תכניות לימודים של זרמי החינוך השונים. כמו כן נסייר בבתי ספר כדי לעמוד על האופן בו הם מתרגמים עיסוק בשאלות זהות, הלכה למעשה.

 תרבות יהודית באמנות הישראלית :  גב' חווה שוורץ

סמסטר א' (1 ש"ש) יום א' 14:00-15:30

הקורס יעסוק בסוגיות העיקריות של תכנית הלימודים בתרבות ישראל בזיקה לאמנות ישראלית.  הביטויים הרבים של זהות יהודית וישראלית באמנות, המעמד המתוח של החזותי במסורת היהודית והיחסים בין מסורת לחדשנות, מהווים קרקע פוריה ביותר לדיון במגוון הרחב של נושאי התכנית תוך עיון בהנחות היסוד שלה והרחבת היריעה. כל שיעור יתייחס לנושא הנבחר באמצעות עיון תיאורטי דרך טקסטים, והתבוננות ביצירות אמנות. הקורס ישלב סיורים במוזיאון ישראל, בקריית הלאום ובאתרי אמנות ציבורית בירושלים. נעסוק במגוון נושאים כגון: השפה העברית, תיקון חברתי והזיקה בין האדם לנוף הארץ באמנות הישראלית.  לקורס שתי מטרות עיקריות: האחת, להעמיק במושגי היסוד של התכנית בתרבות ישראל. השנייה, להכיר את האמנות הישראלית כאמצעי לביטוי זהותי וכטקסט מסוג אחר שניתן להביא לכתה.

על יחסים ורגשות- סיפורי מעשה בהגות היהודית : ד"ר גילת כ"ץ

סמסטר ב', (1 ש"ש) יום א' 14:00-15:30

קורס זה יתמקד בלימוד סיפורי מעשה מן ההגות היהודית העוסקים ביחסים חברתיים ויבחן אותם מתוך פרספקטיבה חינוכית של טיפוח אקלים חברתי בכתה. נלמד ז'אנרים שונים של סיפורי – מעשה המופיעים בתוך ההגות היהודית לדורותיה: נרכוש כלים ללימוד ספרות האגדה של חז"ל, נכיר את תפקידה של המעשיה בעולם החסידות ונחשף לסיפורי חכמים מקהילות הספרדים ועדות המזרח. נתמקד בלימוד מקורות העוסקים ביחסים, רגשות ואקלים חברתי ונבחן האם וכיצד ניתן להשליך מלימוד מקורות אלו לעולם הכתה. בין הנושאים בהם נדון: סוגיות של כעס, עלבון, פתרון קונפליקטים, גזענות, קנאה, קבלת השונה ועוד. הקורס יתקיים במתכונת של בית מדרש, יבקש לקדם שיח ביקורתי לצד דיאלוג אישי של הלומדים עם המקורות, והכרה במקורות אלה כמשאב והשראה לדיון חינוכי וערכי.

הספרות העברית קוראת בתנ"ך :  בלהה בן אליהו

שנתי (2 ש"ש)  יום ב' 9:00-10:30  

"מיכל, אחות רחוקה! לא ניתק חוט הדורות" (רחל)

נקרא ביצירות מן הספרות העברית המקיימות זיקה גלויה או סמויה לתנ"ך. נעקוב אחר הדיאלוג הער, הפורה, המתוח לעתים, המתקיים בין היצירה המודרנית לבין דמויות ומוטיבים ת"נכיים המשמשים לה מקור השראה. נפגוש את רחל ולאה, מיכל בת שאול, רות, אשת לוט, יוסף, שמשון, דוד ואחרים, כפי שהם מוארים בידי כותבים בני זמננו בשירה ובסיפורת. לא נפסח גם על ההתייחסות למקומו של התנ"ך בשירה העברית המולחנת. מבעד למראה זו יתגלו לנו חיינו כאן היום. נפגוש באהבה ובתשוקה, בקשרי משפחה, בידידות בזיכרון האנושי ובעוד עניינים.

הפטרת השבוע : ד"ר דרור בונדי

שנתי ( 3 ש"ש), יום ד' 10:30-13:00

כבר יותר מאלפיים שנה מוסיפים יהודים על קריאת פרשת השבוע קטעי קריאה מן הנביאים, הלא הם "ההפטרות". בתהליך ברירה ארוך זה נבחרו כמה מקטעי הנביאים המשמעותיים ביותר, פעמים רבות בזיקה לפרשת השבוע. הקורס מבקש להתמקד בקטעי קריאה אלו כדי להעניק למורים שליטה מעמיקה יותר בטקסטים המכוננים של התודעה היהודית. מבחינה מתודית, יושם דגש בקורס על מתודות ספרותיות ופנומנולוגיות, בהתאם לנושא ההפטרה. בקטעי סיפורת ירכשו הסטודנטים כלי ניתוח ספרותיים, ואילו לקטעי הנבואה תוקדש התבוננות בהתרחשות התופעה (בעיקר לאור תרגום קטעים מספרו של השל, "The Prophets"). כל שיעור יכלול מבוא מחקרי, סדנה בית מדרשית של לימוד צמוד טקסט בחברותות, ואיסוף לדיון ושיחה.

 מבוא למקרא : ד"ר  דוד כהן-צמח

 2 ש"ש, יום ד' 14:00-15:30

מטרת הקורס היא להעניק ללומדים הכרות בסיסית ומקיפה עם ספרות המקרא, מיומנויות אורייניות מרכזיות וכלי למידה ביקורתיים, היסטוריים, לשוניים ופילוסופיים.  הקורס יעסוק בנושא התהוות ספרות המקרא על חטיבותיה (תורה, נביאים, כתובים) וחלקיה (ספרים, מגילות, קבצים וכיו"ב) ויעמוד על סוגיית חיבור, חיתום והתקדשות ספרי המקרא. יוקדש זמן לעיון בשאלת הסוגים הספרותיים שבמקרא ואפיונם הספרותי והסגנוני: סיפור, חוק, היסטוריוגרפיה, נבואה, שירה, חכמה. דגש מיוחד יינתן לפרקים מתוך תכנית הלימודים. מתוך כל אלה, יעמוד הקורס על יסודות ביקורת המקרא; יציב מתחים ופערים בין הגישה הביקורתית לפרשנות המסורתית ויציע פתרונות לגישור על הפערים. דגש מיוחד יינתן בקורס של פרקים מתוך תכנית הלימודים בכל אחת מן הסוגות השונות.

סדנה דידקטית להוראת מקרא :  רחל וולפיש

 2 ש"ש, יום ד' 16:00-17:30

מטרת הקורס היא לסייע ללומדים בבניית זהות מקצועית של "מורה למקרא" ולהעניק להם כלים מעשיים להוראה משמעותית ומגוונת בכתה.  מתוך לימוד קבוצתי מעמיק בפרקי החובה המופיעים בתכנית הלימודים ייחשפו הסטודנטים לקריאות שונות ולדרכי הוראה מגוונות, תוך מתן דגש על מיומנויות מרכזיות בלימוד המקרא כגון: מלים מנחות, השוואה, פרשנות ועוד. הקורס מבקש להעניק ללומדים הזדמנות לדון במשמעויות הערכיות והזהותיות של הוראת המקרא בביה"ס הממלכתי, להיחשף לגישות שונות בהוראת המקרא וכן להקנות להם כלים להוראה מגוונת המותאמת לצרכי המקצוע: לימוד בית מדרשי ולמידה בחברותא, כלים מתוקשבים, הוראה רב תחומית, הערכה חלופית ולמידה חוויתית. דגש יינתן בקורס על לימוד פרקים מתוך תכנית הלימודים, בעיקר ספר שמות, נושא החוק, הנבואה ושיבת ציון.

דרכי ההוראה בקורס יכללו לימוד בית מדרשי, קריאה, דיון, הוראת עמיתים ומתן משוב.

ההערכה בקורס תינתן על נוכחות ולמידה פעילה, על העברת שיעור בסדנה ועל הגשת תרגילים ומערכי שיעור.

היבטים פדגוגיים בהוראת הטקסט המקראי : ד"ר גילת כ"ץ

1 ש"ש, קורס מקוון

הקורס יעסוק בלימוד מעמיק של פרקים נבחרים העוסקים בסיפורי אחים ואחיות במקרא, ובירור השלכותיהם לעולם החינוכי: דרכי הוראתם ועיבודם לכתה, והתייחסות להיבטים חברתיים ורגשיים העולים מתוך לימוד הסיפורים הללו.  הלומדים יתנסו בלמידה בין תחומית המשלבת חקר, השוואה, פרשנות, יצירה אישית ופיתוח מיומנויות של הוראה מתוקשבת. הקורס יתבסס בעיקר על פרקים מתוך תכנית הלימודים הממלכתית ודרכו ניתן להקיף נושאים מרכזיים המופיעים בה, כגון סיפורי האבות וסיפורי יוסף בבראשית  וסיפורי דוד ומשפחתו בשמואל ומלכים.

דיאלוג אישי עם המקרא:  ד"ר מיכל שמחון

 2 ש"ש, יום ד' 8:30-10:00

הקורס יאפשר פגישה  מחודשת עם הטקסט המקראי דרך תהליכי קריאה וכתיבה שמאפשרים לקיים דיאלוג אישי בין הקורא לטקסט המקראי. נתייחס אל הטקסט כאל ישות חיה ודינמית וכך נוכל לגלות את הנעלם שבטקסט ואת הנעלם שבתוכנו, הקוראים. נפגוש את סיפורי המקרא מחדש, נציע דרכי התערבות מגוונים בפרק, דרך תהליכי כתיבה, כדי לגלות את  הדהודיו המגוונים של  הסיפור בחיי הקוראים ובערכים שמלווים את חייהם.

באופן זה המשתתפים יוכלו להעשיר את דרכי הוראתם בכיתה, בכלי נוסף בהתאם לתיאוריה הספרותית  שמתעניינת בתגובות הקוראים  ("The reader response criticism"), במיוחד נוכח המקרא שמתאפיין בסגנונו הקצר והעמום. כך נוכל לצוד את עושר המשמעויות שמצויות בטקסט המקראי ולהתוודע מקרוב למלאותו ולכוח השפעתו על האישי, הלאומי והאוניברסלי כאחד. הפרקים שיילמדו בקורס ייבחרו במיוחד מתוך תכנית הלימודים, תוך דגש על ספרים בראשית ושמות, סיפורי דוד בספרי שמואל וסיפורי אליהו ואלישע בספרי מלכים.

חיי אדם: הרהורים על החיים בספרי הכתובים: חלק א', תהילים ומגילות

ד"ר דוד כהן צמח

1 ש"ש, סמס' א', יום ב' 11:00-12:30

בקורס זה נתמקד בחלק השלישי של התנ"ך, בכתובים. נדון במעמדו של האדם בעמדו מול אלוהיו, מול עצמו ומול זולתו וכן בהסתכלותו בהשתאות בטבע,  תוך עיון מעמיק במזמורי תהלים, בפרקי שיר השירים ובסיפור הקסום שבמגילת רות. נשאל כיצד מתייחסת השירה הגדולה לשאלות ערכיות של אדם וחברה. הקורס יקנה ללומדים כלים ללימוד טקסטואלי ביקורתי היסטורי וספרותי ומודל ללימוד תיאולוגי ופילוסופי עכשווי מתוך הכתובים.  הקורס יקיף את כל הפרקים מספר תהילים, שיר השירים ורות הנמצאים בתכנית הלימודים

חיי אדם: הרהורים על החיים, משמעותם ואתגריהם בספרי הכתובים: חלק ב', איוב וקהלת

ד"ר דוד כהן צמח

1 ש"ש, סמס' ב', יום ב' 11:00-12:30 תשע"ט

(אוריינות טקסטואלית: כתובים, משמעות ורלבנטיות)

מתוך עיון בספרות החכמה המקראית, בדגש על ספר איוב ועל מגילת קהלת, ננסה לחתור להבנת משמעות החיים ולתהות לגבי שאלות של צדק אלוהי לצדק בכלל  נברר מה יש לספרות החכמה להציע בשאלת תכלית החיים בעולם של ספקנות, מבוכה וסימני שאלה. הקורס יקנה ללומדים כלים ללימוד טקסטואלי ביקורתי היסטורי וספרותי ומודל ללימוד תיאולוגי ופילוסופי עכשווי מתוך הכתובים.  הקורס יקיף את כל הפרקים מספרי איוב וקהלת בתכנית הלימודים.