שיעורי חינוך 2017-05-10T10:19:48+00:00

שיעורי חינוך

הסיור הלימודי בירושלים – מה רואים? למה מחנכים?

מרצות: ד"ר אורית רמון וחווה שוורץ

בסיור הלימודי טמונה האפשרות לעצב את תפיסת המרחב של המשתתפים בו, את תודעתם ההיסטורית ואת זהותם, בעיקר בירושלים בה העושר האנושי, הדתי, הלאומי, האדריכלי והאמנותי רב במיוחד. מטרת הקורס היא לפתוח למחשבה ולהעלות לדיון תיאורטי את הסיור בירושלים, על הפוטנציאל החינוכי הגלום בו. הקורס משלב מפגשים בכיתה וסיורים בירושלים.

ליקויי למידה

מרצה: חגית סבטו

במסגרות החינוך הרגילות מצויים כיום תלמידים רבים בעלי לקויות למידה שונות. המורים נדרשים להתמודד בו זמנית הן עם העבודה השוטפת של ניהול הכיתה, תכני ההוראה, סוגיות משמעת וחינוך והן עם ראיית הפרט ומתן מענה דיפרנציאלי על פי צרכיהם השונים של התלמידים.

בקורס תינתן התייחסות ברמה התיאורטית לעמדות השונות ולרקע בנושא השילוב ולקויות הלמידה, תוך  חיבור לפרקטיקה: דיון סביב הצרכים הלימודיים, החברתיים והרגשיים של תלמידים בעלי לקות למידה, שימוש באסטרטגיות למידה מותאמות והיכרות עם אפשרויות הסיוע הקיימות במערכת. כל זאת, על רקע ההשפעות השונות הקיימות במעגלים הסובבים תלמידים בעלי לקות למידה- בסביבה הביתית והבית ספרית.

מנחה:  לי אורלב

ההתנסות המעשית באמנות מלווה את הסדנא הדידקטית באמנות שמונחית על ידי אתי אברג'ל.
מטרת ההתנסות היא לחשוף את הסטודנט לעבודה מעשית בשטח. הסטודנט משתלב בתכנית הלימודים של המורה המאמן ובהמשך מעביר בכיתה יחידת לימוד אותה הוא בונה יחד עם המורה המאמן. על הסטודנט להשתתף באופן קבוע כמורה נוסף בשיעור אמנות באחד מבתי הספר התיכוניים בעיר החל מהאחד בספטמבר ועד לסוף השנה, ולהשתתף בוועדות הפדגוגיות הבית-ספריות. עליו להשתתף בשלושה מפגשים קבוצתיים בכרם – בתחילה, באמצע ובסוף השנה, למלא טבלת מעקב בשיעורים ולהגיש דוחו"ת – באמצע ובסוף השנה, עליו להעביר 2-4 שיעורים בכיתת ההתנסות לאורך השנה.

דמות המורה כמחולל שינוי

מרצה: ד"ר אורית שורץ-פרנקו

תחום החינוך הוא שדה שבו פועלות במקביל מגמות של שימור ושל שינוי גם יחד. באופן מסורתי היתה מערכת החינוך אחראית על שימור התרבות הקיימת ועל הנחלתה לדור הבא. בעידן המודרני והפוסטמודרני עובר תחום החינוך עצמו מהפכות ורפורמות לפרקים, ובנוסף לכך, מתבקשים המחנכים להכין את הפרט לחיים בוגרים בעולם המשתנה תדיר. גישות חינוכיות שונות ממוקמות בנקודות שונות לאורך הקשת הזאת שבין שימור ושינוי.

הקורס מבקש להתמקד במגמות השינוי, תוך בחינה של מגמות השימור שעומדות כנגדן. הקורס יעסוק בשלושה מעגלי-שינוי: שינוי בפרט, שינוי במערכת החינוך, ושינוי בחברה, וינתח כל אחד מהם תוך העלאת שאלות ביקורתיות.

ייצוגים קולנועיים של עבודה חינוכית מתמקדים בדרך כלל בתהליכי שינוי ותמורה, מאחר והם הולמים את האופי הדרמטי של תחום הקולנוע. בקורס ניעזר בסרטים על חינוך כדי לבחון את אופיים של תהליכי השינוי, את הסוגיות והקשיים הקשורים בהם, וכדי לפתח כלים דידקטיים ביקורתיים.

היסודות הפילוסופיים לגישה דיאלוגית בהוראה

מרצה: ד"ר אורית שורץ-פרנקו

כולם מדברים על למידה דיאלוגית. בקורס נשאל את עצמנו: למה דיאלוג? נכיר ונבחן את היסודות התיאורטיים של הגישה הדיאלוגית ללמידה, ונכיר את ההצדקות לבחירה בפדגוגיה דיאלוגית מכמה היבטים: הקוגניטיבי, הפדגוגי, הרגשי, המוסרי, והפוליטי. בהמשך לכך ננסה לברר דרכים ליישום הגישה הדיאלוגית בהוראת תחומי הדעת השונים. הקורס מבוסס על קריאה מודרכת במקורות פילוסופיים, על דיון קבוצתי, ועל הדגמה רפלקטיבית של הגישה הדיאלוגית בקורס עצמו .

פלדנקרייז ולמידה

מרצה: ד"ר אורית שורץ-פרנקו

בקורס מתקיימת התנסות מעשית בשיעורי-תנועה בשיטת פלדנקרייז: שיטת למידה המקדמת מודעות באמצעות תנועה, מביאה לשכלול היכולת הגופנית והאישית, ומחדשת תהליכי למידה אורגנית באדם. כמו כן מתקיימים דיונים להכרת אפיוני הלמידה האורגנית, כדפוס למידה מרכזי, בחינת דרכים לשילוב שיטת פלדנקרייז בלמידה והוראה בתחומי הדעת.

*בכל מפגש מתקיים שיעור תנועה מעשי של כ40 דקות, ואחריו יתקיים דיון. השיעורים המעשיים מתבצעים על מזרונים, בביגוד נוח. כל משתתפ/ת מבצע/ת את התרגול בעצמה/ו. אין מגע או מבט בין המשתתפים.