שיעורי חינוך

קורסי חובה בחינוך

לקויי למידה | דינה לויאן

יום א' 11:30-13:00, סמסטר ב'

במסגרת הקורס נפתח צוהר לעולמם של אנשים עם ליקויי למידה בגילאים שונים, כוחותיהם וקשייהם.

נכיר סוגים שונים של ליקויי למידה ונלמד מושגים מרכזיים הקשורים לליקויי למידה והפרעות קשב. נכיר מה השלכותיהם של הקשיים על התלמידים הלקויים והחברה כולה.

נדון בתפקיד המורה בכיתה ההטרוגנית בהוראה מותאמת ובשילוב תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות החינוך.

הקורס דורש השתתפות פעילה , משימות קצרות ועבודה מסכמת בסוף

פסיכולוגיה של גיל הנעורים | ד"ר אלחנן אדלר

יום א' 14:00-15:30, קורס שנתי

נושאי הקורס:

 1. מבוא: הגדרות ומאפיינים של גיל ההתבגרות.
 2. תיאוריות פסיכואנליטיות על גיל ההתבגרות: פרויד, ויניקוט, אריקסון ובלוס.
 3. תיאוריות למידה: התניה קלאסית ואופרנטית וענישה יעילה.
 4. השפעת החברה על המתבגר: קונפורמיות, חרמות, ודיסוננס קוגניטיבי.
 5. קשיים נפשיים בגיל ההתבגרות: דיכאון, חרדות, הפרעות אישיות והפרעות אכילה.
 6. הקשבה וניהול שיחה עם מתבגר: הקשבה פעילה, אמפתיה, שיקוף והכלה.
 7. השפעה ביוכימית על עולמו הנפשי של המתבגר.

מטרות הקורס:

 1. היכרות עם תהליכים רגשיים וקוגניטיביים המאפיינים התפתחות בריאה בגיל ההתבגרות.
 2. זיהוי והבנה של תהליכים פתולוגיים המופיעים בגיל ההתבגרות.
 3. יצירת עמדה אמפאתית כלפי מתבגרים.
 4. רכישת כלים להכלה ולהתמודדות עם האתגרים המאפיינים את עבודת המורה עם מתבגרים.

שיטות מחקר וסמינריון- יחסי הורים ובית ספר| ד"ר גילת כץ

יום א' 16:00-17:30, קורס שנתי

במהלך הקורס נלמד את העקרונות של הפרדיגמה האיכותנית, ונעמיק בהבחנות בינן לבין מחקר כמותי מצד אחד, לבין עבודה ספרותית או עיתונאית מצד שני. נכיר מסורות איכותניות באמצעות עיון במחקרים שנערכו בגישה זו ונרכוש כלים לקריאה ביקורתית של מחקרים איכותניים. נדון באחריות אתית במחקר, ובתרומת המחקר האיכותני לפעולות החינוכיות בבית הספר. הסטודנטים יתנסו באופן אישי בביצוע משימה מחקרית, וידרשו לאיסוף ממצאים וניתוח ראשוני, של נתונים הקשורים ביחסי הורים ובית הספר. לסטודנטים המעוניינים-ניתן להרחיב את המחקר לכתיבת עבודה סמינריונית.

קורסי בחירה בחינוך

עבודה באמנויות עם נוער בסיכון  | לי אורלב

יום א' 11:30-13:00, סמסטר א'

קורס סמסטריאלי סדנאי, הבא לאפשר היכרות עם מי שנמצאים תחת הכותרת "נוער בסיכון". הבנת תהליכים שמאפיינים את הגיל דרך היכרות עם מושגים מעולם הפסיכולוגיה ההתפתחותית, המהווה אחת מאבני היסוד של האדם. הצצה לעולמם של המתבגרים והמתבגרים שהיינו, באמצעות התנסויות שונות ביצירה. דיון בסוגיות הקשורות למצבי חייהם ולתפקידו של המורה או המדריך.

למה שיהיה עבר כשיש הווה? אתגרים בהוראת היסטוריה | ד"ר מיקי הוניג

יום א' 14:00-15:30, קורס שנתי

במסגרת הקורס נעסוק בשאלות הגדולות שמזמנת הוראת ההיסטוריה בכלל, ובישראל בפרט. נעסוק במשמעויות הפוליטיות של מבנה תכנית הלימודים בישראל, ונדון בגישות שונות להוראת היסטוריה בארץ ובעולם. נבחן נושאים היסטוריים מתוך תכנית הלימודים מתוך נקודות מבט שונות מתוך שאיפה שכל משתתפי ומשתתפות הקורס יגבשו עמדה עצמאית בנוגע למניעים שלהם כמורים העוסקים בהיסטוריה, ובנוגע לדרכי ההתמודדות הראויות בעיניהם עם אתגר הוראת ההיסטוריה.

חוויה וחינוך | עמית אלון

יום א' 14:00-15:30, סמסטר א'

הקורס יעסוק בהיבטים של חינוך חווייתי בבתי הספר העל יסודיים. בקורס נבין את המשמעות החינוכית של החוויה ונתנסה במגוון דרכי חוויה הבאות לצד הלימוד הטקסטואלי (צילום, בית מדרש, קולנוע ועוד). הקורס יעסוק גם בלוח השנה ובהזדמנויות שהוא מביא עמו.

מגדר וחינוך- תיאוריה ומעשה | ד"ר נאוה דקל

יום א' 14:00-15:30, סמסטר ב'

היא-סטוריה או הוא-סטוריה? מכנסים קצרים גם לבנים וגם לבנות? מדעים לבנות וספרות לבנים? איך מחנכים לשוויון בין בני ובנות אדם?  מורות ומורים מתמודדים עם שאלות בוערות הנוגעות למגדר, בשלל הקשרים: פדגוגיים, חברתיים ואישיים. בקורס "מגדר וחינוך – תיאוריה ומעשה" ננתח את הסוגיות הניצבות בפני נשות ואנשי חינוך מהזווית התיאורטית והמעשית.   הקורס יתמקד בהקשרן החינוכי של תיאוריות מגדריות ובהשפעתן של תיאוריות אלו על תפיסות חברתיות, תרבותיות וחינוכיות. נדון בו בהתפתחותן של תיאוריות מגדריות לאורך ההיסטוריה ובהשפעתן על המחשבה הפדגוגית ועל העשייה חינוכית. נעמוד על תרומתו של חקר המגדר למחקרים במדעי הרוח והחברה בכלל ולהגות הפדגוגית בפרט. מתוך הדיון התיאורטי נתחבר לעולם העשייה החינוכית ולמקומם של נשות ואנשי חינוך בפיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית בשאלות של מגדר ושוויון בין המינים

הגישה הנרטיבית בכיתה | ד"ר מיכל שמחון

יום ד' 8:30-10:00, קורס שנתי

הקורס יתאר את שיטת הטיפול הנרטיבית והשלכותיה האפשריות על תפיסת העולם של המורה.  כחלק מהמגמה של ה"פדגוגיה הטיפולית" שיוצרת חיבור בין עולם הטיפול לעולם החינוך, נתוודע בקורס למיומנויות שמאפשרות למורה להקשיב לסיפורן  של התלמיד באופן אמפטי וסקרני, ולאפשר לו לעזור לתלמיד להרחיב את סיפורו לקראת צמיחה והתפתחות. הקורס יאפשר למורה לראות את הבעיה של התלמיד כבעיה בלבד, ולראות את התלמיד על מכלול יכולותיו ואישיותו. כמו כן יילמדו דרכים שיעזרו למורה להתמודד עם טראומה, אובדן ומשברים נוספים שהם חלק ממעגל חיינו. נידון בהשלכות התאוריה הנרטיבית  לחיים בכלל ולעולם בית הספר בפרט.  הקורס ייתן גם כלים לשיחות אישיות של המורה עם תלמידיו, עם הורי תלמידיו, עם הצוות  ועם הכיתה  כקבוצה. הקורס ישלב למוד חוויתי ותאורטי.

למידה דיאלוגית ושיתופית | ד"ר אורית שורץ פרנקו

יום ד' 10:30-13:00, קורס שנתי

כולם מדברים על למידה דיאלוגית. בקורס נשאל את עצמנו: למה דיאלוג? נבחן את היסודות התיאורטיים של הגישה הדיאלוגית ללמידה ונכיר את ההצדקות לבחירה בפדגוגיה דיאלוגית ושיתופית מכמה היבטים: ההיבט הקוגניטיבי, ההיבט הפדגוגי, ההיבט הרגשי, ההיבט המוסרי וההיבט הפוליטי. בהמשך לכך, ננסה לברר דרכים ליישום הגישה הדיאלוגית בהוראת תחומי הדעת השונים. הקורס מבוסס על קריאה מודרכת במקורות פילוסופיים, על דיון קבוצתי, ועל התנסות במתודות שונות של  הגישה הדיאלוגית והשיתופית ורפלקציה עליהן. (חברותא, מצגת שיתופית, כלים טכנולוגיים בעזרת הדיאלוג ועוד.)

הזדמנויות ואתגרים בהוראת אזרחות |  שלומית דמסקי כהן

יום ד' 14:00-15:30, קורס שנתי

בקורס נעסוק בייחודה של הדיסציפלינה, בשינויים ובמגמות שחלו במקצוע האזרחות לאורך השנים, נבחן מהו חינוך פוליטי ומה הקשר שלו להוראת האזרחות, נכיר שיטות שונות להוראת המקצוע ונבין מהן ההשלכות בבחירת שיטת ההוראה, נבדוק כיצד מרחיבים את הוראת האזרחות אל מחוץ לכתלי הכיתה ומנכיחים את המקצוע בבית הספר ובאקלים הבית ספרי, נלמד על בניית סיורים ייחודיים המתמקדים בסוגיות אזרחיות ועל האופן שבו הם יכולים לשמש ככלי ישים ללמידה פעילה. נדון בתופעת הגזענות בכיתה ונלמד דרכים שונות להתמודד איתה. נדגיש את חשיבות המעורבות האזרחית של התלמידים והדרכים לגרום לה להתרחש בפועל.

חינוך בפוסטמודרניות: משבר והזדמנות | ד"ר אורית שורץ פרנקו

 מתוקשב 2 ש"ש, קורס שנתי

בקורס נעסוק במשבר החינוך בעידן הפוסטמודרני ובהתמודדות עם משבר זה, כהזדמנות לחדשנות חינוכית. הקורס יכלול 3 חלקים: מהו פוסטמודרניזם, תכני המשבר ודרכי ההתמודדות. הלמידה בקורס מהווה התנסות אישית באחת מדרכי ההתמודדות: שימוש בטכנולוגיה בשירות הלמידה. הקורס וירטואלי – נלמד בלמידה מרחוק, ללא מפגשים פרונטליים (למעט מפגש היכרות קצר בתחילת השנה). הקורס מנוהל בעזרת אתר ה"מודל" והלמידה בו מתבצעת דרך מגוון פעילויות של לימוד עצמי (קריאת מאמרים, צפייה בסרטים, כתיבת דוחות ותרגילים) ובדרך של לימוד שיתופי (השתתפות בפורומים, לוח פאדלט).