שיעורי חינוך

קורסי חובה בחינוך

פסיכולוגיה של גיל הנעורים – ד"ר אלחנן אדלר
שנתי 2 ש"ש

נושאי הקורס:

 1. מבוא: הגדרות ומאפיינים של גיל ההתבגרות.
 2. תיאוריות פסיכואנליטיות על גיל ההתבגרות: פרויד, ויניקוט, אריקסון ובלוס.
 3. תיאוריות למידה: התניה קלאסית ואופרנטית וענישה יעילה.
 4. השפעת החברה על המתבגר: קונפורמיות, חרמות, ודיסוננס קוגניטיבי.
 5. קשיים נפשיים בגיל ההתבגרות: דיכאון, חרדות, הפרעות אישיות והפרעות אכילה.
 6. הקשבה וניהול שיחה עם מתבגר: הקשבה פעילה, אמפתיה, שיקוף והכלה.
 7. השפעה ביוכימית על עולמו הנפשי של המתבגר.

מטרות הקורס:

 1. היכרות עם תהליכים רגשיים וקוגניטיביים המאפיינים התפתחות בריאה בגיל ההתבגרות.
 2. זיהוי והבנה של תהליכים פתולוגיים המופיעים בגיל ההתבגרות.
 3. יצירת עמדה אמפאתית כלפי מתבגרים.
 4. רכישת כלים להכלה ולהתמודדות עם האתגרים המאפיינים את עבודת המורה עם מתבגרים.

מקצועיות, זהות ומשמעות: מחקר איכותני של מורים והוראה – ד"ר ענבר גלילי שכטר
שנתי 2 ש"ש
מה יודע המורה המיומן בבואו ללמד? האם הוראה היא מקצוע נרכש או כשרון מולד? כיצד לומדים מורים להיות מורים? כיצד זהותם המקצועית של המורים קשורה בזהותם האישית? ומהם המתחים בין זהותם כמורים לזהויות אחרות שלהם? מה המשמעות שמייחסים מורים לפעולות שהם עושים כמורים ולעצם היותם מורים? כיצד רואים מורים את תלמידיהם ואת תפקידם ביחס אליהם? מה  המקום של תחום הדעת בעבודתם של המורים? – אלה הן מקצת השאלות שבהן נעסוק בקורס. נחקור שאלות אלה באמצעות מחקר איכותני.  במסגרת הקורס נתרגל ראיונות עם  מורים, צפייה בשיעורים, ניתוח ממצאים והמשגתם, וכתיבה של דו"ח מחקר אקדמי

שיטות מחקר וסמינר: יחסי הורים ובית ספר- ד"ר גילת כץ
שנתי 2 ש"ש

במהלך הקורס נלמד את העקרונות של הפרדיגמה האיכותנית, ונעמיק בהבחנות בינן לבין מחקר כמותי מצד אחד, לבין עבודה ספרותית או עיתונאית מצד שני. נכיר מסורות איכותניות באמצעות עיון במחקרים שנערכו בגישה זו ונרכוש כלים לקריאה ביקורתית של מחקרים איכותניים. נדון באחריות אתית במחקר, ובתרומת המחקר האיכותני לפעולות החינוכיות בבית הספר. הסטודנטים יתנסו באופן אישי בביצוע משימה מחקרית, וידרשו לאיסוף ממצאים וניתוח ראשוני, של נתונים הקשורים ביחסי הורים ובית הספר. לסטודנטים המעוניינים-ניתן להרחיב את המחקר לכתיבת עבודה סמינריונית.

לקויי למידה- ד"ר דינה לויאן
סמסטר ב' 1 ש"ש

במסגרת הקורס נפתח צוהר לעולמם של אנשים עם ליקויי למידה בגילאים שונים, כוחותיהם וקשייהם. נכיר סוגים שונים של ליקויי למידה ונלמד מושגים מרכזיים הקשורים לליקויי למידה והפרעות קשב. נדון בתפקיד המורה בכיתה ההטרוגנית בהוראה מותאמת ובשילוב תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות החינוך. הקורס דורש השתתפות פעילה , משימות קצרות ועבודה מסכמת בסוף.

לקויי למידה- לביא ארטמן
סמסטר ב' 1 ש"ש

קורסי בחירה בחינוך

חינוך לזכויות אדם באמצעות קולנוע – ד"ר טלי זילברשטיין
שנתי 2 ש"ש

בקורס נעזר בסרטים בכדי להרחיב את הידע לגבי מצב זכויות האדם בעולם כיום, ובכדי להעמיק בסוגיית השאלות המורכבות שעולות סביבו. הצפיה בסרטים תיצור ספקטרום מסוים של עיסוק בזכויות אדם, ונדון באופן שבו הם משקפים את הנושא. נשווה בין גישות שונות תוך שימת לב לבחירות הקולנועיות שמשרתות אותן. הסרטים והמבע הקולנועי יהוו מנוף לדיון המרכזי, שהוא דיון בזכויות אדם בדגש חברתי וחינוכי. הדיון עצמו גם הוא נושא שיעסיק אותנו – מדוע לדבר על זכויות אדם וכיצד אפשר לדבר על זכויות אדם במציאות של המקום והזמן בהם אנחנו נתונים.

ילדוּת, נעורים והמעשה החינוכי –ד"ר נאוה דקל
סמסטר ב' 1 ש"ש

הקורס יעסוק בהתפתחותן של תפיסות ילדוּת והתבגרות בחברות ובתקופות שונות ובבחינת הקשר בין היחס לילדוּת ונעורים לבין "המעשה החינוכי" ותפקיד המחנכים. הקורס יתמקד בשינויים שחלו בתפיסות ובדימויים של מושג הילדוּת וגיל ההתבגרות ובהשלכות החינוכיות של שינויים אלו. במסגרת הקורס נעמוד על השפעותיהן של תופעות עכשוויות, כגון הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית, על השיח על ילדוּת ונעורים בארץ ובעולם.
הרציונל העומד מאחורי נושא הקורס הינו כי מלבד ההיבטים הביולוגיים, ילדוּת וגיל הנעורים הם תוצר של "הבניה חברתית" ויש לבחון אותם כ"משתנה התלוי" באירועים היסטוריים, במיקום גיאוגרפי ובמבנה חברתי-תרבותי. ילדוּת והתבגרות הם מושגים דינמיים, המשתנים על-פי תנאי הזמן והמקום, מעוצבים על ידי המציאות אך גם מעצבים אותה. תפיסות הילדוּת והנעורים באות לידי ביטוי גם בתיאוריות החינוכיות ובדרכי יישומן. הן נקודת המוצא לשאלות כגון מהו החינוך הטוב ביותר, מה תפקידם של הורים ומחנכים, מהן מטרות החינוך, מהם התכנים הראויים, שיטות ההוראה, הדרישות והציפיות מהילדים ומבני הנוער.

מחנכים לשינוי- כמי מזרחי
סמסטר ב' 1 ש"ש

מטרת הקורס היא לקרב את פרחי ההוראה לתפיסה כי תפקידם החינוכי קשור ומחויב לעסוק גם בנושאים חברתיים, פוליטיים ואידיאולוגיים בכיתה, ולהתמודד עם הקונפליקטים שדיונים אלה מעלים. עיסוק בנושאים אלה חשוב מאוד, אך לא פעם מחייב רגישות רבה, והוא מכיל גם את המורכבות הנלווית לגיל ההתבגרות- תקופה בה מתגבשת הזהות של המתבגרת והמתבגר, והעמדות והתפיסות שלהם זקוקות למרחבים להתלבט ולהתגבש בהם, ולהזדמנויות להיחשף לעמדות שונות באופן בטוח המאפשרת לבחון דברים לעומק.
סוגיות ואירועים רבים עוסקים באחר ומעלים שאלות ביחס למקומו וזכויותיו בחברה. בחברה רב-גונית כמו החברה הישראלית בתקופות של מתח וקונפליקט יש לא אחת התעצמות של תחושות אלה.
במסגרת הקורס יינתן לפרחי הוראה מקום, זמן וכלים מקצועיים שיסייעו להם להעמיק את הבנתם ועמדותיהם האישיות והמקצועיות כמו גם את היכולת לנהל דיונים כיתתיים בנושאים שהם בקונפליקט בחברה הישראלית.

הוראה דיאלוגית ושיתופית – ד"ר אורית פרנקו
שנתי 2 ש"ש

כולם מדברים על למידה דיאלוגית. בקורס נשאל את עצמנו: למה דיאלוג? נבחן את היסודות התאורטיים של הגישה הדיאלוגית ללמידה ונכיר את ההצדקות לבחירה בפדגוגיה דיאלוגית ושיתופית מכמה היבטים: ההיבט הקוגניטיבי, ההיבט הפדגוגי, ההיבט הרגשי, ההיבט המוסרי וההיבט הפוליטי. בהמשך לכך, ננסה לברר דרכים ליישום הגישה הדיאלוגית בהוראת תחומי הדעת השונים. הקורס מבוסס על קריאה מודרכת במקורות פילוסופיים, על דיון קבוצתי, ועל התנסות במתודות שונות של  הגישה הדיאלוגית והשיתופית ורפלקציה עליהן. (חברותא, מצגת שיתופית, כלים טכנולוגיים בעזרת הדיאלוג ועוד.)

הטיפול הנרטיבי כדרך חיים – קורס בפסיכולוגיה עם השלכות לעולם החינוך – ד"ר מיכל שמחון
שנתי 2 ש"ש

"נעשיתי חסיד כי בכפר  הולדתי היה רב אחד שספר סיפורים. הוא ספר מה שסיפר, ואני שמעתי ממנו מה שהייתי צריך לשמוע"  הרבי מקוצק
הקורס  יתאר את שיטת הטיפול הנרטיבית, והשלכותיה האפשריות על תפיסת העולם של המורה.
במרכז התיאוריה הנרטיבית עומד הרעיון שהדבר המרכזי שמאפיין את האדם הוא יכולתו לספר סיפורים על עצמו ועל עולמו מתוך הכרח לתת משמעות לשפע האירועים שבתוכם הוא חי. הסיפור הוא  אמצעי צבעוני וחושני שדרכו יכול האדם לבטא את חוויותיו בדרך המדויקת ביותר. אולם, יש וניסיון החיים מוליד סיפור צר ועגום שכולא  את האדם, מעצב את תמונת העבר, משפיע על ההווה ואף ממשמע את העתיד. האתגר החינוכי הוא להקשיב לסיפור הצר שאנשים מספרים על עצמם ולהציע אמצעים ספרותיים  מגוונים, שדרכם ניתן יהיה לערוך מחדש את סיפורי החיים העגומים לקראת סיפורים פוריים, רחבים ועשירים יותר כדי לאפשר צמיחה והתפתחות.
הקורס יעסוק בלימוד חוויתי, דרך כתיבה אישית ודרך שיתוף בחוויות אישיות,  של עקרונות הטיפול הנרטיבי ובהשלכותיו לחיים בכלל ולעולם בית הספר בפרט.
הקורס ייתן  גם כלים לשיחות אישיות של המורה עם תלמידיו, עם הורי תלמידיו, עם הצוות,  ועם הכיתה  כקבוצה. כמו כן יינתנו כלים נרטיביים להתמודדות עם טראומה ותהליכי אבל.

התלמיד, הטקסט ומי שביניהם: הוראת טקסטים במחשבת ישראל ד"ר ענבר גלילי שכטר ורחל וולפיש
שנתי 2 ש"ש

קורסים מתוקשבים

היבטים פדגוגיים בהוראת הטקסט המקראי -ד"ר גילת כץ
מתוקשב 1 ש"ש

בקורס נעסוק בלימוד מעמיק של פרקים נבחרים העוסקים בסיפורי אחים ואחיות במקרא, ונברר את השלכותיהם על העולם החינוכי: דרכי הוראתם ועיבודם לכיתה והתייחסות להיבטים חברתיים ורגשיים העולים מתוך הלימוד של סיפורים אלה.  הלומדים יתנסו בלמידה בין תחומית המשלבת חקר, השוואה, פרשנות, יצירה אישית ופיתוח מיומנויות של הוראה מתוקשבת. הקורס יתבסס בעיקר על פרקים מתוך תכנית הלימודים הממלכתית ודרכו נקיף נושאים מרכזיים המופיעים בה, כגון: סיפורי האבות וסיפורי יוסף בספר בראשית וסיפורי דוד ומשפחתו בספר שמואל ובספר מלכים.

חינוך בפוסטמודרניות: משבר והזדמנות – ד"ר אורית פרנקו
מתוקשב 1 ש"ש

בקורס נעסוק במשבר החינוך בעידן הפוסטמודרני ובהתמודדות עם משבר זה, כהזדמנות לחדשנות חינוכית. הקורס יכלול 3 חלקים: מהו פוסטמודרניזם, תכני המשבר ודרכי ההתמודדות. הלמידה בקורס מהווה התנסות אישית באחת מדרכי ההתמודדות: שימוש בטכנולוגיה בשירות הלמידה.
הקורס וירטואלי – נלמד בלמידה מרחוק, ללא מפגשים פרונטליים (למעט מפגש היכרות קצר בתחילת השנה). הקורס מנוהל בעזרת אתר ה"מודל" והלמידה בו מתבצעת דרך מגוון פעילויות של לימוד עצמי (קריאת מאמרים, צפייה בסרטים, כתיבת דוחות ותרגילים) ובדרך של לימוד שיתופי (השתתפות בפורומים, לוח פאדלט).